Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2024-06-14

Artykuły naukowe pracowników Działu B+R


Zapraszamy do zapoznania się z artykułami naukowymi, które są efektem prowadzonych prac badawczych w Dziale Badawczo-Rozwojowym Hydro-Vacuum S.A. Artykuły ukazały się na łamach czasopisma Kierunek Pompy nr 1/2024.
Są to:
  • „Przegląd konstrukcji wirników pomp ściekowych”, którego autorami są: mgr inż. Mikołaj Sitniewski, dr hab. inż. Janusz Skrzypacz, dr inż. Przemysław Szulc Politechnika Wrocławska oraz dr inż. Marcin Janczak, dr inż. Witold Lorenz Hydro-Vacuum S.A.. W artykule oceniono subiektywnie – według doświadczenia autorów – parametry eksploatacyjne wpływające na bezpieczeństwo pracy układu pompowego i właściwości energetyczne danych typów wirników.
  • „Drgania pomp z wirnikami dwu- i wielołopatowymi” autor dr inż. Witold Lorenz Dział Badawczo-Rozwojowy Hydro-Vacuum S.A.. Celem prowadzonych prac badawczych było wyjaśnienie jednego z powodów występowania podwyższonych drgań podczas pracy pomp wirowych działających w całym zakresie możliwej do uzyskania wydajności.
Hydro-Vacuum S.A. to lider innowacji:
  • Własny Dział Badawczo-Rozwojowy pracuje nad opracowywaniem nowych konstrukcji pomp, modernizacją istniejących i kastomizacją produktów.
  • Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska również z tytułami doktora nauk technicznych.
  • W fabryce prowadzone są Doktoraty wdrożeniowe – w ramach rozwoju kompetencji kadry wspierana jest realizacja kilku prac doktorskich pracowników (w zakresie pomp i systemów pompowych oraz odlewnictwa).
  • Współpracujemy z uczelniami technicznymi.
Obserwuj nas na kanałach: