Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2011-04-12

Hydro-Vacuum S.A. tradycja i nowoczesność pomp głębinowych


Poniżej zamieszczamy artykuł o historii produkcji pomp głębinowych w Hydro-Vacuum S.A. Zapraszamy do lektury!

Geneza produkcji pomp głębinowych w Polsce

Produkcję pomp głębinowych w Grudziądzu, w fabryce założonej w 1862 roku przez Józefa Herzfelda i Karola Victoriusa, o późniejszej nazwie Odlewnia Żelaza – Emaliernia i Zakłady Mechaniczne Grudziądz, rozpoczęto w 1937 roku na podstawie licencji zakupionej w firmie Klein, Schanzlin & Becker, (Franhenthal/ Pfalz). Po wojnie, w latach 1947/48, produkcja pomp głębinowych uruchomiona została w fabryce o zmienionej nazwie na Pomorska Odlewania i Emaliernia POiE Grudziądz.


Zakład Herzfelda i Victoriusa w 1912 roku

Pompy typu G

W odbudowanym ze zniszczeń zakładzie, pod koniec lat 40- tych, we współpracy z krajowymi biurami projektowymi, opracowano dokumentacje sześciu wielkości pomp głębinowych : G80B, G80A, G100B, G10A, G125B, G125A. Produkcję tych pomp rozpoczęto w 1950 roku. Równolegle prowadzono prace konstrukcyjno-technologiczne nad silnikami elektrycznymi SGM do ich napędu w Karkonoskich Zakładach Maszyn Elektrycznych w Piechowicach. Prace zakończono w 1950r wdrożeniem do produkcji silników o średnicach: 240, 270 i 320 mm. Zmniejszenie średnicy silników do 6 i 8 cali pozwoliło wdrożyć opracowane w latach następnych wielkości pomp G60 w 1962 i G40 w 1965 roku.
Początkowo pompy głębinowe produkowane były w jednym wykonaniu materiałowym z żeliwa szarego. W latach 60-tych wdrożono do produkcji wykonanie eksportowe pomp z wirnikami z mosiądzu krzemowego MK80. Po rozpoczęciu eksportu pomp głębinowych do ZSRR wdrożono do produkcji wykonanie specjalne z wirnikami żeliwnymi z kanałami przepływowymi pokrytymi emalią szklistą. Poprawiło to gładkość powierzchni oraz wskaźniki eksploatacyjne w tym odporność na erozję.
Produkcja pomp głębinowych rozwijała się szybko ze względu na potrzeby wynikające z odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych, szeroki zakres inwestycji wodociągowych oraz potrzeb odwadniania powstających kopalń odkrywkowych: siarki w Machowie koło Tarnobrzega, węgla brunatnego w Koninie i Bełchatowie oraz rozwijającego się eksportu.
Pod koniec lat 60tych w wyniku prac technologów odlewnictwa wdrożono odlewanie wirników pomp głębinowych metodą Shaw’a. Unikalna na skalę kraju metoda pozwalała na produkcję wirników przestrzennych o bardzo małej chropowatości.
W 1966 roku przystąpiono do szeroko zakrojonych prac nad unowocześnianiem podstawowych typów pomp produkowanych w fabryce, w tym pomp głębinowych. Pompa głębinowa nowego szeregu, opracowana w 1970 roku w biurze konstrukcyjnym fabryki, miała następujące parametry: Q do 10 000 dm3/min, H do 350 m, fi studni do 300 mm. Pompa odpowiadała parametrom pomp firm zagranicznych a niejednokrotnie je przewyższała.
W latach 1960/70 rozwinął się eksport pomp głębinowych do krajów basenu Morza Śródziemnego: Grecji, Libanu, Syrii, Cypru, Włoch, Hiszpanii poprzez CHZ Polimer-Cekop w Warszawie i Centrozap w Katowicach.

Produkcja i sprzedaż pomp głębinowych w końcu XXw.

W latach 70- tych i 80- tych produkcja pomp w Hydro-Vacuum stanowiła 40% krajowej produkcji ogółu pomp, w tym 100% pomp głębinowych. Wdrożone zostały do produkcji nowe konstrukcje pomp głębinowych typu GB-0, GB-1, GB-2, wysokosprawne pompy głębinowe diagonalne typu GD m.in. dla kopalni odkrywkowych oraz pompy GF o wydajności 7 000 dm3/min.


Pompy głębinowe na hali produkcyjnej Hydro-Vacuum S.A.

W kwietniu 1986 roku liczba pomp głębinowych wyprodukowanych w okresie powojennym zbliżyła się do pół miliona. W latach 90-tych typoszereg pomp G został rozszerzony i uzupełniony o nowe typowielkości z Q do 420 m3/h i H do 700 m, w wybranych wielkościach pomp, na co pozwolił dostęp do silników głębinowych o rozszerzonym zakresie mocy. Wyroby stale modernizowane nie ustępowały parametrami technicznymi i wskaźnikami eksploatacyjnymi wyrobom konkurencji.
Potwierdzeniem wysokiej jakości produkowanych pomp głębinowych było uzyskanie przez Hydro-Vacuum S.A. w 1994 roku certyfikatu ISO 9001 (jako druga firma w Polsce).


Pompy głębinowe na stoisku Hydro-Vacuum S.A. na Międzynarodowych Targach IFAT 2010 w Monachium

Innowacyjność domeną produkcji pomp głębinowych w Hydro-Vacuum S.A.

Lata 2000-2010 to kolejne prace projektowe nad nowymi konstrukcjami. Powstają m.in. typoszeregi pomp głębinowych typu GCA.8, GCA.7, GCA.6, GCA.5, GCA.3 o Q do 175 m3/h i H do 600 m charakteryzujące się wyższymi sprawnościami energetycznymi i innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Niektóre z nich chronione są patentami, dla innych wdrożone są postępowania o uzyskanie patentów europejskich lub wzorców przemysłowych. Prace badawczo-rozwojowe nad nową konstrukcją pompy GCA.5 i GCA.3 prowadzone były przez pracowników Działu Badawczo-Rozwojowego Hydro-Vacuum S.A. we współpracy z naukowcami Politechniki Gdańskiej. Układ przepływowy optymalizowany był z wykorzystaniem programów do analizy przepływów NUMECA i FLUENT. W konsekwencji prowadzonych prac nowy zespół pompowy uzyskał wysoką sprawność w całym zakresie wydajności eksploatacyjnej. Wdrożone do procesów produkcyjnych nowoczesnych maszyn np. w pełni zautomatyzowanej linii odlewniczej, aminowej linii produkcji rdzeni, maszyn sterowanych numerycznie do obróbki poprawia gładkość i dokładność zoptymalizowanych konstrukcyjnie kanałów hydraulicznych, co daje klientom oszczędności energetyczne w trakcie eksploatacji pomp. Potwierdzeniem innowacyjności pompy GCA.5 jest otrzymanie Grand Prix na targach WOD-KAN 2009 oraz Wyróżnienia na targach TIWS 2009 w Kielcach.
Przedmiotem aktualnie prowadzonych prac badawczych są pompy typu GDC. Celem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest opracowanie nowej geometrii wysokosprawnego układu hydraulicznego.
Oferta pomp głębinowych Hydro-Vacuum S.A. jest bardzo szeroka. Obejmuje pompy od 4” do 14”. Liczne wykonania materiałowe pozwalają na mnogość zastosowań. Współpraca własnego Działu Badawczo-Rozwojowego fabryki z naukowcami Politechnik Gdańskiej oraz Wrocławskiej pozwala na oferowanie klientom wyrobów odpowiadających światowemu poziomowi technicznemu.
Rozwój Działu Badawczo-Rozwojowego jest jednym z priorytetów Hydro-Vacuum S.A.. Obecnie zatrudnionych jest w nim 46 pracowników, w tym osoby z tytułami profesorów i doktorów nauk technicznych. Do ich dyspozycji pozostaje najnowocześniejszy sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne oprogramowanie wspomagające procesy projektowania m.in. ANSYS-CFD. W ciągu ostatnich 3 lat Dział Badawczo-Rozwojowy opracował i wdrożył do produkcji 25 typów wyrobów w zakresie pomp i systemów pompowych. Innowacyjna działalność Hydro-Vacuum S.A. od kilku lat jest odnotowywana na czołowych miejscach w rankingu polskich firm innowacyjnych prowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita”.


Analiza przepływu w programie ANSYS-CFD

W latach 2009–2010 Hydro-Vacuum S.A. przeznaczyło około 16 mln PLN na rozwój i wzrost zdolności produkcyjnych. Natomiast w latach 2011 - 2012 przeznaczy kolejne ponad 6 mln PLN tylko na prace badawczo-rozwojowe.
Wieloletnie doświadczenie w pracach nad konstrukcją pomp głębinowych połączone z praktyką eksploatacyjną setek tysięcy użytkowników w kraju i na świecie umożliwiają stałe doskonalenie parametrów technicznych pomp oraz ich dostosowywanie do indywidualnych potrzeb zgłaszanych przez eksploatatorów. Hydro-Vacuum S.A. traktuje użytkowników swoich pomp jako partnerów, których uwagi dotyczące jakości oraz parametrów technicznych pomp wpływają na kierunki prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Firma jest bardzo elastyczna w dążeniu do spełnienia oczekiwań swoich klientów i często przygotowuje dla nich pompy w specjalnych wykonaniach.
Wysoka jakość produkowanych pomp głębinowych w połączeniu z bardzo dobrymi parametrami technicznymi pozwoliła Hydro-Vacuum S.A. na utrzymanie pozycji czołowego dostawcy pomp głębinowych w Polsce, również po szerokim otwarciu rynku polskiego dla zagranicznych dostawców, oraz na bardzo dynamiczny rozwój eksportu tych pomp.

Obserwuj nas na kanałach: