Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2011-04-15

Żegnamy współpracowników, kolegów, wspaniałych ludzi


W dniu 11.04.2011 r. zginęli tragicznie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych członkowie Zarządu i kadry menedżerskiej ZPU Hydro-Vacuum Wąbrzeźno Sp. z o.o. należącej do grupy Hydro-Vacuum:
  • Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny Zygmunt Lipski,
  • Z-ca Dyrektora - Kierownik Produkcji Adam Chajkowski,
  • Kierownik Konstrukcji i Technologii Naczyń Ciśnieniowych Andrzej Motofa.

Zygmunt Lipski był związany z fabryką od 1961 roku. W czasie swojej długoletniej kariery zawodowej pełnił szereg odpowiedzialnych i kierowniczych stanowisk związanych z produkcją. Od 1997 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu ZPU Hydro-Vacuum Wąbrzeźno Sp. z o.o. Sprawnie przeprowadził spółkę przez okres dynamicznych zmian i przebudowy. Pod jego kierownictwem prawie w 90% zmieniony został profil produkcji fabryki. Działalność spółki została ukierunkowana na produkcję urządzeń grzewczych oraz naczyń ciśnieniowych. Osobiście sprawował nadzór nad wdrażaniem do produkcji kolejnych zbiorników ciśnieniowych, które zdobyły poza rynkiem polskim rynki Niemiec, Austrii, Danii, Finlandii. W ostatnich latach Prezes Zygmunt Lipski koncentrował się nad przeprowadzeniem szeregu inwestycji, w tym przebudowę infrastruktury drogowej, ciepłowniczej, energetycznej, zbudowano budynek tłoczni i wyposażono w odpowiednie urządzenia, rozpoczął inwestycję w wielofunkcyjną malarnię, Był doskonałym menedżerem, wymagającym i jednocześnie troskliwym szefem.

Adam Chajkowski podjął zatrudnienie w spółce wąbrzeskiej z dniem 1.03.2001 r. Z uwagi na posiadane, bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym POMEX Sp. z o.o., od razu objął stanowisko Kierownika Produkcji i jednocześnie pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu. Do zadań A. Chajkowskiego należało:

  • nadzór nad przebiegiem produkcji,
  • współudział w projektowaniu, inicjowaniu rozwoju,
  • utrzymywanie stałych kontaktów z odbiorcami naczyń ciśnieniowych w Niemczech, Austrii i Danii oraz na terenie kraju.

Ponadto był tłumaczem języka niemieckiego, którą to umiejętność wykorzystywał w zagranicznych kontaktach handlowych spółki. W zmarłym tracimy świetnego fachowca i oddanego firmie pracownika.

Andrzej Motofa podjął pracę w spółce wąbrzeskiej w lutym 2001 r. na stanowisku Kierownika Konstrukcji i Technologii Naczyń Ciśnieniowych. Wykorzystując bogate doświadczenie zdobyte w poprzednim miejscu zatrudnienia tj. w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym POMEX Sp. z o.o. był pomysłodawcą nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych w dziedzinie naczyń ciśnieniowych oraz urządzeń grzewczych. W swojej pracy efektywnie wykorzystywał posiadane, specjalistyczne uprawnienia z zakresu spawalnictwa oraz materiałoznawstwa. Posiadał międzynarodowy certyfikat spawalnika oraz certyfikat kompetencji w zakresie badań nieniszczących. W zmarłym tracimy świetnego fachowca i oddanego firmie pracownika.
Obserwuj nas na kanałach: