pompy i systemy pompowe  
 
 

ZHM, ZHN


Informacje ogólne

Zestawy hydroforowe jako układy równoległe kilku pomp, przeznaczone są do przetłaczania wody, podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych, kompensacji strat hydraulicznych wynikających z charakterystyki zasilanego rurociągu.

Zestawy pompowe przeznaczone są do pompowania wody pitnej i lub czystej wody użytkowej nie zawierającej wtrąceń stałych o temperaturze nie przekraczającej 120oC. Maksymalne ciśnienie pracy zestawu: 10 bar.

Dane techniczne:

wydajność 100 ÷ 3000 m3/h
wysokość podnoszenia 15 ÷ 90 m
temperatura pompowanej cieczy max 120 oC
ciśnienie pracy 10 [bar]
zakres stosowanych mocy zainstalowanych [kW] 3,0 ÷ 200

Główne obszary zastosowań:

 • Drugi i kolejne stopnie pompowania w systemach wodociągowych.
 • Przemysłowe układy wody technologicznej (systemy chłodzenia, płukania itp.).

Budowa

Zestawy hydroforowe to układ kilku pomp, z reguły, jednakowej wielkości, połączonych równolegle za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej kolektorami napływowym i tłocznym. Pompy zestawu zabudowane są na konstrukcji nośnej wykonanej z profili stalowych. Konstrukcja nośna wyposażona jest w wibroizolatory, umożliwiające ustawienie zestawu na posadzce pompowni.

Zestawy hydroforowe typu ZHN i ZHM są zbudowane w oparciu o równolegle połączone, jednostopniowe pompy odśrodkowe typu NHV i MVA/B.

Agregaty pompowe

NHV - pompy zabudowane na indywidualnych płytach fundamentowych zesprzęglone za pośrednictwem sprzęgła podatnego ze znormalizowanym silnikiem indukcyjnym określonej wielkości mechanicznej.
MVA i MVB - to pompy w układzie monoblokowym, gdzie klatka silnika i wirnik pompy są na wspólnym wale.

Konstrukcja nośna i kolektory

Konstrukcja nośna zestawów ZHN i ZHM każdorazowo jest uzgadniana z Zamawiającym. Wynika to z dużych gabarytów tego kompaktowego układu pompowego. Kolektory i konstrukcje nośne pomp i kolektorów, wykonane są jako konstrukcja spawana ze stali konstrukcyjnej węglowej cynkowanej ogniowo. Mogą też być wykonane ze stali austenitycznej. W zestawach stosuje się wysokiej klasy armaturę zwrotną i odcinającą.

W każdym przypadku jest możliwe uzgodnienia i sprecyzowanie szczegółowych wymagań we wszystkich aspektach dotyczących oferowanego zestawu.

Sterowanie

Z uwagi na różnorodność zastosowań możemy zaproponować kilka sposobów sterowania zestawami pompowymi.

Opis
Regulacja za pomocą kroczącego (przełączalnego) przemiennika częstotliwości. Jednostką zarządzającą jest mikroprocesorowy regulator.
Sterowanie kaskadowe (dwustanowe: załącz/wyłącz). Jednostką zarządzającą jest mikroprocesorowy regulator.
Sterowanie za pomocą przemiennika częstotliwości związanego z jedną pompą, pozostałe dołączają się w kaskadowo. Jednostką zarządzającą jest mikroprocesorowy regulator.
Regulacja i sterowanie za pomocą przemiennika częstotliwości posiadającego pokładowy regulator z aplikacja umożliwiającą sterowanie zespołami pompowymi.. Jednostką zarządzającą jest mikroprocesorowy regulator pokładowy przemiennika częstotliwości.
Sterowanie kaskadowe, gdzie rozruch każdej pompy odbywa się za pośrednictwem rozruszników tyrystorowych typu napięciowego - miękkiego rozruchu i zatrzymania ("soft-start-stop")
Wykonanie wg ustaleń indywidualnych i sprecyzowanych wymagań klienta.

Możliwości mikroprocesorowego regulatora, standardowo stosowanego w układach sterowania zestawów ZHN, ZHM:

 • regulacja prędkości pompy w zależności od ciśnienia panującego w kolektorze tłocznym (w układzie przemiennikowym). Czyli utrzymanie stałego ciśnienia lub jego wartości w określonym przedziale poprzez załączanie kolejnych pomp i regulację prędkości obrotowej pompy aktualnie współpracującej z przemiennikiem częstotliwości.
 • załączanie i wyłączanie agregatu pompowego w zależności od ciśnienia w kolektorze tłocznym (w układzie kaskadowym). Czyli utrzymanie stałego ciśnienia lub jego wartości w określonym przedziale poprzez załączanie kolejnych pomp.
 • rozruch kolejnych agregatów zestawu (za pośrednictwem przemiennika częstotliwości lub bezpośrednio z sieci elektrycznej, względnie za pośrednikiem rozrusznika tyrystorowego - "soft-startu").
 • Bilansowanie czasu pracy pomp - wyrównanie stopnia zużycia oraz próba ruchowa pomp, w zestawie uwzględniającym zapotrzebowanie przeciwpożarowe (wszystkie identyczne pompy zestawu). Funkcja ta realizowana jest w ten sposób, iż jako pierwsza uruchamiana jest pompa najkrócej pracująca albo mająca najdłuższy czas postoju.
 • Uniemożliwia jednoczesne uruchomienie więcej niż jednej pompy. Możliwe jest zadanie czasu, po którym nastąpi rozruch kolejnej pompy zestawu.
 • Zatrzymanie zestawu i przejście w stan czuwania w przypadku braku rozbiorów,
 • Wyłączenie pomp w przypadku zaprogramowanych ciśnień dopuszczalnych.
 • Dopasowanie charakterystyki układu do charakterystyki zasilanego rurociągu przez dyskretną zmianę wartości ciśnień zadanych w zależności od ilości włączonych pomp lub zadanej, mierzonej wartości przepływu (współpraca z przepływomierzem - opcja),
 • Odczyt wszystkich mierzonych parametrów pracy,
 • Zmiana wartości parametrów zadanych w zależności od zadanych przedziałów czasowych (opcja),
 • W przypadku awarii przemiennika częstotliwości system sterowania automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej,
 • W przypadku awarii regulatora - układ sterowania pozwala przejść na ręczny tryb pracy.

Oprogramowanie regulatora stwarza następujące możliwości:

 • Zbieranie informacji o wielkości wartości mierzonych w przeciągu ostatnich siedmiu dni,
 • Zapamiętanie wszystkich zmian stanu pracy zestawu z podaniem dokładnego czasu zdarzenia (układ zapamiętuje do 1000 zdarzeń),
 • Zbieranie informacji o czasie pracy poszczególnych pomp,
 • Wyprowadzenie przez łącze szeregowe pakietów danych, o uzgodnionym formacie, do urządzenia zewnętrznego (radiomodemu, modemu telefonicznego, modemu GSM, komputera).

Szafa sterownicza

Układ sterowania zabudowany jest w szafie o stopniu ochrony IP54. Wielkość szafy jest uzależniona od wielkości zestawu. Wymiary szaf podane są w tabelach wymiarowych zestawów. Szafa metalowa, malowana proszkowo. Szafa posiada własną, indywidualną konstrukcję nośną (ramę pionową), uniwersalną dla każdego jej położenia. Z jednej strony konstrukcja ta podparta jest na wibroizolatorach, z drugiej przymocowana do konstrukcji nośnej pomp.

Na drzwiach szafy sterowniczej znajdują się:

 • Płyta czołowa ZZ wa regulatora z panelem operatorskim,
 • Przełącznik wyboru trybu pracy dla każdej z pomp (praca w trybie: ręcznym / automatycznym),
 • Przełączniki "Start" / "Stop", dla każdej z pomp,
 • Kontroli stanu pracy i awarii.
 • Kontrolka: "Awaria zasilania",
 • Kontrolka: Suchobieg".

Z boku szafy sterowniczej znajduje się wyłącznik główny.

Zabezpieczenia przed suchobiegiem

Pompy zestawu standardowo zabezpieczane są przed suchobiegiem za pomocą sond konduktometrycznych zainstalowanych w kolektorach napływowych (ZHM, ZHN). Dodatkowo zestaw współpracujący ze zbiornikiem otwartym, może być wyposażony w wyłączniki pływakowe lub system sond konduktometrycznych względnie współpracować z sondą hydrostatyczną sterującą procesem napełniania zbiornika. W tym przypadku zestaw nie posiada przetwornika ciśnienia na kolektorze napływowym. W przypadku współpracy z siecią wodociągową pompy zestawu chronione są przed suchobiegiem za pomocą wyżej wspomnianych już sond konduktometrycznych oraz przetwornika ciśnienia zainstalowanego w na kolektorze ssawno-napływowym. Jako dodatkowe zabezpieczanie możemy zaproponować łącznik ciśnieniowy LCA zainstalowany na kolektorze ssawno-napływowym zestawu.

Uwagi dotyczące miejsca instalacji:

 • Pomieszczenie powinno być o wymiarach umożliwiających takie ustawienie zestawu hydroforowego aby był swobodny dostęp do jego poszczególnych elementów,
 • Temperatura w miejscu instalacji zestawu powinna mieścić się w granicach od +5oC do + 40oC
 • Pomieszczenie powinno posiadać instalację wentylacyjną umożliwiającą jednokrotna wymianę powietrza w ciągu godziny,
 • Ze względu na posadowienie zestawu na wibroizolatorach umożliwiających jego wypoziomowanie nie jest wymagane dodatkowe, specjalne fundamentowanie zestawu.
 • Posadzka pomieszczenia powinna być wykonana ze spadem w kierunku wpustów podłogowych umożliwiających skuteczne odwodnienie miejsca instalacji. Niedopuszczalne jest zalanie woda pracującego zestawu hydroforowego.
 • W przypadku zasilania zestawu z otwartego zbiornika magazynowego, zestaw należy tak umiejscowić aby zapewniony był minimalny napływ statyczny o wartości 1,0 m w punkcie wpięcia zestawu. W innym przypadku należy skontaktować się w z producentem w celu dobrania i zastosowania odpowiedniej przystawki zalewającej.

Atrybuty zestawów

 • Całkowite dopasowanie konstrukcji (kształt, forma, wykonanie materiałowe) zestawu i funkcji sterowania do szczegółowych wymagań Zamawiającego.
 • Zastosowanie pomp (do wydajności Q = 600 m3/h) zgodnych z norma PN-EN-733 zapewnia pełną ich zamienność.
 • Zastosowanie klasycznych pomp jednostopniowych, odśrodkowych, poziomych podnosi trwałość i żywotność układu oraz znacząco upraszcza prace serwisowe.
 • Za każdym razem konstrukcja zestawu umożliwia przeprowadzanie prac serwisowych bez konieczności wyłączenia całego układu pompowego.


Hydro-Vacuum S.A.
ul. Droga Jeziorna 8
86-303 Grudziądz
tel. 56 45 07 415
fax. 56 46 25 955
Copyright © Hydro-Vacuum S.A.

NIP: 8760203813, KRS 0000026737, Sąd Rejonowy w Toruniu. VII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy 2.265.631,65 PLN, Kapitał Wpłacony: 2.370.607,50 PLN

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności