pompy i systemy pompowe  
 
 

Łączniki ciśnieniowe LCS

Zabezpieczenie przed suchobiegiem
Zastosowanie

Łączniki LCS są przeznaczone do zabezpieczania urządzeń, głównie pomp przed pracą przy zbyt niskim ciśnieniu w instalacji. Typowym zastosowaniem tych łączników są układy hydroforowe zasilane ze zbiorników otwartych, studni lub sieci wodociągowej, gdzie wymagana jest ochrona przed obniżeniem ciśnienia w rurociągu. Podobnie jak łącznik LCA jest stycznikiem sterowanym, w tym przypadku spadkiem ciśnienia.

Zalety

  • poza silnikami 230V o mocy do 2,2kW łączniki LCS mogą współpracować z silnikami trójfazowymi 400V o mocy do 4kW,
  • trwałość (konstrukcja oparta o sprawdzony, obecny na rynku od wielu lat łącznik ciśnieniowy typu LCA),
  • szeroki zakres załączania i wyłączania,
  • gwarancja 24 miesiące.

Przykład instalacji


Warunki pracy

  • Łączniki są przeznaczone do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych wolnych od pyłów, gazów i par wybuchowych lub chemicznie czynnych.
  • Dopuszczalna wysokość instalowania nie może być większa niż 2000 m n.p.m.
  • Dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi od -5oC do 40oC .
  • Najniższa wilgotność względna może dochodzić do 50% przy temperaturze 40oC i do 90% przy temperaturze 20oC .
  • Stopień ochrony IP 43 (pod warunkiem montażu łącznika pokrywą ku górze).

Dane techniczne:

Znamionowe napięcie izolacji [V] 230 V 400 V
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50 Hz
Znamionowe prądy łączeniowe [A] 16 A 10 A
Kategoria pracy AC-3
Znamionowe napięcie probiercze izolacji [kV] 2,5 kV
Znamionowa trwałość łączeniowa [cykle łączeniowe] 106 cykli
Znamionowa częstość łączeń zwykła [cykli łączeniowych/godz.] 120 cykl/h
Moc silników sterowanych bezpośrednio [kW] 2,2 kW 4,0 kW
Minimalna temperatura czynnika napędowego [oC] 0oC
Maksymalna temperatura czynnika napędowego [oC] 40oC
Rodzaj czynnika napędowego woda, powietrze, olej maszynowy, olej napędowy
Przekroje przewodów przyłączeniowych [mm2] min 1,5 mm2
max 4,0 mm2
Masa łącznika [kg]
- z gwintem G1/4”
- z gwintem G1/2”

0,41kg
0,50kg

Zasada działania, budowa

Względem łączników LCA – LCS mają odwrócone działanie, tzn. wyłączają pompę po spadku ciśnienia poniżej wartości nastawionej. Łączniki LCS umożliwiają nastawę ciśnienia zadziałania (zgodnie z wykresem poniżej), bez zmiany różnicy ciśnienia (delty, histerezy), która jest stała i wynosi około 1bar. Wykonane są jako trzytorowe lub jednotorowe dwuprzerwowe rozłączniki manewrowe prądu przemiennego, niskonapięciowe, mechanizowane. Łącznik ciśnieniowy typu LCS stanowi odmianę stycznikową zwierną (po wzroście ciśnienia zwarty). Podstawa, korpus, szczęka ruchoma i nieruchoma są wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Miedziane zestyki mają nakładki ze srebrotlenku kadmu.Obudowa łącznika jest wykonana z poliwęglanu.
Po wykryciu niskiego ciśnienia w instalacji LCS wstrzymuje pracę układu. Kolejne załączenie systemu pompowego nastąpi po fizycznym wciśnięciu i trzymaniu przycisku RESET, do czasu powrotu wymaganego ciśnienia roboczego.

Możliwe nastawy

Przekrój

Montaż

Łącznik ciśnieniowy należy podłączyć do rurociągów, wkręcając go na złączkę o gwincie G1/2”, którego minimalna długość musi wynosić 15 mm. Połączenie należy uszczelnić podkładką gumową lub włosiem konopnym. Przed wkręceniem łącznika złączkę należy dokładnie ogratować. Niedopuszczalne są ostre krawędzie złączki, gdyż mogą uszkodzić gumową podkładkę

UWAGA! Niedopuszczalne jest dokręcanie łącznika za pokrywę. Łącznik należy nakręcić kluczem maszynowym 30 mm.
Wszelkie prace muszą być wykonywane po uprzednim wyłączeniu zasilania.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Łącznik może być przyłączony do sieci elektrycznej zgodnie ze schematem elektrycznym (Rys. 2), przez osoby posiadające właściwe kwalifikacje i uprawnienia. Przewody łączeniowe muszą być dobrane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Łącznik należy zabezpieczyć od skutków zwarć. Znaki ochronne są widoczne i trwale naniesione na korpusie łącznika. Wymagane jest podłączenie przewodu ochronnego do zacisku ochronnego! Przewód elektryczny należy przytwierdzić do instalacji, tak aby nie wywierał naprężeń na zaciski łącznika.

Znamionowe parametry pracy

Znamionowe napięcie łączeniowe Znamionowe prądy łączeniowe Kategoria pracy Znamionowa trwałość łączeniowa Znamionowa częstość łączeń zwykła Moc silników sterowanych bezpośrednio Względny czas przepływu prądu
V A - Cykle łączeniowe Cykli łączenio-wych/godz. kW %
230 (50Hz)
400 (50Hz)
16
10
AC-3 0,1*106 120 2,2
4,0
40

Gabaryty

Nastawianie łącznika LCS

Nastawa fabryczna – wyłączanie 0,5bar; załączanie 1,5bar.

Ustawienie ciśnienia zadziałania łącznika dokonuje się poprzez regulację nakrętką PW. Różnica ciśnień między załączaniem a wyłączaniem (delta, histereza) nie podlega regulacji - jest stała i wynosi około 1bar. W celu dokonania zmian nastaw należy podłączyć łącznik do instalacji hydraulicznej, odłączyć zasilanie elektryczne i zdemontować jego pokrywę. Obracanie nakrętką Pw w prawo podwyższa ciśnienie zadziałania, w lewo – obniża je. Po zakończonej regulacji należy zamontować pokrywę łącznika.

Eksploatacja

Wymagane są okresowe przeglądy łącznika. Częstotliwość dokonywania przeglądów uzależniona jest od warunków pracy łącznika.
UWAGA: Przed przeglądem należy wyłączyć linię zasilającą!
W trakcie przeglądu łącznik należy dokładnie oczyścić z kurzu. Oś szczęki ruchomej, oś dźwigni przerzutowej oraz końce sprężyny przerzutowej (włożone w otwory szczęki ruchomej) należy naoliwić kilkoma kroplami oleju maszynowego. Części nadmiernie zużyte (zestyki, sprężyny itp.) należy wymienić oraz sprawdzić trwałość połączeń śrubowych i w razie powstania luzów dokręcić wkręty.

Przechowywanie i transport

Łączniki są pakowane w indywidualne pudełka kartonowe. Przechowywać je należy w pomieszczeniach zamkniętych
(o temp. +5oC ÷ 35oC przy wilgotności względnej powietrza do 70%), wolnych od par i gazów chemicznie czynnych. Łączniki należy transportować tylko krytymi środkami transportu.

Uwaga!
Łącznik nie wyłączy pompy dopóki ciśnienie w instalacji będzie utrzymywało się powyżej nastawy wyłączania – taka sytuacja nastąpi gdy podczas pracy pompy zaistnieje przyczyna suchobiegu i jednocześnie ustaną pobory wody lub będą niewielkie. W takim przypadku łącznik nie zabezpieczy pompy przed suchobiegiem, ponieważ ciśnienie nie zostanie obniżone („spuszczone”) do wartości zadziałania łącznika.Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

NIP: 8760203813, KRS 0000026737, Sąd Rejonowy w Toruniu. VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 2.265.631,65 PLN, Kapitał Wpłacony: 2.370.607,50 PLN

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności