Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2010-07-01

VII Konferencja naukowo - techniczna Hydro-Vacuum S.A.


Już po raz siódmy w dniach 18-19 maja 2010 w hotelu Energetyk w Grudziądzu, odbyła się coroczna, organizowana przez Hydro-Vacuum S.A. konferencja naukowo-techniczna. Tegoroczna tematyka konferencji dotyczyła zachowania parametrów i sprawności pomp w warunkach ich eksploatacji w układach wodociągowo-kanalizacyjnych. Treść wykładów została przygotowana pod kątem eksploatatorów systemów pompowych oraz projektantów sieci wod-kan. Wykładowcami byli naukowcy uczelni technicznych i kadra Hydro-Vacuum S.A. Konferencję zaszczyciło swoją obecnością około 170 osób co stanowi najliczniejsze audytorium dotychczasowych konferencji.


Wykład inauguracyjny „Dobór pomp – źródło przyszłych sukcesów lub porażek” wygłosił prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral z Politechniki Warszawskiej. Profesor wskazał na przebieg i istotę procesu doboru pomp. Pierwszy blok konferencji otworzył prof. dr inż. Janusz Plutecki z Politechniki Wrocławskiej wykładem pt. „Zachowanie efektywności energetycznej pomp w procesie eksploatacji”. Tezy wykładu wskazały na wysokie znaczenie w procesach przetłaczania cieczy stosowania niezawodnych jednostek pompowych o wysokiej sprawności. Przemawiają za tym Kolejnym prelegentem był mgr inż. Jakub Franczak kierownik Działu Doradców Technicznych i Strategii Produktowo-Rynkowej Hydro-Vacuum S.A., który na przykładzie pomp odśrodkowych typu NHV, DHV, MV, KS produkcji Hydro-Vacuum S.A. zwrócił uwagę słuchaczy na znaczenie sposobu wpięcia tychże pomp w instalację. Automatyką i sterowaniami a konkretnie przemiennikami częstotliwości w kontekście zachowania współczynnika sprawności zajął się w swoim wykładzie mgr inż. Zbigniew Karbowski z Hydro-Vacuum S.A. „Efekty nowoczesnych metod naukowo-badawczych zastosowanych w procesie projektowania pomp (na przykładzie pomp GCA produkcji Hydro-Vacuum S.A.)” tak brzmiał tytuł kolejnego wykładu tym razem wygłoszonego przez dr Wojciecha Pluteckiego Kierownika Działu Badawczo-Rozwojowego Hydro-Vacuum S.A.. Przedstawił on uczestnikom stosunkowo niewielki wycinek prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Hydro-Vacuum S.A. Panel konferencji o pompach do wody czystej zakończył mgr inż. Paweł Urbański z PGE KWB Bełchatów S.A. wykładem „Pompy głębinowe w systemach odwadniania wyrobisk górniczych złoża węgla brunatnego BEŁCHATÓW”. Była to niezwykle ciekawa prelekcja o tym jak istotny dla kopalni odkrywkowych jest proces odwadniania i jak ważną rolę w tym procesie pełnią pompy głębinowe. Warto nadmienić, że większość tychże pomp są produkcji Hydro-Vacuum S.A. a w trakcie wykładu przedstawiono opinie o ich niezwykłej odporności na trudne warunki eksploatacyjne.

Drugi panel konferencji rozpoczął prof. dr hab. inż. Jan Bagieński wykładem „Ranking kosztów niekonwencjonalnych systemów odprowadzania ścieków”. W przedstawionej analizie zostały uwzględnione systemy grawitacyjno-pompowe z pompami zatapialnymi, hydraulicznymi i pneumatycznymi tłoczniami ścieków oraz systemy ciśnieniowe i podciśnieniowe. Optymalnym doborem zespołów pompowych w systemach transportu ścieków zajął się w swoim wykładzie mgr inż. Mariusz Simiński z Hydro-Vacuum S.A. Przedstawił szczegółowo pompy zatapialne, tłocznie i przepompownie ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. oraz zwrócił uwagę na duże znaczenie prawidłowego doboru zespołów pompowych w późniejszej eksploatacji układów odprowadzania ścieków. Konferencję zamknął wykład mgr inż. Wiesława Mikołajczuka z Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej "Biobox" z bardzo oryginalnymi tezami wynikającymi z własnych doświadczeń projektanta m.in. objaśniono negatywne zjawiska wynikające z cyklicznej pracy przepompowni ścieków i ich znaczenie zarówno na etapie projektowania sieci kanalizacyjnych jak i późniejszej eksploatacji.

Materiały pokonferencyjne w postaci wykładów i prezentacji w formie elektronicznej dostępne są na stronie firmowej www.hv.pl . Po solidnej dawce wiedzy uczestnicy konferencji przenieśli się na plenery hotelu położonego bezpośrednio nad jeziorem. Po posiłku na świeżym powietrzu na gości czekało wiele atrakcji m.in. tradycyjne regaty żeglarskie gdzie wszyscy chętni mieli możliwość przepłynięcia żaglówkami, a że wiało dość mocno to dla niektórych nie wprawionych w bojach żeglarskich było to nie lada przeżycie. Oprócz żaglówek zorganizowano turniej gry w darta oraz mierzono się na siłowych automatach do gry. Dyskusje oraz zabawa taneczna przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych.

Następnego dnia duża grupa uczestników udała się do fabryki pomp Hydro-Vacuum S.A. i zwiedziła firmę. Inżynierowie Hydro-Vacuum S.A. przedstawili poszczególne wydziały produkcyjne i magazyny. Duże zainteresowanie wzbudziły nowa oddana do eksploatacji na początku 2010 roku linia formierska w zakładzie odlewniczym gdzie wykonywane są m.in. części do pomp produkcji Hydro-Vacuum S.A. oraz nowe w pełni zautomatyzowane centra obróbcze.

Kolejna grupa miała możliwość zwiedzenia Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu. Głównym punktem zwiedzania była modernizowana instalacja z pompami dwustrumieniowymi. Modernizację przeprowadzono w oparciu o wysokosprawne pompy dwustrumieniowe produkcji Hydro-Vacuum S.A. o wydajnościach do 1000 m3/h, podnoszeniu 80m i mocy silników 315 kW.

Większość uczestników konferencji udała się do Bydgoszczy gdzie odbywały się targi WOD-KAN 2010. Na jednym z największych stoisk targowych zwiedzający mieli możliwość zapoznania się z produktami Hydro-Vacuum S.A.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim przybyłym na konferencję i wierzą, że zgodnie z zapewnieniami uczestników wiedza, którą uzyskali w trakcie konferencji będzie im przydatna w codziennej pracy. Z drugiej strony, dyskusje w trakcie konferencji i dyskusje kuluarowe przyniosły organizatorowi wiele praktycznej wiedzy i pozwoliły zidentyfikować nowe potrzeby użytkowników pomp, co będzie podstawą dalszych prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w fabryce.





Obserwuj nas na kanałach: