Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2018-01-24

O pompach próżniowych PW słów kilka


W zakładach przemysłowych wiele procesów przeprowadzanych jest przy ciśnieniu niższym od atmosferycznego potocznie zwanym „próżnią”. Wytwarzające ją pompy próżniowe często obok gazów nieskraplających się muszą pompować pary lub wraz z gazem pompują niewielkie ilości cieczy, co implikuje stosowanie specyficznych pomp – pomp próżniowych z wirującym pierścieniem cieczowym. Ponieważ w przeważającej większości wypadków cieczą roboczą (tworzącą pierścień) jest woda pompy te często nazywa się wodno- pierścieniowymi (PW). Ponieważ pompy wypełnione są cieczą niewielkie ilości cieczy lub pary znajdujące się w pompowanym gazie oczywiście im nie szkodzą – w przeciwieństwie do pomp o innej konstrukcji np. tłokowych czy łopatkowych.
Pompy PW znalazły zastosowanie m.in. przy:

Z punktu widzenia służb utrzymania ruchu pompy te maja wiele zalet, między innymi:

  • prosta, zwarta konstrukcja
  • niezawodność działania
  • przestrzeń robocza nie wymaga smarowania.

Jeszcze jedną ważną zaletą tych pomp jest bezpieczeństwo pracy przy pracy w strefie zagrożonej wybuchem oraz przy pompowaniu gazów palnych, wybuchowych. Pompy posiadają Deklarację Zgodności WE m. in. w zakresie Dyrektywy ATEX nr 2014/34/UE. Cecha przeciwwybuchowości II 2G IIB T3-T4 – Kategoria 2 (1 strefa zagrożenia wybuchem) dotyczy zarówno wnętrza pompy jak i miejsca zainstalowania.

Zastosowanie niepalnej cieczy roboczej (woda, glikol) z zabezpieczeniem jej stałego dopływu oraz wykonanie przestrzeni roboczej pompy z materiałów nieiskrzących (stopy miedzi, stal/staliwo kwasoodporne) zapewnia jej bezpieczną prace.

Pompy w wykonaniach nieiskrzących znalazły zastosowanie m.in. w Zakładach Odmetanowywania Kopalń (pompują metan) i przy hermetyzacji baz paliw (pompują opary węglowodorów).Przykładowe obiekty referencyjne: Cavan - Irlandia, Michelin Polska S.A.- Olsztyn, Rakowice - PWiK Bolesławiec
Informacje ogólne po pompach próżniowych
Katalog pomp PW, DW
Zbiorniki do pomp PW, DW
Doradztwo techniczne w zakresie pomp próżniowych: tel. 56 45 07 423
Dział Obsługi Klienta i terenowi inżynierowie sprzedażyObserwuj nas na kanałach: