Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2008-06-02

Spotkanie naukowców i praktyków w Hydro-Vacuum S.A.W dniach 27-28 maj 2008 odbyła się w Grudziądzu organizowana przez Hydro-Vacuum S.A. piąta konferencja naukowo-techniczna poświęcona pompom i układom pompowym. Wydarzenie to sprowadza do Grudziądza przedstawicieli świata nauki i praktyków zainteresowanych wymianą wiedzy na tematy związane z konstrukcją i eksploatacją urządzeń do przetłaczania cieczy i innych mediów. W tym roku konferencja cieszyła się rekordowym powodzeniem – odnotowano obecność prawie 250 uczestników. Temat tegorocznego spotkania brzmiał: „Analiza LCC a eksploatacja pomp i układów pompowych w systemach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków”.
Z cennymi i niezwykle interesującymi wykładami wystąpili naukowcy reprezentujący renomowane Politechniki: Warszawską - prof. dr hab. inż. W. Jędral, Wrocławską - prof. dr hab. inż. J. Plutecki, Poznańską - prof. dr hab. inż. J. Bagiński, a także Uniwersytet Zielonogórski - prof. dr hab. inż. Z. Sadecka. Ciekawe referaty wygłosili również praktycy: mgr inż. Mieczysław Bajda i mgr inż. Jan Juśko oraz pracownicy Hydro-Vacuum S.A.: mgr inż. J. Kosowicz i mgr inż. Z. Karbowski. Analiza LCC (Life Cycle Cost) zajmuje się oszacowaniem kosztu nabycia, posiadania i likwidacji wyrobu w okresie od powstania koncepcji produktu do jego fizycznej likwidacji. Jak wykazało zainteresowanie konferencją kadra inżynieryjna i techniczna z firm wykorzystujących pompy stara się oceniać eksploatowane wyroby nie tylko przez pryzmat kosztu ich nabycia, ale przez koszt rozumiany zgodnie z koncepcją LCC.

W wykładzie wprowadzającym prof. W. Jędral wykazał zasadność stosowania metody LCC do oceny projektów inwestycyjnych w zakresie instalacji pompowych w pompowniach kanalizacyjnych i wodociągowych. Wskazał, iż analiza całkowitych kosztów inwestycyjnych i przyszłych kosztów eksploatacyjnych (zużytej energii elektrycznej, bieżącej obsługi, planowanych przeglądów i remontów, awarii etc.) powinna mieć decydujący wpływ na ustalenie kryterium rozstrzygania przetargów na dostawy zespołów pompowych, a tym samym na decyzje eksploatatorów pomp. Prof. J. Plutecki podejmując temat przydatności metody LCC do oceny procesu pompowania wody czystej wykazał na konkretnych przykładach, że koszt nabycia urządzeń - zespołów pompowych ma niewielkie znaczenie w kosztach rozumianych zgodnie z koncepcją LCC, natomiast koszty energii elektrycznej zużywanej przez pompy wody czystej w cyklu życia stanowią nawet 95% ich wartości. Mgr. inż. Jan Juśko, przedstawił na bazie zarządzanych obiektów wodociągowych znakomite rezultaty w obniżaniu kosztów LCC po zastosowaniu zmodernizowanych pomp głębinowych produkcji Hydro-Vacuum S.A. Metody modernizacji pomp Hydro-Vacuum S.A. przedstawił dyrektor ds. rozwoju mgr. inż. Jerzy Kossowicz.W kolejnym panelu wykładów i dyskusji skoncentrowano się na systemach do przepompowywania ścieków, ich ocenie w świetle analizy LCC oraz na poszukiwaniu możliwości obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Prof. J. Bagieński porównując tłocznie ścieków z przepompowniami z pompami zatapialnymi wykazał, iż średnie roczne koszty napraw i obsługi tłoczni są nawet 25% niższe niż przepompowni. Podkreślił też wagę odpowiedniego doboru układu sterowania przyczyniającego się znacznie do obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej. Zaakcentował również konieczność bliskiej współpracy projektantów z producentem w celu dobrania urządzeń o odpowiednich parametrach, co także ma istotny wpływ na przyszłe koszty eksploatacyjne. Postawione przez prof. Bagieńskiego tezy potwierdził wykład oceniający zastosowanie tłoczni ścieków TSA produkcji Hydro-Vacuum S.A. przedstawiony przez mgr inż. Mieczysława Bajdę. Warto wspomnieć, iż w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Olszynie, gdzie inż. M. Bajda jest Prezesem pracują 4 tłocznie ścieków TSA przyczyniając się do istotnej racjonalizacji kosztów w rozumieniu koncepcji LCC.

Podczas konferencji miała miejsce premiera komputerowego „Programu doboru pomp, przepompowni i tłoczni ścieków Hydro-Vacuum S.A.”. Jest to pierwszy, polski program dobierający urządzenia typu tłocznie ścieków. Płytę CD z programem można było również otrzymać na stoisku targowym firmy podczas targów WOD-KAN 2008 w Bydgoszczy. Program można ściąnąć również z naszej strony internetowejWieczorem na uczestników konferencji oczekiwały przygotowane przez organizatorów atrakcje. Zaproszeni goście mieli okazję wcielić się w antycznego gladiatora i stoczyć niezapomnianą walkę w dmuchanym koloseum bądź spróbować swoich sił w jeździe na byku. Na przepełnionych duchem sportowej rywalizacji czekały gigantyczne piłkarzyki, siłomierze, bungee run oraz tradycyjne już punkty programu rozrywkowego corocznego spotkania – przeciąganie liny i wyścigi łodzią wiosłową. Po zmaganiach sportowych można było wypocząć na zorganizowanych spacerach pod żaglami i biesiadować przy ognisku w towarzystwie granej na żywo muzyki rozrywkowej.

Kolejnego dnia uczestnicy zwiedzali przedsiębiorstwo Hydro-Vacuum S.A., wzięli udział w prezentacji pracującej w Grudziądzu tłoczni ścieków. Część gości natomiast udała się do Bydgoszczy na targi WOD-KAN 2008, gdzie Hydro-Vacuum S.A. prezentowała swoje wyroby na niezwykle starannie zaaranżowanym stoisku.
Autorzy i tematyka poszczególnych wykładów:
  1. prof. dr hab. inż. W. Jędral, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej - „LCC oraz zasadność jego stosowania do pomp i pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych” ,
  2. prof. dr hab. inż. J. Plutecki, Wydziałowy Zakład Maszyn Przepływowych, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska – „Przydatność metody LCC do oceny pompowni wody czystej. Mity i rzeczywistość”,
  3. prof. dr hab. inż. J. Bagieński, Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska – „Transport ścieków w systemach kanalizacyjnych (Tłoczenie ścieków z uwzględnieniem parametru LCC)”,
  4. prof. dr hab. inż. Z. Sadecka, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski – „Zmiany składu ścieków w kanalizacji miejskiej”,
  5. mgr inż. Jan Juśko „Pompy nowej generacji zainstalowane w Toruńskich Wodociągach”
  6. mgr inż. Mieczysław Bajda „Doświadczenia z eksploatacji tłoczni ścieków w gminie Olszyna – woj. dolnośląskie”
  7. mgr inż. J. Kossowicz, Hydro-Vacuum S.A. – „Sprawność zespołów pompowych i pomp stymulatorem prac badawczo-rozwojowych w Hydro-Vacuum S.A.”,
  8. mgr inż. Z. Karbowski, Hydro-Vacuum S.A. – „Zastosowanie monitoringu dla obniżenia kosztów eksploatacji tłoczni (przepompowni)”.

Materiały pokonferencyjne można zamówić na płycie CD lub ściągnąć ze strony - dział Pobierz - Materiały pokonferencyjneObserwuj nas na kanałach: