Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2023-03-01

Certyfikat CNBOP kontrowersje


W związku z pojawiającymi się na rynku projektowym i instalacyjnym informacjami, że zestawy hydroforowe montowane na sieciach wodociągowych publicznych wyposażonych w hydranty zewnętrzne muszą spełniać wymagania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z póź. zm.) jak dla grupy wyrobów budowlanych „Stałe urządzenia przeciwpożarowe” Hydro-Vacuum S.A. przekazuje stanowisko SPSP w tej sprawie.
Prosimy o zapoznanie się z:Obserwuj nas na kanałach: