Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2021-01-26

Brak konieczności certyfikacji zestawów hydroforowych


Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (DZ.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966), zestawy hydroforowe zasilające sieć wodociągową bytowo-socjalną i hydrantową lub tylko hydrantową, nie są objęte obowiązkiem posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu stałości właściwości użytkowych i tym samym obowiązkiem znakowania znakiem B.

Więcej szczegółów w piśmie wystosowanym przez członków Stowarzyszenia Producentów Systemów Pompowych

Systemy pompowe ZHVe produkcji Hydro-Vacuum S.A. przeznaczone są do podwyższania ciśnienia wody czystej w najczęściej występujących konfiguracjach instalacji wody pitnej, hydrantowej lub pitnej i hydrantowej. Dzięki urządzeniom tego typu woda dostarczana jest w każdym czasie i do każdego wskazanego miejsca w sposób ciągły i ze stałym ciśnieniem.

ZHVe są jednym z wielu typoszeregów zestawów hydroforowych produkowanych przez polską firmę Hydro-Vacuum S.A., będącą na rynku od 1862 roku. Firma połączyła innowacyjność z ogromnym doświadczeniem, co przynosi pewność stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.Obserwuj nas na kanałach: