pompy i systemy pompowe  
 
 

Pompy pionowe wielostopniowe OPA, OPB

Zastosowanie

Pompy pionowe typu OPA, OPB są przeznaczone do pompowania i podwyższania ciśnienia wody pitnej, uzdatnionej nie zawierającej domieszek ścierających i długowłóknistych (zawartość piasku 50 g/m3 [dla OPA.0; OPA.1; OPA.2; OPA.3; OPB.2 i OPB.3] oraz 100 g/m3 [dla OPA.4; OPA.5; OPA.6; OPA.7]). Pompy OPA mogą być również stosowane do pompowania innych niż woda mediów, których lepkość nie przekracza 200 mm2/s, o agresywności w granicach odporności korozyjnej stosowanych materiałów konstrukcyjnych.

Pompy typu OPA, OPB znajdują zastosowanie w przemysłach:

 • systemach zaopatrzenia w wodę pitną i użytkową (wodociągi, hydrofornie, zestawy i układy hydroforowe),
 • wysokociśnieniowych układach obiegowych,
 • układach irygacyjnych,
 • układach odwadniających,
 • deszczowniach,
 • zasilaniu kotłów,
 • układach chłodzenia,
 • systemach gaśniczych,
 • pralniach,
 • myjniach przemysłowych,
 • myjniach samochodowych,
 • układach płuczących,
 • pompowniach kondensatu (tylko OPA.4 ÷ OPA.7).

Dane techniczne

wydajność 1,2 ÷ 75 m3/h
wysokość podnoszenia do 270 m
temperatura pompowanej cieczy OPA.0
OPA.1
OPA.2
OPA.3
OPB.2
OPB.3
do 70oC
OPA.4
OPA.5
OPA.6
OPA.7
do 120oC
lepkość pompowanej cieczy 200 mm2/s
masa 31 ÷ 283 kg
moc silnika 0,75 ÷ 22 kW

Struktura oznaczenia wyrobu

O P A
 
3
 
0 4
 
1
 
2 0 0 0
 
4
 
0 0 5
 
1
a a a
 
b
 
c c
 
d
 
e1 e1 e2
 
h
 
i i i
 
k


a a a - typ pompy (trzyznakowy)
b - typowielkość pompy (oznacza kolejną wielkość znamionową pompy)
c c - typowymiar (ilość stopni - wirników) pompy
d - wykonanie materiałowe pompy wg punktu WYKONANIE MATERIAŁOWE
e  e1 e1 e2   - wykonanie konstrukcyjne pompy wg punktu WYKONANIE KONSTRUKCYJNE
h - kompletność dostaw wg punktu KOMPLETNOŚĆ DOSTAW
i i i - dobór agregatu, zakodowany wg wewnętrznych dokumentów producenta
k - kosmetyka wyrobu wg punktu KOSMETYKA (powłoki ochronne)

Materiały stosowane w pompach OPA, OPB

   Pompy OPA, OPB produkowane są w jednym wykonaniu materiałowym

Części pompy Pompa
OPA.0, OPA.1, OPA.2, OPA.3, OPB.2, OPB.3 OPA.4, OPA.5 OPA.6, OPA.7 *
Korpus dolny żeliwo szare
Korpus górny żeliwo szare
Korpus środkowy Noryl żeliwo szare żeliwo szare
Wirniki poliwęglan Noryl** mosiądz
Kierownica Noryl żeliwo szare żeliwo szare
Wał stal nierdzewna
Płaszcz stal nierdzewna

  *) Jest możliwe zastąpienie żeliwa szarego brązem cynowym.
**) W pompach OPA.4, OPA.5 dla wody powyżej 40oC wirniki mogą być wykonane z mosiądzu.

Wykonanie konstrukcyjne

Wykonania konstrukcyjne oznaczone są kodem e  e1 e1 e2 z czego:

OPA.0, OPA.1, OPA.2, OPA.3, OPB.2, OPB.3
Nr wykonań
konstrukcyj.
e  e1 e1 e2
Nazwa wykonania konstrukcyjnego
1100 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu A1 do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC (max. ciśnienie robocze nie może przekraczać 1,0 MPa)
1120 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu MG1 do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC (max. ciśnienie robocze nie może przekraczać 1,6 MPa)
1130 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu 2100 do cieczy o temp. -30oC ÷ +70oC (max. ciśnienie robocze nie może przekraczać 2,0 MPa)


OPA.4, OPA.5, OPA.6, OPA.7
Nr wykonań
konstrukcyj.
e  e1 e1 e2
Nazwa wykonania konstrukcyjnego
1100 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu A1 do cieczy o temp. -30oC ÷ +40oC (max. ciśnienie robocze nie może przekraczać 0,5 MPa)
1110 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu V do cieczy o temp. -30oC ÷ +40oC (max. ciśnienie robocze nie może przekraczać 1,0 MPa)
1120 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu MG1 do cieczy o temp. -30oC ÷ +40oC (max. ciśnienie robocze nie może przekraczać 1,6 MPa)
1130 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu 2100 do cieczy o temp. -30oC ÷ +40oC (max. ciśnienie robocze nie może przekraczać 2,0 MPa)
1140 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu VB do cieczy o temp. -30oC ÷ +40oC (max. ciśnienie robocze nie może przekraczać 2,5 MPa)
1150 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu A41 do cieczy o temp. +40oC ÷ 120oC (max. ciśnienie robocze nie może przekraczać 2,0 MPa)
2100 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu A1 do cieczy o temp. +40oC ÷ 120oC (max. ciśnienie robocze nie może przekraczać 0,5 MPa)
2110 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu V do cieczy o temp. +40oC ÷ 120oC (max. ciśnienie robocze nie może przekraczać 1,0 MPa)
2120 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu MG1 do cieczy o temp. +40oC ÷ 120oC (max. ciśnienie robocze nie może przekraczać 1,6 MPa)
2130 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu 2100 do cieczy o temp. +40oC ÷ 120oC (max. ciśnienie robocze nie może przekraczać 2,0 MPa)
2140 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu VB do cieczy o temp. +40oC ÷ 120oC (max. ciśnienie robocze nie może przekraczać 2,5 MPa)
2150 Pompa z uszczelnieniem czołowym pojedynczym typu A41 do cieczy o temp. +40oC ÷ 120oC (max. ciśnienie robocze nie może przekraczać 2,0 MPa)

Kompletność dostaw

2 - Pompa ze sprzęgłem.
5 - Pompa ze sprzęgłem i silnikiem elektrycznym.

Kosmetyka wyrobu

Wyróżnia się następujące wykonania powłok malarskich

 1. Standardowe
 2. Specjalne
 3. Morskie
 4. Eksport tropik suchy (TA)
 5. Eksport tropik mokry (TH)

Cechy:

 • niska awaryjność,
 • niski koszt zakupu i eksploatacji,
 • łatwy dostęp do części zamiennych,
 • obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna oraz możliwość stałego nadzoru technicznego,
 • realizacja indywidualnych wymagań, dopasowanie wyrobów do potrzeb klienta.

Konstrukcja

Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe, z przeciwlegle usytuowanymi króćcami ssawnym i tłocznym (układ "in line"). Napęd ze standardowego elektrycznego silnika kołnierzowego przekazywany jest przez sprzęgło (tulejowo-łupkowe w przypadku pomp OPA.0, OPA.1, OPA.2, OPA.3 lub tulejowe w przypadku pomp OPA.4, OPA.5, OPA.6, OPA.7). Korpus górny pompy stanowi jednocześnie zamocowanie dla silnika.

Siły poosiowe generujące się w układzie, w trakcie pracy pompy, przenoszone są przez zabudowane w głowicy pompy łożysko toczne (nie wymagające obsługi przez cały okres swojej eksploatacji).

Siły promieniowe przenoszone są przez łożysko ślizgowe, smarowane pompowanym medium, zabezpieczone przed pracą na sucho przez umieszczenie go w przestrzeni ssawno - napływowej korpusu dolnego pompy.

Wał pompy uszczelniony jest, w korpusie górnym pojedynczym uszczelnieniem czołowym (mechanicznym), którego typ uzależniony jest od ciśnienia i temperatury pompowanego medium.

Zalety pomp OPA, OPB

Pompy typu OPA charakteryzują się wysoką sprawnością i trwałością, wynikającą z zastosowania własnych rozwiązań konstrukcyjnych a prawidłowa konstrukcja elementów pompy umożliwia uzyskanie optymalnego układu hydraulicznego.

Pompy typu OPA, OPB charakteryzują się następującymi zaletami:

 • usytuowanie króćców ssawno-tłocznych ("in-line") pozwala na uproszczenie instalacji,
 • układ pionowy pompy pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni w miejscu zainstalowania agregatu,
 • konstrukcja pompy umożliwia stosowanie standardowego silnika (forma kołnierza IMV 1 lub IMV 18) co w sposób zasadniczy upraszcza serwis pompy,
 • sprzęgło łupkowo-tulejowe zapewnia prosty i bezproblemowy demontaż i montaż silnika na agregacie,
 • zewnętrzny płaszcz wraz z przepływającą w nim wodą tworzą wokół stopni pompy "ekran" tłumiący w znacznym stopniu szmery hydrauliczne,
 • położenie łożyska ślizgowego w zawsze zalanej przestrzeni korpusu dolnego zabezpiecza je przed pracą na sucho szybkim zużyciem.

Wyroby posiadają niezbędne atesty (do pompowania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze), certyfikaty oraz świadectwa w zakresie bezpieczeństwa.

Dane, które należy podać w zapytaniu ofertowym

 • określić oznaczenie literowo - cyfrowe, podać pełną nazwę słowną wykonań w kolejności podanej w strukturze oznaczenia wyrobu.
 • wymaganą wydajność pompy Q [ m3/h ],
 • wysokość podnoszenia pompy H [ m ],
 • rozporządzalna nadwyżka antykawitacyjna w układzie pompowym NPSHav [ m ],
 • rodzaj pompowanej cieczy pod względem chemicznym,
 • temperaturę pompowanej cieczy T [ oC ],
 • wskaźnik stężenia jonów wodorowych [ pH ],
 • gęstość cieczy p [ kg/m3 ],
 • lepkość pompowanej cieczy v [ mm2/s ],
 • ilość, wielkość oraz rodzaj zanieczyszczeń [ g/dm3 ],
 • napięcie zasilania U [ V ] i rodzaj rozruchu silnika,
 • częstotliwość sieci f [ Hz ],
 • rodzaj budowy silnika,
 • inne dane.

Ze względu na ewentualną modernizację wyrobu producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian danych technicznych, które nie wpłyną ujemnie na zmianę jakości wyrobu.

Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

NIP: 8760203813, KRS 0000026737, Sąd Rejonowy w Toruniu. VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 2.265.631,65 PLN, Kapitał Wpłacony: 2.370.607,50 PLN

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności