Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2009-07-08

Materiały pokonferencyjne


Już po raz szósty w dniu 26 maja 2009, odbyła się coroczna, organizowana przez Hydro-Vacuum S.A. konferencja naukowo-techniczna. Tegoroczna tematyka konferencji dotyczyła optymalizacji stosowania pomp i układów pompowych w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych. Treść wykładów została przygotowana pod kątem potrzeb projektantów działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i to oni byli uczestnikami tegorocznej edycji konferencji. Wykładowcami byli naukowcy z trzech uczelni politechnicznych i kadra techniczna Hydro-Vacuum S.A. Miejscem spotkania uczestników i wykładowców był pięknie położony w bydgoskim Myślęcinku hotel PAŁAC. Konferencję zaszczyciło swoją obecnością około 80 projektantów.

Konsekwencją przygotowania tematyki konferencji pod kątem potrzeb projektantów były, w porównaniu do lat wcześniejszych, zmiana lokalizacji oraz ograniczenie liczby uczestników. Organizatorom zależało na zapewnieniu bliskiego kontaktu pomiędzy wykładowcami i uczestnikami oraz na umożliwieniu prowadzenia dyskusji panelowych pomiędzy samymi uczestnikami spotkania. Tematyka wykładów była następująca:
  • "Obliczanie uderzeń hydraulicznych w pompowniach ścieków (w tym w tłoczniach ścieków)". Wykład poprowadził prof. Jan Bagieński z Politechniki Poznańskiej – wskazując na wiele uproszczonych metod obliczenia siły tych skomplikowanych procesów, a jednocześnie wskazał na możliwości ograniczenia w praktyce występowania tego typu zjawisk. Jak zwykle wykład prof. J. Bagińskiego wsparty przykładami z praktyki wzbudził powszechne zainteresowanie.
  • "Wpływ prędkości przepływu ścieków w przewodzie tłocznym na wymiary zbiornika pompowni oraz na moc zainstalowanych pomp" to temat, którym zajął się. dr inż. Tadeusz Gruszecki z Politechniki Koszalińskiej. Wykład silnie połączył praktykę z teorią.
  • "Warunki konieczne racjonalnego oszczędzania energii w transporcie wody i ścieków" zostały omówione przez prof. dr hab. inż. Waldemara Jędrala z Politechniki Warszawskiej. W świetle drożejącej energii oraz wytycznych Unii Europejskiej obligujących Polskę do 20% zwiększenia efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych do roku 2020 tej tematyki nie mogło zabraknąć w spotkaniu z twórcami koncepcji wykorzystywania urządzeń jakimi są projektanci.
  • dr Marek Skowroński z Politechniki Wrocławskiej przedstawił możliwości projektowaniem sieci zbiorczych przy wykorzystaniu Programu Doboru Pomp, Przepompowni i Tłoczni Ścieków Hydro-Vacuum S.A.W drugiej części konferencji: mgr inż. Z. Karbowski, mgr inż. Jakub Franczak, mgr. inż. S. Predel reprezentujący kadrę techniczną Hydro-Vacuum S.A. zaprezentowali najnowsze produkty z oferty fabryki. Szczególne zainteresowanie wzbudziły pompy do ścieków typu FZ.6 oraz nowe rozwiązania konstrukcyjne w przepompowni ścieków z separacją ciał stałych. Uwagę przyciągnęły także niestandardowe rozwiązania stosowane przy budowie zestawów do podnoszenia ciśnienia wody w instalacjach wodociągowych. Na koniec zaprezentowano dwie nowe pompy jednostopniowe odśrodkowe typu MV oraz DHV. Pompy DHV są to pompy dwustrumieniowe, których wydajność sięga do 36000 m3/h.

Po solidnej dawce wiedzy uczestnicy konferencji przenieśli się na tarasy hotelu skąd rozpościerał się piękny widok na park botaniczny, a że pogoda dopisała dyskusjom nie było końca. Podczas lunchu do organizatorów i uczestników konferencji dotarła wiadomość o podwójnym sukcesie jaki osiągnęła Hydro-Vacuum S.A. na odbywających się niedaleko miejsca konferencji targach WOD-KAN 2009. Pompa głębinowa GCA.5, o której była m.in. mowa na konferencji otrzymała Grand Prix WOD-KAN 2009 natomiast stoisko targowe Hydro-Vacuum S.A. otrzymało wyróżnienie za najciekawszą ekspozycję targową. Po tych wiadomościach uczestnikom nie pozostało nic innego jak wyruszyć na targi i z bliska przyjrzeć się produktom Hydro-Vacuum S.A.

Materiały pokonferencyjne w postaci wykładów i prezentacji w formie elektronicznejObserwuj nas na kanałach: