pompy i systemy pompowe  
 
 

Zestawy ZHI, ZHJ


Informacje ogólne

ZHI i ZHJ to zestawy jednopompowe zbudowane w oparciu o pompy OPA i OPB, wyposażone w armaturę zwrotną, zbiornik hydroforowy, układ sterowania. Konfi guracja zestawu zależy od jego przeznaczenia i zastosowania.

Zestawy jednopompowe przeznaczone są do przetłaczania wody, podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych, kompensacji strat hydraulicznych wynikających z charakterystyki zasilanego rurociągu.

Dane techniczne:

wydajność 1,5 ÷ 75 m3/h
wysokość podnoszenia 12 ÷ 100 m
temperatura pompowanej cieczy max 40 oC
ciśnienie pracy 1 [bar]

Główne obszary zastosowań:

  • niewielkie sieci wodociągowe,
  • wewnętrzne sieci hydrantowe,
  • systemy irygacyjne (ogrodnictwo, rolnictwo),
  • przemysłowe instalacje wodne i technologiczne (układy chłodzenia, systemy myjące, itp.).

Struktura oznaczenia wyrobu

Z H
 
I
 
4
 
0 3
 
1
 
4 0 0 6
 
6
 
x x x
 
8
a a
 
a1
 
b
 
c c
 
d
 
e1 e2 e3 e4
 
h
 
i i i
 
k


a a grupa klasyfikacyjna wyrobu (ogólna nazwa wyrobu, tu: ZH),
a1 oodmiana konstrukcyjna zestawów hydroforowy (I - Pompy wielostopniowe pionowe OPB.2÷3), (J - Pompy wielostopniowe pionowe OPA.0÷OPA.7.)
b typowielkość zastosowanej pompy
c c typowymiar zastosowanej pompy, Np.: ZHI.2.03 - zestaw składający się z trzystopniowych pomp OPB.2.03
d liczba pomp w zestawie, w przypadku ZHI i ZHJ zawsze d=1
e1 e2 e3 e4   wykonanie konstrukcyjne zestawu. Ta część indeksu opisana będzie w dalszej części poświęconej budowie zestawu,
h rodzaj sterowania. Ta część indeksu opisana będzie w dalszej części poświęconej rodzajom układów sterowania zestawu.
i i i wewnątrzzakładowy kod charakteryzujący układ sterowania. Nadawany jest na etapie oferty lub potwierdzenia do zamówienia po jednoznacznym określeniu funkcji i sposobu pracy zestawu.
k oznaczenie wyposażenia dodatkowego


Budowa

Zestawy ZHI i ZHJ to układy jednopompowe. Pompa posadowiona jest na konstrukcji nośnej i wyposażona w armaturę zwrotną i odcinającą, elementy sterujące (łącznik ciśnieniowy LCA lub przetwornik ciśnienia), układ sterowania i zbiornik hydroforowy.

Agregaty pompowe

W zestawach ZHI i ZHJ zastosowano agregaty pompowe typu OPA i OPB (wersja zmodernizowana OPA).

Konstrukcja nośna

Konstrukcja spawana, wykonana z profi li stalowych. Osadzona jest na wibroizolatorach, umożliwiających korygowanie wysokości zestawu w zakresie 20 mm oraz jego odpowiednie wypoziomowanie. Konstrukcja nośna może być wykonana ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej ogniowo lub stali austenitycznej.

Armatura

Pompa wyposażona jest w zawór zwrotny. W przypadku układów ZHI.2 ÷ ZHI.3 oraz ZHJ.0 ÷ ZHJ.3, są one wyposażone dodatkowo w kulowe zawory odcinające po stronie tłocznej i ssawno-napływowej. Po stronie tłocznej zawsze znajduje się manometr instalowany na rurociągu tłocznym lub na zbiorniku hydroforowym (w przypadku ZBW.5 – o pojemności 200 litrów lub zbiorników ZBO).

Uwagi dotyczące miejsca instalacji:

  • Pomieszczenie powinno być o wymiarach umożliwiających takie ustawienie zestawu hydroforowego aby był swobodny dostęp do jego poszczególnych elementów,
  • Temperatura w miejscu instalacji zestawu powinna mieścić się w granicach od +5oC do + 40oC
  • Pomieszczenie powinno posiadać instalację wentylacyjną umożliwiającą jednokrotna wymianę powietrza w ciągu godziny,
  • Ze względu na posadowienie zestawu na wibroizolatorach umożliwiających jego wypoziomowanie nie jest wymagane dodatkowe, specjalne fundamentowanie zestawu.
  • Posadzka pomieszczenia powinna być wykonana ze spadem w kierunku wpustów podłogowych umożliwiających skuteczne odwodnienie miejsca instalacji. Niedopuszczalne jest zalanie wodą pracującego zestawu hydroforowego.
  • W przypadku zasilania zestawu z otwartego zbiornika magazynowego, zestaw należy tak umiejscowić aby zapewniony był minimalny napływ dynamiczny o wartości 1,5 m w punkcie wpięcia zestawu. W innym przypadku należy skontaktować się z producentem w celu dobrania i zastosowania odpowiedniej przystawki zalewającej.

Wykonanie konstrukcyjne zestawu

Z uwagi na konieczność dostosowania się do różnych wymagań funkcjonalnych oraz warunków zabudowy zestawy hydroforowe oferowane są w szerokiej gamie kombinacji wykonań konstrukcyjnych ujętych w czteroznakowym kodzie.

Pierwsza litera w kodzie e1e2e3e4 oznacza położenie szafy sterowniczej. W przypadku zestawów ZHI i ZHJ przewidziane są dwa położenia szaf sterowniczych.

e1 Umiejscowienie szafy sterowniczej
3 Szafa jest poza konstrukcją układu. Instalowana jest wówczas na ścianie obiektu.
4 Szafa zabudowana jest na pompie.

Konstrukcja nośna, rurociągi tłoczne, rurki manometryczne oferowane są w dwóch wykonaniach materiałowych ujętych w drugiej pozycji czteroznakowego kodu e1e2e3e4.

e2 Wykonanie materiałowe
0 Konstrukcja nośna, przyłącza, konstrukcja wsporcza szafy sterowniczej wykonane ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej ogniowo.
1 Konstrukcja nośna, przyłącza, konstrukcja wsporcza szafy sterowniczej wykonane ze stali austenitycznej.
9 Wykonanie materiałowe specjalne, uzgodnione z Zamawiającym.

Konieczność funkcjonalnego dopasowania się warunków instalacji i zadań stawianych przed zestawem wymaga różnej konfi - guracji przyłączy i zastosowań. Jest to przedstawione w trzeciej pozycji czteroznakowego kodu e1e2e3e4.

e3 Określenie rodzaju kolektorów
0 Kolektor standardowy
3 Układ z obejściem testującym
9 Wykonanie specjalne, uzgodnione z Zamawiającym

Zestawy hydroforowe oferowane mogą być w różnych kompletnościach dostaw. Jest to przedstawione w czwartej pozycji czteroznakowego kodu e1e2e3e4.

e4 Rodzaj kompletności Typowielkość „b”
0 Podstawowa (pompa, konstrukcja nośna, armatura, sterowanie) X X X X X X X X
1 Kompletność „0” + zbiornik ZBW.5- 200 litrów / 6 bar X X X X        
2 Kompletność „0” + zbiornik 18 litrów / 10 bar X X X X X X X X
3 Kompletność „0” + zbiornik 25 litrów /10 bar X X X X X X X X
4 Kompletność „0” + zbiornik 200 litrów / 10 bar X X X X        
5 Kompletność „0” + zbiornik 300 litrów / 10 bar X X X X        
6 Kompletność „0” + zbiornik 500 litrów /10 bar X X X X        
7 Wykonanie specjalne, uzgodnione z Zamawiającym. Np. zbiornik ZBO 500 litrów / 6 bar X X X X X X X X

Zbiorniki ZBW i ZBO są produkowane przez ZPU „Hydro-Vacuum Sp. z o.o.” Wąbrzeźno. Zbiorniki powinny być dobrane w odpowiedni sposób. Zabezpieczone, w uzasadnionych przypadkach, za pomocą zaworów bezpieczeństwa. Zawory nie wchodzą w kompletność dostawy układów ZHI i ZHJ.

Sterowanie

Dla układów jednopompowych standardowo przewidziano dwa sposoby sterowania.

h Rodzaj sterowania
6 Urządzenie sterująco zabezpieczające typu UZS.4. Współpraca z łącznikiem ciśnieniowym. Dwustanowy rodzaj pracy: załącz / wyłącz.
7 Regulacja za pomocą przemiennika częstotliwości. Współpraca z przetwornikiem ciśnienia. Urządzenie typu UZS.8.
9 Wykonanie specjalne, uzgodnione z Zamawiającym. Np. sterowanie w zależności od poziomu napełnianego zbiornika, lub rozruch za pomocą rozrusznika tyrystorowego.

Oznaczenie wyposażenia dodatkowego

k Rodzaj wyposażenia
0 Bez wyposażenia dodatkowego
9 Wyposażenie specjalneHydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

NIP: 8760203813, KRS 0000026737, Sąd Rejonowy w Toruniu. VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 2.265.631,65 PLN, Kapitał Wpłacony: 2.370.607,50 PLN

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności