Karta Doboru Tłoczni ŚciekówLokalizacja inwestycji (miejscowość)

Rodzaj ścieków (zawartość zawiesiny, granulacja)
Maksymalny dopływ ścieków

Qmax [l/s] lub [m3/h]

Rzędna terenu, na którym zlokalizowana jest tłocznia Rt [m n.p.m.]
Rzędna dna kanału doprowadzającego ścieki do tłoczni Rdop [m n.p.m.]
Średnica i rodzaj materiału kanału doprowadzającego ścieki Ddop [mm]
Rzędna osi przewodu tłocznego w tłoczni Rtł_ps [m n.p.m.]
Rzędna w najwyższym punkcie na trasie do odbiornika Rtł_max [m n.p.m.]
Rzędna przewodu tłocznego na wlocie do odbiornika Rodb [m n.p.m.]
Długość przewodu tłocznego L [m]
Średnica i rodzaj materiału przewodu tłocznego D [mm]
Rodzaj i liczba oporów miejscowych na trasie rurociągu tłocznego  
Ciśnienie względne w odbiorniku ścieków Hodb [m]
Rzędna zwierciadła wód gruntowych w miejscu posadowienia tłoczni Rwgr [m n.p.m.]
Miejsce zlokalizowania tłoczni (teren zielony, droga)  
Średnica wewnętrzna zbiornika Ø [mm]
Wlot ścieków pod kątem [o]
Wylot ścieków pod kątem [o]
Uwagi

Rodzaj zbiornika pompowni Rodzaj sterowania pompowni Typ włazu zbiornika pompowni Wyposażenie dodatkowe (OPCJA)
Polimerobeton
Beton B-45
Sonda ultradźwiękowa
Lekki żeliwny
Lekki nierdzewny
Ciężki kl. D-400
Podest roboczy
Drabinka złazowa
Przepływomierz
Biofiltr
Zasuwa odcinająca
Urządzenie zabezpieczająco-sterujące
Zdalny monitoring

Nip   ( jeżeli osoba prywatna - 0000000000)
Firma  
Imię  
Nazwisko  
Adres  
Kod (nn-nnn)  
Miejscowość  
Tel  
Email  

  • Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuję jej treść.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym danych osobowych moich pracowników, przedstawicieli) przez Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 8 (dalej HV) w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez HV. Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej HV.
  • Rozumiem, że klikając przycisk "Prześlij zapytanie" wyrażam zgodę, aby zbierane były (np. za pośrednictwem plików cookie) dane na temat mojego zachowania, zainteresowania i intencji zakupowych w sieci, w celu dopasowywania dla mnie ofert i kampanii reklamowych (co oznacza, że dane takie będą profilowanie w rozumieniu art. 4 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Rozumiem, że wyrażenie zgody umożliwi przedstawienie mi oferty dopasowanej do moich potrzeb i zgodnej z moimi zainteresowaniami.