pompy i systemy pompowe  
 
 

Układ hydroforowy (zestaw hydroforowy, hydrofor, automat wodociągowy)
Poradnik samodzielnego montażu i obsługi

Układy hydroforowe przeznaczone są do zaopatrywania w wodę budynków mieszkalnych i gospodarczych, ogrodów działkowych, gospodarstw rolnych itp. z własnego ujęcia wody, z płytkich warstw wodonośnych ze studni cembrowanych lub wierconych z filtrem w rurze płaszczowej.

Nie należy podłączać układów hydroforowych do sieci wodociągowej!

W przypadku układów opartych na pompach samozasysających typ SM, SKA, SKB odległość od osi wału pompy do powierzchni lustra wody mierzona pionowo nie może przekroczyć 7 m, gdyż dopuszczalna manometryczna wysokość ssania pompy wynosi 7,5m.

Zaleca się aby średnica otworu w rurze doprowadzającej wodę ze studni do pompy była większa o jeden rząd od średnicy otworu w kołnierzu ssawnym pompy. Ilość kolan i długość przewodu ssącego była ograniczona do minimum co spowoduje że straty hydrauliczne na dopływie będą małe.

Poniżej w tabeli podano wielkość strat Δhs dla 10m odcinka rurociągu w zależności od przyjętej średnicy dla maksymalnej wydajności pompy SKB.4.02.

Φ rury
[mm]
Straty Δhs
[m]
Φ rury
[mm]
Straty Δhs
[m]
Φ32 (11/4”) 1,0 Φ40 (11/2”) 0,3

Straty przepływu wynikające z zastosowania armatury (zawór zwrotny, zasuwa, kosz ssawny, kolano, trójnik) dla każdego elementu osobno wynoszą połowę wartości podanej w tabeli.

Elementy układu hydroforowego

Do studni o znacznym zapiaszczeniu, które może być przyczyną szybszego zużycia pompy polecamy zastosowanie przed pompą na rurze doprowadzającej wodę dodatkowego filtra antypiaskowego. Filtr powinien charakteryzować się jak najmniejszymi stratami ciśnienia przepływu, aby w określonych indywidualnie warunkach zapewnić prawidłową pracę pompy i całego układu hydroforowego.

Instalowanie układu

Elementy układu hydroforowego należy przygotować i zmontować wg poszczególnych instrukcji obsługi. Przewody (rury) należy oczyścić i sprawdzić na szczelność. Układanie przewodów należy rozpocząć od pompy unikając zbędnych zmian kierunków przepływu. Szczególnie starannie ułożyć najkrótszą drogą przewód ssawny.

Przed podłączeniem rurociągów do pompy, pompę zalać wodą!

Zespół pompowy należy instalować jak najbliżej studni. Zbiornik hydroforowy i pompa z silnikiem powinny być zamontowane w pomieszczeniu zamkniętym o dodatniej temperaturze nie przekraczającej 20oC.

Zawór zwrotny z koszem ssawnym instalować co najmniej 0,5m poniżej dynamicznego poziomu zwierciadła lustra wody (jest to poziom na jakim znajduje się zwierciadło lustra wody w trakcie pompowania) i 0,5m powyżej dna studni, aby zapobiec podsysaniu piasku przez pompę. Studnie wiercone powinny być zafiltrowane.

Hałas pracy poszczególnych elementów układu hydroforowego można obniżyć przez wmontowanie w instalację odcinka z węża gumowego, ustawienie zespołu pompowego na elastycznych podkładkach oraz odizolowanie materiałem dźwiękochłonnym przewodu rurowego w miejscu przejścia przez ścianę budynku. Proponujemy też nieznacznie wznieść zespół pompowy nad podłogę, dla zmniejszenia prawdopodobieństwa zniszczenia silnika w przypadku zalania pomieszczenia, w którym znajduje się układ pompowy (o ile nie ma studzienki odpływowej).

Cała instalacja układu hydroforowego przed uruchomieniem musi być sprawdzona na szczelność np. roztworem mydlanym położonym w postaci piany na zewnątrz w miejscach połączeń.

Pierwsze uruchomienie układu hydroforowego


  • Przed pierwszym uruchomieniem pompę (1) zalać wodą przez króciec ssawny przed podłączeniem instalacji hydraulicznej.
  • Sprawdzić ciśnienie gazu w zbiorniku (2) w przypadku zbiorników ZBOS standardowo w górnej części znajduje się manometr z którego odczytujemy ciśnienie. W górnej części zbiornika znajduje także zawór za pomocą którego możemy regulować ciśnienie gazu w zbiorniku. Ciśnienie gazu w zbiorniku musi odpowiadać wartości załączania łącznika LCA.2 która standardowo wynosi 0,2MPa pomniejszonej o 0,01 do 0,02MPa. Fabrycznie zbiornik napełniony jest powietrzem nadmiar ciśnienia należy upuścić, brak uzupełnić powietrzem zgodnie z procedurą zawartą w instrukcji obsługi zbiorników hydroforowych.
  • Włączyć zasilanie. Od tej pory jego automatycznym działaniem będzie sterował łącznik ciśnieniowy LCA.2.
  • Wyregulować łącznik ciśnieniowy. Fabrycznie łącznik ciśnieniowy LCA.2 jest nastawiony na zakres załącz 0,2 MPa wyłącz 0,35 MPa. Inne ustawienia fabryczne znajdują się w instrukcji obsługi łączników ciśnieniowych. W celu dokonania zmian nastaw należy podłączyć łącznik do instalacji i zdemontować jego pokrywę. Pierwszą czynnością podczas regulacji jest zadanie ciśnienia wyłączania za pomocą nakrętki regulacyjnej Pw. Przez kręcenie nakrętką w prawo podwyższamy ciśnienie wyłączania, natomiast przez kręcenie w lewo – obniżamy je. Następną czynnością jest ustawienie ciśnienia załączania wkrętem Pz. Przed rozpoczęciem tej czynności należy bezwzględnie poluźnić nakrętkę kontrującą. Przez wkręcenie wkręta Pz do oporu (kręcąc w prawo) uzyskujemy maksymalne ciśnienie załączania. Wykręcając wkręt Pz (kręcąc w lewo), uzyskujemy mniejsze ciśnienie załączania. Po zakończonej regulacji należy obowiązkowo dokręcić nakrętkę kontrującą i zamontować pokrywę łącznika.

    Należy tutaj zwrócić uwagę, aby nie została przekroczona moc zainstalowanego silnika przy pompie. Zmiana parametrów pompy, wzrost wysokości podnoszenia powoduje wzrost zapotrzebowania mocy na wale silnika.

    Zmiana nastawy łącznika powoduje także zmianę ilości wody użytkowej dostarczanej w jednym cyklu pracy pompy. Obejmuje on jednorazowe napełnienie i rozbiór wody ze zbiornika.

    Łącznik ciśnieniowy LCA

Eksploatacja

Zespół pompowy nie może być uruchomiony bez wody (na sucho). Nie wolno dopuścić do zamarznięcia wody w układzie hydroforowym, co grozi zniszczeniem pompy, zbiornika, i instalacji. W razie obniżenia się temperatury do 0°C i jeżeli układ hydroforowy ma być przez dłuższy czas nieczynny, należy opróżnić instalację, zbiornik i pompę całkowicie z wody. W czasie eksploatacji układu hydroforowego, należy sprawdzać co jakiś czas ciśnienie gazu (powietrza) w zbiorniku i w razie potrzeby go uzupełnić.

Przed każdym uruchomieniem po dłuższym postoju (powyżej 14 dni), po odłączeniu zasilania należy zdjąć pokrywę wentylatora silnika i pokręcić wentylatorem, obrócić układ wirujący pompy. Zabezpieczy to silnik przed ewentualnym uszkodzeniem (przepaleniem uzwojenia).

Transport i przechowywanie

Poszczególne elementy układu pompowego powinny być transportowane na miejsce zainstalowania w takim opakowaniu w jakim zastały dostarczone przez wytwórcę. W przypadku naruszenia powłoki ochronnej zbiornika należy miejsce odkryte oczyścić i zabezpieczyć przed korozją. Zespół pompowy i zbiornik powinien być przechowywany zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia.

Rodzaje zakłóceń, przyczyny i sposoby usunięcia

Rodzaje zakłóceń Możliwa przyczyna Sposób usunięcia
Silnik nie rusza -brak napięcia
-wirnik pompy zablokowany
-pojemność kondensatora za mała (230V)
- sprawdzić napięcie
-zdjąć pokrywę wentylatora silnika i pokręcić wentylatorem
-wymienić kondensator
Pompa nie pompuje wody - pompa bez wody
-dolny zawór nie jest w wodzie
-powietrze w przewodzie ssącym
-za duża manometryczna wysokość ssania
-zatkany kosz zaworu zwrotnego
-zużyte człony i wirniki pompy
napełnić pompę wodą
-zanurzyć zawór dolny w wodzie
-sprawdzić szczelność przewodu ssącego
-sprawdzić wysokość ssania, obniżyć pompę
-oczyścić kosz
-remont pompy
Pompa załącza się przy bardzo małym poborze wody -ciśnienie gazu w zbiorniku za małe -podnieść ciśnienie przez zawór lub zgodnie z instrukcją zbiornika
Wydajność pompy za mała -za duża wysokość ssania (kawitacja)
-kosz zaworu zwrotnego zatkany)
-sprawdzić wysokość ssania
-oczyścić kosz
Wyłącznik termiczny wyłącza pompę -zbyt wysokie ciśnienie wyłączania
-silnik przeciążony przez zatarcie pompy
-za duże tarcie z powodu obcych ciał
-ustawić LCA.2 wg tablicy nastaw w danych technicznych
-rozmontować pompę i wyczyścić
-zastosować inny kosz zapobiegający zasysaniu ciał obcych, usunąć obce ciało

Rysunek poglądowy układu pompowego


Wyłącznik ciśnieniowy typu LCA podłączenie i regulacja film instruktażowy

Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

NIP: 8760203813, KRS 0000026737, Sąd Rejonowy w Toruniu. VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 2.265.631,65 PLN, Kapitał Wpłacony: 2.370.607,50 PLN

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności