Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2011-05-07

Innowacyjność dewizą Hydro-Vacuum S.A.
W m-cu maju br. Hydro-Vacuum S.A. znalazła się w grupie laureatów najbardziej innowacyjnych firm w regionie i w kraju. Otrzymane wyróżnienia związane były z udziałem naszej firmy w następujących rankingach:


Złota Setka Pomorza i Kujaw w 2010 r.W dniu 18 maja br. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, miała miejsce uroczysta gala przedsiębiorców. W trakcie jej trwania nagrodzone zostały firmy, które znalazły się na najwyższych miejscach w rankingu Złotej Setki. Złota Setka jest to prowadzony przez Gazetę Pomorską, ranking najprężniej działających firm w województwie. Ideą rankingu jest wyłonienie i uhonorowanie firm, które z roku na rok odnotowują wzrost wyników finansowych, utrzymują stabilne zatrudnienie, tworzą nowe miejsca pracy oraz przodują we wprowadzaniu innowacji. Hydro-Vacuum S.A. znalazła się w grupie 6-ściu firm wyróżnionych w rankingu innowacyjności. Uczestniczący w uroczystej gali Dyrektor Naczelny Hydro-Vacuum S.A. Wojciech Grabowski odebrał dyplom oraz okolicznościową statuetkę.Zajęcia wysokiego miejsca w rankingu firm innowacyjnych, pogratulował Dyrektorowi firmy oraz wszystkim pracownikom, Prezydent Miasta Grudziądza Robert Malinowski.VI edycja rankingu najbardziej innowacyjnych firm w Polsce - INE PAN

W dniu 19 maja w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Gala Innowacyjności. Podczas Gali został ogłoszony Raport o innowacyjności gospodarki polskiej w 2010 r. oraz ranking najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2009 r. Ranking ten prowadzony jest przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W analizie firm biorących udział w rankingu brane są pod uwagę w szczególności: innowacyjność rynkowa i procesowa, skala i intensywność nakładów na badania i rozwój, ilość pozyskanych patentów, nowo użyte technologie i rozwiązania informatyczne. Przy ocenie innowacyjności rynkowej pod uwagę brane były: dynamika sprzedaży, dynamika eksportu, dynamika zatrudnienia oraz ocena jakościowa najbardziej innowacyjnego produktu/usługi. Z kolei przy ocenie innowacyjności procesowej pod uwagę brane były: ROA (rentowność aktywów) w 2009 r., dynamika ROA, udział nakładów inwestycyjnych w nakładach na działalność innowacyjną ogółem. Podstawą analizy ilościowej są informacje od przedsiębiorstw, przesyłane w postaci ankiet oraz publicznie dostępnych baz i danych statystycznych. Do oceny zmiennych jakościowych i cech trudno mierzalnych wykorzystywane są oceny eksperckie. Badanie zmiennych ilościowych i jakościowych integruje system punktacji ułatwiający analizę rankingową. Należy jeszcze dodać, że w ostatniej edycji powstało kilka list rankingowych, uwzględniających wielkość przedsiębiorstw (duże, średnie, małe i mikro) oraz innowacyjność produktową. Hydro-Vacuum S.A. znalazła się na wysokich pozycjach w 3-ch kategoriach i zajmuje:
  • 7 miejsce na liście 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2009 r.,
  • 5 miejsce na liście najbardziej innowacyjnych dużych przedsiębiorstw w Polsce w 2009 r.,
  • 32 miejsce na liście innowacyjnych produktów/usług.

Podczas Gali Hydro-Vacuum S.A. otrzymała Certyfikat Innowacyjności, który został wręczony Dyrektorowi Naczelnemu - Wojciechowi Grabowskiemu.Zajęcie przez Hydro-Vacuum S.A. wysokich pozycji w obu rankingach, stanowi dowód uznania dla realizowanej przez firmę strategii innowacyjności.

Obserwuj nas na kanałach: