Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2012-10-24

Ranking firm innowacyjnych 2012 - wysoka lokata Hydro-Vacuum S.A.


24 października 2012r. gazeta Rzeczpospolita opublikowała ranking firm innowacyjnych. Hydro-Vacuum S.A. została sklasyfikowana na 12 miejscu na 71 firm uwzględnionych w rankingu. Przy sporządzaniu rankingu redakcja posłużyła się syntetycznym wskaźnikiem. Na wartość wskaźnika miały wpływ m.in. wartość i udział wydatków B+R w stosunku do przychodów firmy, stosunek zatrudnionych w dziale B+R do ogółu zatrudnionych.
Hydro-Vacuum S.A. niezmiennie od lat kontynuuje działalność B+R. W 2012r. zakończono prace nad budową nowoczesnej stacji prób pomp, która w znaczący sposób zwiększa możliwości Działu Badawczo-Rozwojowego. Nowa stacja pozwoli m.in. na badanie, testowanie nowych konstrukcji układów pompowych o parametrach nawet do 8000 m3/h wydajności i podnoszeniu 1600m.
Efektem prac B+R są nowe konstrukcje pomp:
Obserwuj nas na kanałach: