pompy i systemy pompowe  
 
 


Pompy odśrodkowe jednostopniowe FZ

Zastosowanie

Pompy wirowe, jednostopniowe typu FZ, służą do pompowania wody czystej oraz brudnej, ścieków komunalnych i przemysłowych, a także innych cieczy w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy. Stanowią one wysokozunifikowaną rodzinę pomp zatapialnych oraz do zabudowy suchej, których poszczególne odmiany uzależnione są od specyfiki pompowanych cieczy oraz rodzaju i wielkości zanieczyszczeń. W szczególności mają zastosowanie w pompowaniu ścieków, w tym zawierających domieszki ciał stałych i długowłóknistych, a także cieczy zawierających powietrze i gazy. Mogą być z powodzeniem wykorzystywane do pompowania szlamów surowych, zawierających osady czynne oraz szlamów gnilnych.

Pola pacy pomp FZ

Przykładowe realizacje

Pompa FZC.8.12, wydajność 1130 m3/h, podnoszenie 28m,
silnik 140 kW
Pompa do ścieków typu FZC.9.A0 wirnik dwułopatowy,
wydajność 1120 m3/h, podnoszenie 9m, silnik 45 kW
Pompa FZB.6.22 - wirnik kanałowy, wydajność 280 m3/h, podnoszenie 42 m, silnik 45 kW Pompy FZC.9 z wewnętrznym układem chłodzenia, sieciowa przepompownia ścieków o wydajności do 1500 m3/h

Podział podstawowy

Typ pompy Średnica króćca tłocznego Rodzaj przyłącza
FZ.1 DN 50 gwintowany/kołnierzowy
FZ.2 DN 65 kołnierzowy
FZ.3 DN 80 kołnierzowy
FZ.4 DN 100 kołnierzowy
FZ.5 DN 125 kołnierzowy
FZ.6 DN 150 kołnierzowy
FZ.7 DN 200 kołnierzowy
FZ.8 DN 250 kołnierzowy
FZ.9 DN 300 kołnierzowy

Odmiany

FZB Pompy z wirnikiem kanałowym, przeznaczonym do pompowania cieczy zanieczyszczonych z zawartością elementów stałych i szlamowych, pozbawionych substancji włóknistych.
FZC Pompy z wirnikiem dwułopatowym, przeznaczone do pompowania cieczy zanieczyszczonych, ścieków surowych.
FZD Pompy z wirnikiem rozcierającym , przeznaczonym do pompowania cieczy zanieczyszczonych z zawartością elementów stałych i szlamowych, pozbawionych substancji włóknistych.
FZE Pompy z wirnikiem typu Vortex Special, przeznaczone do pompowania cieczy zanieczyszczonych, ścieków surowych.
FZR Pompa z wielołopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposażona w urządzenie rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłóknistymi.
FZV Pompy z wirnikiem typu Vortex, przeznaczone do pompowania cieczy zanieczyszczonych, ścieków surowych.
FZX Pompa z wielołopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposażona w urządzenie rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłóknistymi (wykonanie przeciwwybuchowe).
FZY Pompa z wielołopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym, wyposażona w urządzenie rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłóknistymi.

FZB


Pompy typu FZB są wyposażone w wirnik zamknięty kanałowy. Pompa przeznaczona jest do pompowania cieczy zanieczyszczonych z zawartością elementów stałych i szlamowych (np. woda z piaskiem itp.), pozbawionych substancji włóknistych.

Cechami charakterystycznymi tego typu układów są:

 • Wysoka sprawność układu hydraulicznego,
 • Mniejsze „swobodne” przeloty w stosunku do układów typu Vortex

Pompy tego typu mają zastosowanie w tłoczniach ścieków produkcji Hydro-Vacuum SA, jednakże mogą również być stosowane do pompowania innych mediów poza podczyszczonymi ściekami.

Standardowym wykonaniem materiałowym (wyk. 1) jest wirnik z Zl250, natomiast w 2 wykonaniu materiałowym wirnik i korpus łożyskowy jest wykonywany z ZbCr32. Możliwe jest także na specjalne życzenie Klienta wykonanie korpusu tłocznego z ZbCr32 oraz wykonanie staliwne.

Wartość B („swobodny” przelot) dla FZB:

 • FZB.1 – ø 6 mm
 • FZB.2 – ø 15 mm
 • FZB.3 – ø 32 mm (dla pomp FZB.3.90 - ø 15 mm)
 • FZB.4 – ø 45 mm
 • FZB.5 – ø 50 mm
 • FZB.6 – ø 55 mm
 • FZB.7 – ø 80 mm

FZC


Pompy typu FZC wyposażone są w dwułopatowe wirniki zamknięte i przeznaczone są do pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych, długowóknistych i szlamowych. Głównym przeznaczeniem jest pompowania ścieków surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadów czynnych, osadów gnilnych itp.

Cechami charakterystycznymi tego typu układów są:

 • duży „swobodny” przelot przez wirnik, uniemożliwiający zapychanie się układu wirującego,
 • znacznie wyższa sprawność niż pomp z układami typu Vortex przy zbliżonym przelocie w obydwu układach, co daje potencjalnie mniejsze moce silników.

Pompy typu FZC można stosować zamiennie w stosunku do pomp z wirnikami typu Vortex. Przedniej tarczy w FZC nie reguluje się, wirnik na wlocie jest uszczelniany na powierzchni walcowej a nie na czołowej, pierścienie bieżne są wykonane z ZbCr32, dodatkowo na wlocie wirnika jest stosowane podcięcie uniemożliwiające dostawanie się piasku pomiędzy wirnik a pierścień bieżny i zabezpieczające przed blokowaniem się układu. Standardowo wirnik jest wykonywany z ZL250 (1 wyk. materiałowe), jednakże może być wykonany z ZbCr32 w 2 wykonaniu materiałowym.

Wartość B („swobodny” przelot) dla FZC:

 • FZC.2 – 25x50 mm
 • FZC.3 – ø 80 mm
 • FZC.4 – ø 80 mm
 • FZC.5 – ø 80 mm
 • FZC.6 – 100x80 mm
 • FZC.7 – 115x100 mm
 • FZC.8 – 115x120 mm
 • FZC.9 – 120x130 mm


FZD


Pompy typu FZD wyposażone są w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte z rozcieraniem i przeznaczone są do pompowania cieczy z zawartością elementów długowłóknistych.

Cechami charakterystycznymi tego typu układów są:

 • rozcieranie elementów dostających się do pompy pomiędzy powierzchnią czołową wirnika a tarczą rozcierającą
 • tłoczona ciecz nie może zawierać elementów stałych (np. małe kamienie itp.), jednakże układ nie jest wrażliwy na np. szmaty, włókniny czy butelki PET.

Pompy typu FZD można stosować wszędzie tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo zatykania się wirników kanałowych np. szmatami, jednakże ze względu na uwarunkowania konstrukcyjne przed pompami powinien być układ separujący większe elementy stałe. W tym typie pomp wymagana jest regulacja położenia tarczy rozcierającej i jest ona dokonywana podczas montażu. Pompy FZD są stosowane w przeważającej większości przypadków w tłoczniach ścieków TSA, TSB, TSC.

Standardowo wirniki i tarcze rozcierające są wykonywane z Zl250 w 1 wyk. materiałowym, lub wirnik z ZbCr32 a tarcza z Zl250 w 2 wykonaniu materiałowym.

FZE


Pompy typu FZE wyposażone są w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special i przeznaczone są do pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych, długowóknistych i szlamowych. Głównym przeznaczeniem jest pompowanie ścieków surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadów czynnych, osadów gnilnych itp.

Cechami charakterystycznymi tego typu układów są:

 • duży „swobodny” przelot pod wirnikiem, uniemożliwiający zapychanie się układu wirującego,
 • niska wrażliwość na zapychanie się układu wirującego pompy

Pompy typu FZE można stosować zamiennie w stosunku do pomp FZC. Sprawność układów jest niższa niż to ma miejsce dla pomp z wirnikami dwułopatowymi lecz rekompensowane to jest wysoką sprawnością ruchową pomp zamontowanych w mokrych przepompowniach ścieków i wód deszczowych.
Standardowo wirnik jest wykonywany z ZL250 (1 wyk. materiałowe), jednakże może być wykonany z ZbCr32 w 2 wykonaniu materiałowym podobnie jak korpus olejowy. Możliwe jest na specjalne życzenie wykonanie także korpusu tłocznego z ZbCr32 oraz wykonanie staliwne.

Wartość B („swobodny” przelot) dla FZE:

 • FZE.2 – ø 65 mm
 • FZE.3 – ø 80 mm

FZR


Pompy typu FZR są wyposażone w wielołopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa wyposażona jest w urządzenie rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłóknistymi, które w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowały by jej zatkanie. Pompa FZR nie posiada wbudowanych zabezpieczeń silnika. Silnik napędowy pomp FZR jest silnikiem „mokrym” – wypełniony jest olejem wazelinowym białym wg. PN-60/M-96105. Pompa występuje tylko jako FZR.1.

Pompy FZR mogą być stosowane w:

 • małych przepompowniach ścieków gospodarczo - bytowych i przemysłowych,
 • oczyszczalniach ścieków jako agregaty pomocnicze,
 • ogrodnictwie,
 • budownictwie,
 • gospodarstwach rolnych,
 • opróżnianiu przydomowych szamb,
 • zagospodarowaniu wody deszczowej,
 • odwadnianiu zalanych obiektów,
 • opróżnianiu basenów lub zbiorników.

Standardowo w 1 wykonaniu konstrukcyjnym wirnik jest wykonany z ZL250 , natomiast w 2 wykonaniu konstrukcyjnym wirnik jest z ZbCr32. W obydwu wykonaniach nóż i tarcza rozcinająca są wykonane z ZbCr32.

FZV


Pompy typu FZV wyposażone są w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex i przeznaczone są do pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych, długowóknistych i szlamowych. Głównym przeznaczeniem jest pompowanie ścieków surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadów czynnych, osadów gnilnych itp.

Cechami charakterystycznymi tego typu układów są:

 • duży „swobodny” przelot pod wirnikiem, uniemożliwiający zapychanie się układu wirującego,
 • niska wrażliwość na zapychanie się układu wirującego pompy

Pompy typu FZV można stosować zamiennie w stosunku do pomp FZC. Sprawność układów jest niższa niż to ma miejsce dla pomp z wirnikami dwułopatowymi lecz rekompensowane to jest wysoką sprawnością ruchową pomp zamontowanych w mokrych przepompowniach ścieków i wód deszczowych.
Standardowo wirnik jest wykonywany z ZL250 (1 wyk. materiałowe), jednakże może być wykonany z ZbCr32 w 2 wykonaniu materiałowym podobnie jak korpus olejowy. Możliwe jest na specjalne życzenie wykonanie także korpusu tłocznego z ZbCr32 oraz wykonanie staliwne.

Wartość B („swobodny” przelot) dla FZV:

 • FZV.1 – ø 30 mm
 • FZV.2 – ø 55 mm
 • FZV.3 – ø 80 mm
 • FZV.4 – ø 90 mm
 • FZV.6 – ø 100 mm


FZX


Pompy typu FZX są wyposażone w wielołopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa wyposażona jest w urządzenie rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłóknistymi, które w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowały by jej zatkanie.

Pompa FZX może być stosowana w strefach zagrożenia wybuchem. Pompa FZX jest wyposażona w zabezpieczenie termiczne uzwojeń silnika oraz zabezpieczenie przed zawilgoceniem komory silnika. Pompy tego typu występują tylko w wersji zatapialnej. Silnik napędowy pomp FZX jest silnikiem „suchym”. Występuje tylko jako FZX.1.

Pompy FZX mogą być stosowane w:

 • przydomowych przepompowniach ścieków,
 • przepompowniach ścieków gospodarczych i przemysłowych,
 • przepompowywanie ścieków z pomieszczeń o niedostatecznej wentylacji.

FZY


Pompy typu FZY są wyposażone w wielołopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa wyposażona jest w urządzenie rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłóknistymi, które w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowały by jej zatkanie

Pompy FZY nie są wyposażone w zabezpieczenie termiczne uzwojeń silnika oraz zabezpieczenie przed zawilgoceniem komory silnika. Pompa FZY może być wyposażona w ten sam zestaw czujników jak FZX, jednak jest to wyposażenie ponadstandardowe. Pompy tego typu występują tylko w wersji zatapialnej. Silnik napędowy pomp FZY jest silnikiem „suchym”. Pompa występuje tylko jako FZY.1

Pompy FZY mogą być stosowane w:

 • przydomowych przepompowniach ścieków,
 • przepompowniach ścieków gospodarczych i przemysłowych,
 • przepompowywanie ścieków z pomieszczeń o niedostatecznej wentylacji.


Napędy stosowane w pompach FZ

Silniki chłodzone pompowanym medium z IP68

Zastosowanie:

 • Pompownie ścieków (mokre)
 • Pompownie wód deszczowych i drenażowych
 • Odpompowywanie zbiorników bezodpływowych

Tego typu napędy występują dla pomp:

a) Pompy z silnikami wypełnionymi olejem wazelinowym białym i nieposiadające czujników wewnątrz komory silnika:

 • FZA.1, FZB.1(oprócz 60-69), FZV.1, FZR.1

b) Pompy z silnikami „suchymi”, ale nieposiadające dodatkowych czujników wewnątrz komory silnika:

 • FZY.1

c) Pompy z silnikami „suchymi” posiadające standardowo wewnątrz komory silnika czujniki zawilgocenia oraz czujniki termobimetalowe:

 • FZB.1(60-69), FZX.1
 • FZB.2, FZD.2, FZE.2, FZV.2
 • FZB.3, FZC.3, FZD.3, FZE.3, FZV.3
 • FZB.4, FZC.4, FZE.4, FZV.4


Silniki chłodzone powietrzem z IP55 - monobloki

Zastosowanie:

 • suche pompownie ścieków
 • suche pompownie wód
 • deszczowych i drenażowych
 • tłocznie ścieków
 • instalacje indywidualne

Silniki chłodzone powietrzem z IP55 ze standardowym silnikiem kołnierzowym

Zastosowanie:

 • suche pompownie ścieków
 • suche pompownie wód
 • deszczowych i drenażowych
 • tłocznie ścieków

Tego typu napędy występują dla pomp:

 • FZB.5
 • FZB.6, FZC.6, FZV.6
 • FZB.7, FZC.7
 • FZC.8
 • FZC.9


Silniki z wewnętrznym układem chłodzenia IP68 z możliwością pracy niezatapialnej

Zasada działania wewnętrznego układu chłodzenia:

 • chłodzenie silnika odbywa się poprzez wewnętrzny układ chłodzenia, który odbiera ciepło od korpusu silnika i przekazuje je do pompowanej cieczy poprzez ścianę rozgraniczającą silnik i pompę
 • chłodziwem w układzie jest mieszanina glikolu z wodą, co powoduje, że może on pracować w niskich temperaturach.
 • ruch cieczy w układzie wewnętrznym wymusza osiowy wirnik o niskiej energochłonności
 • układ wewnętrzny jest całkowicie odseparowany od pompowanej przez pompę cieczy, co powoduje że jest on odporny na zarastanie, tak jak ma to miejsce w układach chłodzonych pompowanym medium np.: ściekami komunalnymi.
 • w układzie chłodzenia panuje niskie ciśnienia, niezależne od parametrów pompy, co zmniejsza ryzyko rozszczelnienia układu.

Zastosowanie:

 • pompownie suche zagrożone zalaniem przez wody opadowe
 • konwencjonalne przepompownie wód opadowych itp.

Tego typu napędy występują dla pomp:

 • FZ.5, FZ.6, FZ.7, FZ.8, FZ.9


Struktura oznaczenia wyrobu

F Z R
 
1
 
0 2
 
1
 
2 0 0 0
 
7
 
0 0 5
 
1
a a a
 
b
 
c c
 
d
 
e1 e2 e3 e4
 
h
 
i i i
 
k


a a a - grupa klasyfikacyjna
b - typowielkość pompy (1 ÷ 9)
c c - typowymiar (ilość stopni) pompy
d - wykonanie materiałowe pompy wg punktu WYKONANIE MATERIAŁOWE
e1 e2 e3 e4 - wykonanie konstrukcyjne pompy wg punktu WYKONANIE KONSTRUKCYJNE
h - kompletność dostaw wg punktu KOMPLETNOŚĆ DOSTAW
i i i - dobór agregatu (zakodowany wg wewnętrznej dokumentacji producenta)
k - kosmetyka wyrobu

Materiały stosowane w pompach typu FZ

Pompy FZ.1

Części pompy Wykonanie materiałowe "d"
1 2
Wirnik* żeliwo szare żeliwo chromowe
Korpus łożyskowy
Korpus ssawny
Korpus tłoczny
Korpus uszczelnienia
Płaszcz silnika stal nierdzewna
Wał agregatu
Blacha sitowa
Części złączne
Olej w komorze olejowej i silniku olej wazelinowy biały

Pompy FZ.2, FZ.3, FZ.4

Części pompy Wykonanie materiałowe "d"
1 2
Wirnik żeliwo szare żeliwo chromowe
Korpus dławicy żeliwo szare
Korpus łożyskowy żeliwo szare
Korpus olejowy żeliwo szare żeliwo chromowe
Korpus silnika żeliwo szare
Korpus ssawny żeliwo szare
Korpus tłoczny żeliwo szare
Pokrywa łożyska żeliwo szare
Wał agregatu stal nierdzewna
Części złączne stal nierdzewna
Olej w komorze olejowej i silniku olej wazelinowy biały

Pompy FZ.5, FZ.6, FZ.7, FZ.8, FZ.9

Części pompy Wykonanie materiałowe "d"
1 2 3
Wirnik żeliwo szare żeliwo chromowe staliwo
Korpus dławicy żeliwo szare
Korpus łożyskowy żeliwo szare
Korpus olejowy żeliwo szare
Korpus silnika żeliwo szare
Korpus ssawny żeliwo szare staliwo
Korpus tłoczny żeliwo szare staliwo
Korpus uszczelnienia żeliwo szare żeliwo chromowe staliwo
Pokrywa łożyska żeliwo szare
Wał agregatu stal nierdzewna
Części złączne stal nierdzewna
Płyny eksploatacyjne dla wersji 4110 - olej wazelinowy biały / dla wersji 5210 - glikol etylowy 30% roztwór wodny

*   w agregacie FZB.1 wirnik wykonany jest z mosiądzu


Wykonanie konstrukcyjne

Pompy FZ.1

"e1" = 1 silnik jednofazowy
"e1" = 2 silnik trójfazowy
"e1" = 3 silnik jednofazowy z wyłącznikiem pływakowym

Pompy FZ.2

"e1" = 1 pompa w zabudowie pionowej (silnik kołnierzowy chłodzony cieczą)
"e1" = 4 pompa w zabudowie pionowej do zamocowania na rurociągu (silnik kołnierzowy chłodzony powietrzem)

"e2" = 0 z silnikiem chłodzonym cieczą (bez Ex)
"e2" = 1 z silnikiem kołnierzowym chłodzonym powietrzem
"e2" = 2 z silnikiem chłodzonym cieczą w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

"e4" = 0 pompa bez osprzętu
"e4" = 1 pompa z podstawą
"e4" = 2 pompa z podstawą do zamocowania na rurociągu

Pompy FZ.3

"e1" = 1 pompa w zabudowie pionowej (silnik kołnierzowy chłodzony cieczą)
"e1" = 2 pompa w zabudowie pionowej do zamocowania na rurociągu (silnik kołnierzowy chłodzony cieczą)
"e1" = 3 pompa w zabudowie poziomej (silnik kołnierzowy chłodzony cieczą)
"e1" = 4 pompa w zabudowie pionowej do zamocowania na rurociągu (silnik kołnierzowy chłodzony powietrzem)

"e2" = 0 z silnikiem chłodzonym cieczą (bez Ex)
"e2" = 1 z silnikiem kołnierzowym chłodzonym powietrzem
"e2" = 2 z silnikiem chłodzonym cieczą w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

"e4" = 0 pompa bez osprzętu
"e4" = 1 pompa z podstawą
"e4" = 2 pompa z podstawą do zamocowania na rurociągu

Pompy FZ.4

"e1" = 1 pompa w zabudowie pionowej (silnik kołnierzowy chłodzony cieczą)
"e1" = 4 pompa w zabudowie pionowej do zamocowania na rurociągu (silnik kołnierzowy chłodzony powietrzem)

"e2" = 0 z silnikiem chłodzonym cieczą (bez Ex)
"e2" = 1 z silnikiem kołnierzowym chłodzonym powietrzem

"e4" = 0 pompa bez osprzętu
"e4" = 1 pompa z podstawą
"e4" = 2 pompa z podstawą do zamocowania na rurociągu

Pompy FZ.5, FZ.6, FZ.7, FZ.8, FZ.9

"e1" = 4 pompa w zabudowie pionowej do zamocowania na rurociągu
"e1" = 5 pompa z silnikiem z wewnętrznym układem chłodzenia

"e4" = 0 pompa bez osprzętu
"e4" = 2 pompa z podstawą do zamocowania na rurociągu

Pompy wyposażone są dodatkowo w następujące zabezpieczenia:

 • ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu,
 • czujnik wilgotnościowy w komorze silnika,
 • czujnik zawilgocenia komory olejowej (opcja),
 • czujnik w komorze olejowej silnika (opcja),
 • szybkozłącze elektryczne (opcja).

Kompletność dostaw

Pompy FZ.1 dostępne są w kompletności:

3  - złącze kablowe plus silnik,
4  - kompletność podstawowa (złącze kablowe + silnik + osprzęt),
6  - kompletność podstawowa + kolano nakrętno-wkrętne 2” typ A4 (PN/H 74392),
7  - kompletność podstawowa + kolano nakrętno-wkrętne 2” typ A4 (PN/H 74392) oraz końcówka przyłączeniowa węża 2”

Pompy FZ.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dostępne są w kompletności:

4  - Pompa bez osprzętu (dla e4=0)
5  - Pompa z osprzętem (dla e4=1-2)

Nagrody przyznane dla produktuHydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności