pompy i systemy pompowe  
 
 


Pompy odśrodkowe jednostopniowe FZ

Zastosowanie

Pompy wirowe, jednostopniowe typu FZ, służą do pompowania wody czystej oraz brudnej, a także innych cieczy w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy. Stanowią one wysokozunifikowaną rodzinę pomp zatapialnych oraz do zabudowy suchej, których poszczególne odmiany uzależnione są od specyfiki pompowanych cieczy oraz rodzaju i wielkości zanieczyszczeń.

Pola pacy pomp FZ

Przykładowe realizacje

Pompa FZC.8.12, wydajność 1130 m3/h, podnoszenie 28m,
silnik 140 kW
Pompa do ścieków typu FZC.9.A0 wirnik dwułopatowy,
wydajność 1120 m3/h, podnoszenie 9m, silnik 45 kW
Pompa FZB.6.22 - wirnik kanałowy, wydajność 280 m3/h, podnoszenie 42 m, silnik 45 kW Pompy FZC.9 z wewnętrznym układem chłodzenia, sieciowa przepompownia ścieków o wydajności do 1500 m3/h

Pompy odśrodkowe HV do pompowania wody morskiej

W przypadku przepompowywania wody morskiej na statkach, bądź w portach i dokach oraz pompowania cieczy o podwyższonym stężeniu chlorków na przykład w kopalniach, szerokie zastosowanie znajdują pompy odśrodkowe typu FZ do wody morskiej produkcji Hydro-Vacuum S.A.

Rozwiązaniem proponowanym przez Hydro-Vacuum SA są pompy zatapialne z korpusem silnika, pokrywą łożyskową górną i korpusami dławic, wykonanymi z brązu B101. Natomiast elementy hydrauliki pompy, takie jak: wirnik, korpus olejowy, korpus tłoczny, pokrywa wlotowa wykonane z ZbCr32. Wszystkie elementy złączne pompy wykonane są ze stali A4.

Podział podstawowy

Typ pompy Średnica króćca tłocznego Rodzaj przyłącza
FZ.1 DN 50 gwintowany/kołnierzowy
FZ.2 DN 65 kołnierzowy
FZ.3 DN 80 kołnierzowy
FZ.4 DN 100 kołnierzowy
FZ.5 DN 125 kołnierzowy
FZ.6 DN 150 kołnierzowy
FZ.7 DN 200 kołnierzowy
FZ.9 DN 300 kołnierzowy

Odmiany

FZA Przeznaczone do pompowana wody, roztworów gnojowicy, cieczy zanieczyszczonych nie zawierających wtrąceń o średnicy do 25 mm.
FZB Pompy z wirnikiem kanałowym, przeznaczonym do pompowania cieczy zanieczyszczonych z zawartością elementów stałych i szlamowych, pozbawionych substancji włóknistych.
FZP Pompy z wirnikiem kanałowym, przeznaczonym do pompowania cieczy czystej lekko zanieczyszczonej.

FZA


Pompy typu FZA wyposażona jest w wielołopatkowy wirnik jednostronnie otwarty do pompowania wody nie zawierających wytrąceń abrazyjnych o średnicy większej niż 25 mm oraz zanieczyszczeń włóknistych. Pompa FZA nie posiada wbudowanych zabezpieczeń silnika. Silnik napędowy pomp FZA jest silnikiem „mokrym” – wypełniony jest olejem wazelinowym białym wg. PN-60/M-96105.

Agregaty pompowe FZA mogą być zastosowane między innymi w:

 • ogrodnictwie,
 • budownictwie,
 • gospodarstwach rolnych,
 • zagospodarowaniu wody deszczowej,
 • w odwadnianiu zalanych obiektów,
 • opróżnianiu basenów lub zbiorników

FZB


Pompy typu FZB są wyposażone w wirnik zamknięty kanałowy. Pompa przeznaczona jest do pompowania cieczy zanieczyszczonych z zawartością elementów stałych i szlamowych (np. woda z piaskiem itp.), pozbawionych substancji włóknistych.

Cechami charakterystycznymi tego typu układów są:

 • Wysoka sprawność układu hydraulicznego,
 • Mniejsze „swobodne” przeloty w stosunku do układów typu Vortex

Pompy tego typu mają zastosowanie w tłoczniach ścieków produkcji Hydro-Vacuum SA, jednakże mogą również być stosowane do pompowania innych mediów poza podczyszczonymi ściekami.

Standardowym wykonaniem materiałowym (wyk. 1) jest wirnik z Zl250, natomiast w 2 wykonaniu materiałowym wirnik i korpus łożyskowy jest wykonywany z ZbCr32. Możliwe jest także na specjalne życzenie Klienta wykonanie korpusu tłocznego z ZbCr32 oraz wykonanie staliwne.

Wartość B („swobodny” przelot) dla FZB:

 • FZB.1 – ø 6 mm
 • FZB.1.6x – ø 15 mm
 • FZB.2 – ø 15 mm
 • FZB.3 – ø 32 mm (dla pomp FZB.3.90 - ø 15 mm)
 • FZB.4 – ø 45 mm
 • FZB.5 – ø 50 mm
 • FZB.6 – ø 55 mm
 • FZB.7 – ø 80 mm
 • FZB.9 – ø 90x110 mm
 • FZB.11 – ø 160x110 mm

FZP


Pompy typu FZP są wyposażone w wirnik kanałowy zamknięty, wielołopatowy o łopatkach z przestrzenną krzywizną. Pompa tego typu jest przeznaczona do pompowania wody czystej oraz wody zanieczyszczonej z zawartością piasku.

Cechami charakterystycznymi tego typu układów są:

 • wysoka sprawność układu hydraulicznego, wyższa niż we wszystkich poprzednio omawianych sięgająca 84%.
 • niższe NPSH w stosunku do pomp FZB dzięki zastosowaniu poszerzonego wlotu i przestrzennej łopatki.

Standardowym wykonaniem materiałowym (wyk. 1) jest wirnik z Zl250, natomiast w 2 wykonaniu materiałowym wirnik i korpus łożyskowy jest wykonywany z ZbCr32. Pompy typu FZP oferowane są również w wykonaniu ze staliwa.

Napędy stosowane w pompach FZ

Silniki chłodzone pompowanym medium z IP68

Zastosowanie:

 • Pompownie wód deszczowych i drenażowych
 • Odpompowywanie zbiorników bezodpływowych

Tego typu napędy występują dla pomp:

a) Pompy z silnikami wypełnionymi olejem wazelinowym białym i nieposiadające czujników wewnątrz komory silnika:

 • FZA.1, FZB.1 (oprócz 60-69)

b) Pompy z silnikami „suchymi” posiadające standardowo wewnątrz komory silnika czujniki zawilgocenia oraz czujniki termobimetalowe:

 • FZB.1(60-69), FZB.2, FZB.3, FZB.4


Silniki chłodzone powietrzem z IP55 - monobloki

Zastosowanie:

 • suche pompownie wód
 • deszczowych i drenażowych
 • instalacje indywidualne


Silniki chłodzone powietrzem z IP55 ze standardowym silnikiem kołnierzowym

Zastosowanie:

 • suche pompownie wód
 • deszczowych i drenażowych

Tego typu napędy występują dla pomp:

 • FZB.5, FZB.6, FZB.7


Silniki z wewnętrznym układem chłodzenia IP68 z możliwością pracy niezatapialnej

Zasada działania wewnętrznego układu chłodzenia:

 • chłodzenie silnika odbywa się poprzez wewnętrzny układ chłodzenia, który odbiera ciepło od korpusu silnika i przekazuje je do pompowanej cieczy poprzez ścianę rozgraniczającą silnik i pompę
 • chłodziwem w układzie jest mieszanina glikolu z wodą, co powoduje, że może on pracować w niskich temperaturach.
 • ruch cieczy w układzie wewnętrznym wymusza osiowy wirnik o niskiej energochłonności
 • układ wewnętrzny jest całkowicie odseparowany od pompowanej przez pompę cieczy, co powoduje że jest on odporny na zarastanie, tak jak ma to miejsce w układach chłodzonych pompowanym medium np.: ściekami komunalnymi.
 • w układzie chłodzenia panuje niskie ciśnienia, niezależne od parametrów pompy, co zmniejsza ryzyko rozszczelnienia układu.

Zastosowanie:

 • pompownie suche zagrożone zalaniem przez wody opadowe
 • konwencjonalne przepompownie wód opadowych itp.

Tego typu napędy występują dla pomp:

 • FZ.5, FZ.6, FZ.7


Struktura oznaczenia wyrobu

F Z B
 
1
 
0 2
 
1
 
2 0 0 0
 
7
 
0 0 5
 
1
a a a
 
b
 
c c
 
d
 
e1 e2 e3 e4
 
h
 
i i i
 
k


a a a - grupa klasyfikacyjna
b - typowielkość pompy (1 ÷ 9)
c c - typowymiar (ilość stopni) pompy
d - wykonanie materiałowe pompy wg punktu WYKONANIE MATERIAŁOWE
e1 e2 e3 e4 - wykonanie konstrukcyjne pompy wg punktu WYKONANIE KONSTRUKCYJNE
h - kompletność dostaw wg punktu KOMPLETNOŚĆ DOSTAW
i i i - dobór agregatu (zakodowany wg wewnętrznej dokumentacji producenta)
k - kosmetyka wyrobu

Materiały stosowane w pompach typu FZ

Pompy FZ.1

Części pompy Wykonanie materiałowe "d"
1 2
Wirnik* żeliwo szare żeliwo chromowe
Korpus łożyskowy
Korpus ssawny
Korpus tłoczny
Korpus uszczelnienia
Płaszcz silnika stal nierdzewna
Wał agregatu
Blacha sitowa
Części złączne
Olej w komorze olejowej i silniku olej wazelinowy biały

Pompy FZ.2, FZ.3, FZ.4

Części pompy Wykonanie materiałowe "d"
1 2
Wirnik* żeliwo szare żeliwo chromowe
Korpus dławicy żeliwo szare
Korpus łożyskowy żeliwo szare
Korpus olejowy żeliwo szare żeliwo chromowe
Korpus silnika żeliwo szare
Korpus ssawny żeliwo szare
Korpus tłoczny żeliwo szare
Pokrywa łożyska żeliwo szare
Wał agregatu stal nierdzewna
Części złączne stal nierdzewna
Olej w komorze olejowej i silniku olej wazelinowy biały

Pompy FZ.5, FZ.6, FZ.7

Części pompy Wykonanie materiałowe "d"
1 2 3
Wirnik* żeliwo szare żeliwo chromowe staliwo
Korpus dławicy żeliwo szare staliwo
Korpus łożyskowy żeliwo szare staliwo
Korpus olejowy żeliwo szare staliwo
Korpus silnika żeliwo szare staliwo
Korpus ssawny żeliwo szare staliwo
Korpus tłoczny żeliwo szare staliwo
Korpus uszczelnienia żeliwo szare żeliwo chromowe staliwo
Pokrywa łożyska żeliwo szare
Wał agregatu stal nierdzewna  
Części złączne stal nierdzewna  
Olej w komorze olejowej i silniku olej wazelinowy biały  

*   w agregacie FZB.1 wirnik wykonany jest z mosiądzu


Wykonanie konstrukcyjne

Pompy FZ.1

"e1" = 1 silnik jednofazowy
"e2" = 2 silnik trójfazowy
"e3" = 3 silnik jednofazowy z wyłącznikiem pływakowym

Pompy FZ.2

"e1" = 1 pompa w zabudowie pionowej (silnik kołnierzowy chłodzony cieczą)
"e1" = 4 pompa w zabudowie pionowej do zamocowania na rurociągu (silnik kołnierzowy chłodzony powietrzem)

"e2" = 0 z silnikiem chłodzonym cieczą (bez Ex)
"e2" = 1 z silnikiem kołnierzowym chłodzonym powietrzem
"e2" = 2 z silnikiem chłodzonym cieczą w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

"e4" = 0 pompa bez osprzętu
"e4" = 1 pompa z podstawą
"e4" = 2 pompa z podstawą do zamocowania na rurociągu

Pompy FZ.3

"e1" = 1 pompa w zabudowie pionowej (silnik kołnierzowy chłodzony cieczą)
"e1" = 2 pompa w zabudowie pionowej do zamocowania na rurociągu (silnik kołnierzowy chłodzony cieczą)
"e1" = 3 pompa w zabudowie poziomej (silnik kołnierzowy chłodzony cieczą)
"e1" = 4 pompa w zabudowie pionowej do zamocowania na rurociągu (silnik kołnierzowy chłodzony powietrzem)

"e2" = 0 z silnikiem chłodzonym cieczą (bez Ex)
"e2" = 1 z silnikiem kołnierzowym chłodzonym powietrzem
"e2" = 2 z silnikiem chłodzonym cieczą w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex

"e4" = 0 pompa bez osprzętu
"e4" = 1 pompa z podstawą
"e4" = 2 pompa z podstawą do zamocowania na rurociągu

Pompy FZ.4

"e1" = 1 pompa w zabudowie pionowej (silnik kołnierzowy chłodzony cieczą)
"e1" = 4 pompa w zabudowie pionowej do zamocowania na rurociągu (silnik kołnierzowy chłodzony powietrzem)

"e2" = 0 z silnikiem chłodzonym cieczą (bez Ex)
"e2" = 1 z silnikiem kołnierzowym chłodzonym powietrzem

"e4" = 0 pompa bez osprzętu
"e4" = 1 pompa z podstawą
"e4" = 2 pompa z podstawą do zamocowania na rurociągu

Pompy FZ.5, FZ.6, FZ.7

"e1" = 4 pompa w zabudowie pionowej do zamocowania na rurociągu
"e1" = 5 pompa z silnikiem z wewnętrznym układem chłodznia

"e4" = 0 pompa bez osprzętu
"e4" = 2 pompa z podstawą do zamocowania na rurociągu

Pompy wyposażone są dodatkowo w następujące zabezpieczenia:

 • ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu,
 • czujnik wilgotnościowy w komorze silnika,
 • czujnik zawilgocenia komory olejowej (opcja),
 • czujnik w komorze olejowej silnika (opcja),
 • szybkozłącze elektryczne (opcja).

Kompletność dostaw

Pompy FZ.1 dostępne są w kompletności:

3  - złącze kablowe plus silnik,
4  - kompletność podstawowa (złącze kablowe + silnik + osprzęt),
6  - kompletność podstawowa + kolano nakrętno-wkrętne 2” typ A4 (PN/H 74392),
7  - kompletność podstawowa + kolano nakrętno-wkrętne 2” typ A4 (PN/H 74392) oraz końcówka przyłączeniowa węża 2”

Pompy FZ.2, 3, 4, 5, 6, 7 dostępne są w kompletności:

4  - Pompa bez osprzętu (dla e4=0)
5  - Pompa z osprzętem (dla e4=1-2)

Nagrody przyznane dla produktuHydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

NIP: 8760203813, KRS 0000026737, Sąd Rejonowy w Toruniu. VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 2.265.631,65 PLN, Kapitał Wpłacony: 2.370.607,50 PLN

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności