Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2008-04-03

Pompy z ATEXem


Wejście Polski w struktury unijne spowodowało, iż podmioty działające w obrębie gospodarki wodno-ściekowej, wskutek konieczności respektowania ostrych norm europejskich, zaczęły stawiać bardzo wysokie wymagania wobec producentów pomp i systemów pompowych. Poza czynnikami branymi dotychczas pod uwagę przy zakupie urządzeń do pompowania cieczy zanieczyszczonych takimi jak: niezawodność działania, niskie zużycie energii elektrycznej, niższe koszty eksploatacji, istotnymi stały się: łatwość obsługi, niezakłócanie naturalnych ekosystemów a także różnego rodzaju certyfikaty i atesty potwierdzające zgodność z europejskimi dyrektywami i normami. Dynamicznie zmieniające się otoczenie i wyższe wymagania stały się bodźcem podjęcia przez Hydro-Vacuum S.A. prac badawczo-rozwojowych, których konsekwencją było rozszerzenie typoszeregu pomp FZ o nowe rozwiązania konstrukcyjne spełniające najbardziej restrykcyjne normy, przynoszące użytkownikom szereg korzyści, jednocześnie konkurujące parametrami technicznymi z wyrobami europejskich producentów.


Wirowe, jednostopniowe pompy zatapialne typu FZ stanowią wysokozunifikowaną rodzinę pomp do cieczy zanieczyszczonych, których poszczególne odmiany uzależnione są od specyfiki pompowanych cieczy, rodzaju i wielkości zanieczyszczeń a także warunków pracy. Mnogość odmian umożliwia klientowi wybór takiej pompy, która w sposób najbardziej optymalny spełni wszystkie zadane parametry oraz wykaże dużą żywotność nawet w szczególnie trudnych warunkach eksploatacyjnych. Możliwe jest również dostosowanie produktów do indywidualnych wymagań klientów.

Biorąc pod uwagę średnicę króćca tłocznego, w ofercie Hydro-Vacuum S.A. można wyróżnić następujące typy pomp do cieczy zanieczyszczonych: FZ.1 (DN 50), FZ.2 (DN 65), FZ.3 (DN 80), które podlegają dalszemu podziałowi w zależności od pompowanego medium. Pompa FZA z wielołopatkowym wirnikiem jednostronnie otwartym przeznaczona jest do pompowania wody, roztworów gnojowicy a także cieczy zanieczyszczonych, gazujących nie zawierających wytrąceń abrazyjnych o średnicy większej niż 6mm oraz zanieczyszczeń długowłóknistych. Do pompowania wód opadowych, ścieków przemysłowych nie zawierających elementów długowłóknistych, osadów czynnych, surowych i gnilnych przeznaczone są pompy typu FZB z trzykanałowym wirnikiem zamkniętym.Do pompowania ścieków bytowych zawierających fekalia, domieszki ciał stałych, długowłóknistych a także cieczy zawierających powietrze i gazy zaleca się pompy o dużym swobodnym przepływie typu FZV z wirnikiem wielołopatkowym jednostronnie otwartym typu vortex, który eliminuje ryzyko zapchania pompy. Pompa może być stosowana wszędzie tam, gdzie charakter pompowanej cieczy nie pozwala użyć pomp o przepływie wymuszonym.By umożliwić przetłaczanie ścieków w przewodach mniejszych niż DN 80 stosuje się pompy typu FZR wyposażone w układ rozdrabniający a także będące rozwinięciem typoszeregu FZR pompy
FZX spełniające wymagania dyrektywy Atex. Wyposażenie pomp FZX/FZR w urządzenie rozdrabniające umożliwia przetłaczanie cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłóknistymi, które powodują dość częste zatykanie i awarie tradycyjnych pomp zatapialnych.Do przepompowania ścieków zawierających większe ilości elementów długowłóknistych przeznaczone są, nowe w ofercie Hydro-Vacuum S.A., pompy FZD z wielokanałowym wirnikiem rozcierającym. Ich parametry zbliżone są do parametrów pomp FZB.Różne wykonania konstrukcyjne wyżej opisanych pomp, zależne od szczególnych warunków eksploatacyjnych i miejsca pracy, umożliwiają klientowi wybór urządzenia najpełniej spełniającego jego specyficzne wymagania. Pompy do cieczy zanieczyszczonych produkcji Hydro-Vacuum S.A. dostępne są w wersji zatapialnej, w której następuje chłodzenie całej pompy otaczającym medium a także w wersji przeznaczonej do tzw. zabudowy suchej, w której silnik chłodzony jest powietrzem bądź opcjonalnie - przepompowywanym medium. Ten ostatni typ przeznaczony jest w szczególności do zastosowań w przepompowniach osadów recyrkulacyjnych, przepompowniach z komorą suchą a także tłoczniach ścieków.

Warto nadmienić, iż pompy z typoszeregu FZ przeznaczone do ścieków, w których zachodzą procesy gnilne i może występować ryzyko wybuchu metanu, jak w przypadku ścieków komunalnych oraz płynnych odchodów zwierzęcych, wykonywane są w wersji antyeksplozyjnej zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 94/9/WE (Atex). Potwierdzono to certyfikatem badania typu WE Głównego Instytutu Górnictwa 05ATEX181X dla urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Pompy FZ mogą stanowić „serce” przepompowni ścieków spełniającej wymogi Dyrektywy Wyroby Budowlane 89/106/EWG.

Na każdym etapie konstrukcji pomp szczegółowo przemyślano aspekty oszczędności energii oraz ekonomicznej eksploatacji urządzenia. Wykonanie elementów pompy ze stali kwasoodpornej oraz stali odpornej na korozję znacznie przedłuża jej „cykl życia” także w szczególnie trudnych warunkach eksploatacyjnych oraz umożliwia łatwy demontaż pompy nawet po wieloletnim okresie użytkowania. Dwa uszczelnienia mechaniczne z powierzchniami ślizgowymi z węglika krzemu oraz separująca komora olejowa gwarantują zabezpieczenie silnika. Uszczelnienia te, niezależne od kierunku obrotów, stanowią także zabezpieczenie przed niewłaściwym kierunkiem obrotów pompy. Z kolei olej wypełniający komorę nie tylko polepsza warunki wymiany ciepła z otoczeniem, ale również polepsza pracę zastosowanych uszczelnień i łożysk tocznych wału, tworząc odpowiednie środowisko smarne. W przypadku wystąpienia ewentualnej awarii uszczelnienia, przed dostaniem się wody do komory silnika ostrzega czujnik uruchamiający zabezpieczenie. Czujnik ten sygnalizuje również wszelkie nieprawidłowości, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania pompy (nieprawidłowa temperatura, zawilgocenie komory etc.). Wszystko to gwarantuje wieloletnią, niezawodną pracę, wpływa na komfort użytkowania oraz znacznie przedłuża okres eksploatacji pomp.

Pompy typu FZ napędzane są energooszczędnymi asynchronicznymi 3-fazowymi silnikami indukcyjnymi w układzie monoblokowym, dostępnymi również w wersji przeciwwybuchowej, stopień ochrony IP68. Ich połączenie z wysokosprawną konstrukcją hydrauliczną przyczynia się do znacznego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, co skutkuje znacznym obniżeniem kosztów użytkowania. Fakt ten stanowi niewątpliwy atut w dobie racjonalizacji gospodarowania zasobami finansowymi


Liczne walory typoszeregu FZ znajdują uznanie nie tylko w oczach klientów ale również ekspertów oceniających firmy i branże. Pompa do cieczy zanieczyszczonych FZ.3 uzyskała pierwszą nagrodę Lider Instalacji 2006 w konkursie organizowanym przez redakcję miesięcznika „Rynek Instalacyjny”. Jego ideą jest promocja najlepszych rozwiązań technicznych z zakresu branży instalacyjnej, gwarantujących efekty ekonomiczne oraz dających satysfakcję użytkownikowi.

Decydując się na urządzenia do przepompowywania cieczy zanieczyszczonych istotna jest świadomość, iż jest to wybór długookresowy. Konsekwencje niesprawnej lub niewłaściwe działającej pompy są zbyt znaczne aby można było pozwolić sobie na zakup urządzenia nieznanego producenta nie posiadającego ugruntowanej pozycji na rynku, w przypadku którego ewentualne prace serwisowe bądź zakup części zamiennych jest nierzadko niemożliwy. Istotnym jest więc wybór pomp spełniających wysokie wymagania jakościowe i technologiczne takiego producenta, którego wszelkie działania znamionują chęć otwartej współpracy z eksploatatorem przez cały okres użytkowania urządzenia.Obserwuj nas na kanałach: