pompy i systemy pompowe  
 
 


Przepompownie ścieków

Informacje ogólne

Na obszarach niewyposażonych w zbiorczą sieć kanalizacyjną typu grawitacyjnego, z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu, budowę geologiczną terenu (cieki wodne) lub rozproszoną zabudowę, wykonywana jest kanalizacja ciśnieniowa. System kanalizacji ciśnieniowej tworzą indywidualne przepompownie ścieków zlokalizowane na terenach poszczególnych posesji i spięte wspólnym kolektorem ściekowym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków.

Zastosowanie

Przepompownie ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. wykorzystywane są w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz ciśnieniowej i przeznaczone są do transportu ścieków na duże odległości bądź do podnoszenia na wyższy poziom. Wykorzystanie przepompowni ścieków umożliwia oddalonym od kolektorów kanalizacyjnych:

 • indywidualnym posesjom,
 • gospodarstwom rolnym,
 • osiedlom jednorodzinnym,
 • ośrodkom wypoczynkowo-wczasowym,
 • zakładom przemysłowym,
 • miejskim i gminnym systemom kanalizacyjnym.

przepompowywanie ścieków bytowo-gospodarczych, wód drenażowych i opadowych oraz ścieków przemysłowych do kolektorów zbiorczych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. W systemach kanalizacyjnych przepompownie te mogą być stosowane jako przepompownie pośrednie, strefowe i centralne.

Struktura oznaczenia wyrobu

P S D
 
2
 
0 5
 
1
 
1 6 3 8
 
1
 
4 0 0
 
4
P S a1
 
b
 
c c
 
d
 
e e1 e1 e2
 
h
 
i i i
 
k


a1 - odmiana konstrukcyjna (A ÷ Z)
b - ilość pomp w przepompowni (1 ÷ 9)
c c - rodzaj sterowania (01 ÷ 99) - do uzgodnienia z producentem
d - wykonanie materiałowe zbiornika (0 ÷ 9)
e1 e2 e3 e4 - średnica/wysokość zbiornika (1000 ÷ 9999)np. (1638 = 160cm śr. i 380cm wysokości)
h - typ włazu przepompowni (0 ÷ 9)- do uzgodnienia z producentem
i i i - dobór pompy (000 ÷ 999) - do uzgodnienia z producentem
k - średnica przyłącza rurociągu tłocznego (0 ÷ 9)- do uzgodnienia z producentem

Odmiana konstrukcyjna "a1"

Odmiana konstrukcyjna "a1" Rodzaj odmiany
B Przepompownia ścieków z zastosowaniem zaczepu "dolnego" typu ZSP.1 (z prowadnicami rurowymi)
C Przepompownia ścieków z zastosowaniem zaczepu "dolnego" typu ZSP.2 (z prowadnicami rurowymi)
D Przepompownia ścieków z zastosowaniem zaczepu "dolnego" typu ZSP.3 (z prowadnicami rurowymi)
E Przepompownia ścieków z zastosowaniem zaczepu typu "Camlock"

ilość pomp w przepompowni "b"

Typ Ilość pomp Pompa Moc [kW] Napięcie [V] Wydajność Q[m3/h] Wys. podnosz. H[m] Rodz. sterow.
PSB 1 lub 2 FZV.1 0,55 - 1,1 230 do 33,0 do 15,3 UZS.4, UZS.7, UZS.8
PSB 1 lub 2 FZV.1 0,55 - 2,2 400 do 33,0 do 15,3 UZS.4, UZS.7, UZS.8
PSB 1 lub 2 FZR.1 1,5 230 do 34,8 do 31,0 UZS.4, UZS.7, UZS.8
PSB 1 lub 2 FZR.1 1,5 - 2,2 400 do 34,8 do 31,0 UZS.4, UZS.7, UZS.8
PSB 1 lub 2 FZX.1 1,5 - 3,0 400 do 34,8 do 35,0 UZS.4, UZS.6,
UZS.7, UZS.8
PSB 1 lub 2 FZY.1 1,5 - 3,0 400 do 18,0 do 43,0 UZS.4, UZS.6,
UZS.7, UZS.8
PSC 1 lub 2 FZB.2 1,1 - 9,2 400 do 90,0 do 45,0 UZS.7, UZS.8
PSC 1 lub 2 FZV.2 1,5 - 11,0 400 do 90,0 do 35,0 UZS.7, UZS.8
PSC 1 lub 2 FZD.2 3,0 - 7,5 400 do 75,0 do 39,0 UZS.7, UZS.8
PSC 1 lub 2 FZE.2 5,5 - 15,0 400 do 75,0 do 53,0 UZS.7, UZS.8
PSD.2 2 FZB.3 2,2 - 11,0 400 do 210,0 do 57,0 UZS.7, UZS.8
PSD.2 2 FZV.3 2,2 - 11,0 400 do 220,0 do 35,0 UZS.7, UZS.8
PSD.2 2 FZC.3 3,0 - 11,0 400 do 180,0 do 58,0 UZS.7, UZS.8
PSD.2 2 FZD.3 3,0 - 11,0 400 do 160,0 do 77,0 UZS.7, UZS.8
PSD.2 2 FZE.3 5,5 - 22,0 400 do 90,0 do 59,0 UZS.7, UZS.8
PSE.1 1 FZV.1 0,55 - 1,1 230 do 33,0 do 15,3 UZS.4
PSE.1 1 FZV.1 0,55 - 2,2 400 do 33,0 do 15,3 UZS.4
PSE.1 1 FZR.1 1,5 230 do 34,8 do 31,0 UZS.4
PSE.1 1 FZR.1 1,5 - 2,2 400 do 34,8 do 31,0 UZS.4
PSE.1 1 FZX.1 1,1 - 3,0 400 do 35,0 do 35,0 UZS.4, UZS.6
PSE.1 1 FZY.1 1,1 - 3,0 400 do 18,0 do 43,0 UZS.4, UZS.6

Wykonanie materiałowe zbiornika "d"

Wykonanie materiałowe zbiornika "d" Rodzaj materiału zbiornika Odmiana konstrukcyjna pompowni
PSB PSC PSD PSE
1 Zbiornik polimerobetonowy x x x  
2 Zbiornik z kręgów betonowych x x x  
3 Zbiornik tworzywowy PE       x

Wykaz średnic i wysokości zbiorników w przepompowniach "e1e2e3e4"

Średnica zbiornika
e1e2
Wysokość zbiornika
e3e4
Opis zbiornika Występowanie w typach przepompowni
PSB PSC PSD PSE
06   średnica zbiornika Ø600       x
08   średnica zbiornika Ø800       x
10   średnica zbiornika Ø1000 x     x
12   średnica zbiornika Ø1200 x x    
16   średnica zbiornika Ø1600   x x  
20   średnica zbiornika Ø2000   x x  
25   średnica zbiornika Ø2500   x x  
  16 wysokość zbiornika h=1600       x
  18 wysokość zbiornika h=1800       x
  20 wysokość zbiornika h=2000       x
  22 wysokość zbiornika h=2200       x
  24 wysokość zbiornika h=2400       x
  26 wysokość zbiornika h=2600       x
  30 wysokość zbiornika h=3000 x x x  
  32 wysokość zbiornika h=3200 x x x  
  34 wysokość zbiornika h=3400 x x x  
  36 wysokość zbiornika h=3600 x x x  
  38 wysokość zbiornika h=3800 x x x  
  40 wysokość zbiornika h=4000 x x x  
  42 wysokość zbiornika h=4200 x x x  
  44 wysokość zbiornika h=4400 x x x  
  46 wysokość zbiornika h=4600 x x x  
  48 wysokość zbiornika h=4800 x x x  
  50 wysokość zbiornika h=5000 x x x  
  52 wysokość zbiornika h=5200 x x x  
  53 wysokość zbiornika h=5300 x x x  
  56 wysokość zbiornika h=5600 x x x  
  58 wysokość zbiornika h=5800 x x x  
  60 wysokość zbiornika h=6000 x x x  

średnica przyłącza rurociągu tłocznego "k"

Oznaczenie średnicy rurociągu tłocznego "k" Średnica rurociągu tłocznego Wystpowanie w typach przepompowni
PSB PSC PSD PSE
1 średnica rurociągu tłocznego Ø63
PE-GW 63x2"
x      
2 średnica rurociągu tłocznego Ø75
PE-GW 63x2"
x      
3 średnica rurociągu tłocznego Ø90
PE-GW 63x2"
x      
4 średnica rurociągu tłocznego Ø75   x    
5 średnica rurociągu tłocznego Ø90   x x  
6 średnica rurociągu tłocznego Ø110   x x  
7 średnica rurociągu tłocznego Ø160   x x  
8 Nietypowa (wg ustaleń z klientam) x x x x
9 Brak złączki x x x x

Dane techniczne

Odmiany
przepompowni
Ilość pomp Rodzaj
sterowania
Materiał zbiornika Średnica zbiornika Wysokość
zbiornika
Pompy Śr. rurociągu
tłocznego
[mm] [mm] typ Moc [kW] [mm]
PSB 1-2 UZS.4
UZS.6
UZS.7
UZS.8
- beton B45,
- polimerobeton,
- PEHD
1000-1200 3000-6000 FZV.1
FZR.1
FZX.1
FZY.1
0,55-3,0 DN50-DN65
PSC 1-2 UZS.6
UZS.7
UZS.8
- beton B45,
- polimerobeton
1200-2500 3000-6000 FZV.2
FZB.2
FZE.2
FZD.2
1,1-11,0 DN65-DN100
PSD 2 UZS.6
UZS.7
UZS.8
- beton B45,
- polimerobeton
1500-2500 3000-6000 FZB.3
FZC.3
FZD.3
FZE.3
FZV.3
2,2-30,0 DN80-DN150
PSE 1 UZS.4
UZS.6
polietylen 800-1200 1600-2600 FZR.1
FZV.1
FZB.1
FZX.1
FZY.1
0,55-3,0 DN32-DN50

Zakresy wydajności i ciśnień dobierany wg indywidualnych uzgodnień

Budowa przepompowni ścieków

Przepompownie ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. są kompletnymi w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami nie wymagającymi stałej obsługi.
Kompletna przepompownia składa się z czterech podstawowych podzespołów:

 • jednej lub dwóch pomp zatapialnych typu FZ,
 • zbiornika,
 • układu zabezpieczająco- sterującego typu UZS,
 • układu hydraulicznego.

- Zespoły pompowe

Przepompownie ścieków wykonywane są z jednym zespołem pompowym lub jako zestawy wielopompowe. W układach wielopompowych jedna pompa stanowi zawsze tzw. rezerwę czynną. W zależności od średnicy króćca tłocznego występują typy pomp: FZ1, FZ2, FZ3. W zależności od rodzaju pompowanych ścieków oraz parametrów pracy (Q-H) stosowane są następujące odmiany pomp:

 • z rozdrabniaczem typu FZR
 • o swobodnym przepływie / vortex / typu FZV
 • z wirnikiem kanałowym typu FZB

Pompy wyposażone w system rozdrabniający umożliwiają przetłaczanie ścieków w przewodach o mniejszych średnicach (min. DN 32). Pompy o swobodnym przepływie (vortex) zmniejszają ryzyko zapychania się pomp. Pompy z wirnikiem kanałowym stosowane są głównie do pompowania wód opadowych, ścieków przemysłowych nie zawierające elementów długo włóknistych.


- Zbiorniki

Przepompownie ścieków wykonywane są z czterech podstawowych typów zbiorników;

 • polietylen PE
 • polimerobeton
 • beton B 45
 • poliester zbrojony włóknem szklanym z wylewanym dnem polimerobetonowym

W zależności od wymagań projektanta powyższe zbiorniki wykonuje się w zakresie średnic od 600 do 2500 mm i wysokościach do 6000 mm. W górnej części zbiornika montowany jest właz umożliwiający zejście do przepompowni lub wyciągnięcie pomp oraz elementów wyposażenia hydraulicznego.
Typy włazów dobiera się w zależności gdzie zlokalizowana jest przepompownia: w ciągu czy poza ciągiem komunikacyjnym.

- Układ zabezpieczająco - sterujący UZS

Sterowanie pracą pomp dokonuje się za pomocą urządzeń zabezpieczająco-sterujących UZS.4, UZS.7, UZS.8. Stosowane są pływakowe sygnalizatory poziomu lub hydrostatyczne i ultradźwiękowe systemy kontroli poziomów. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS w wykonaniach zewnętrznych przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego w temperaturze otoczenia -30°C do +40°C, przy wilgotności względnej powietrza do 80% przy 20°C, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS zbudowane są z elementów automatyki elektronicznej, elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS przystosowane są do zawieszania na ścianie budynku lub bezpośrednio na zbiorniku przepompowni lub jego okolicy. W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze. Wszystkie urządzenia posiadają w wykonaniu standardowym akustyczno-optyczną sygnalizację stanów alarmowych. Oferowane systemy monitoringu GSM przewidziane są do monitorowania pracy przepompowni ścieków pracujących w obszarze działania telefonii komórkowej GSM.

- Układ hydrauliczny

Wewnętrzny układ hydrauliczny standardowo składa się z :

 • stopy sprzęgające z prowadnicami lub bez prowadnic tzw. sprzęg górny
 • pionowych rurociągów tłocznych
 • zaworów zwrotnych systemu " SZUSTER "
 • zaworów odcinających
 • kolektora tzw. " portki " / przepompownia dwu pompowa /
 • przyłącza do płukania instalacji

Rurociągi, kolektor, kołnierze oraz elementy złączne wykonywane są ze stali kwasoodpornej. Stopy sprzęgające i zawory wykonywane są z żeliwa zabezpieczone korozyjnie farbami proszkowymi. Ponadto przepompownie wyposażone są w:

 • drabinkę złazową
 • pomost roboczy / dla zbiorników pow. 5000 mm wysokości /
 • łańcuchy do opuszczania i wyciągania pomp
 • łańcuch do mocowania sygnalizatorów poziomu
 • system wentylacji grawitacyjnej

Powyższe elementy wykonane są ze stali kwasoodpornej / wentylacja PVC /.


Budowa przydomowej przepompowni ścieków PSE.1 eko

Zalety

 • nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne,
 • kompletne wyposażenie przepompowni,
 • gwarancja wieloletniej, niezawodnej pracy,
 • łatwość i szybkość wbudowania przepompowni w każdych warunkach gruntowo-wodnych, ograniczająca do minimum prace ziemne i montażowe,
 • zautomatyzowana, bezobsługowa praca urządzenia,
 • możliwość przepłukiwania rurociągów poprzez podłączenie przez złączkę "strażacką",
 • zastosowanie energooszczędnych silników dostępnych również w wersji przeciwwybuchowej,
 • niskie koszty zakupu i eksploatacji,
 • stały nadzór techniczny oraz gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa techniczna,
 • łatwy dostęp do części zamiennych,
 • realizacja indywidualnych wymagań i dostosowanie wyrobu do wymogów klienta,
 • niskie koszty zakupu oprzyrządowania dodatkowego,
 • wysoka sprawność i długotrwała żywotność w szczególnie trudnych warunkach eksploatacyjnych,
 • średnica i kąt króćca napływowego dostosowane do wymogów klienta,
 • powiadamianie GSM.
Zobacz również
Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

NIP: 8760203813, KRS 0000026737, Sąd Rejonowy w Toruniu. VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 2.265.631,65 PLN, Kapitał Wpłacony: 2.370.607,50 PLN

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności