Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2007-06-14

Spotkanie teorii z praktyką czyli naukowcy i eksploatatorzy


29 maja 2007 prawie 200 przedstawicieli firm wodociągowych, biur projektowych, firm instalacyjnych i innych użytkowników pomp uczestniczyło w zorganizowanej już po raz czwarty przez Hydro-Vacuum S.A. konferencji naukowo - technicznej. Wśród uczestników była kilkudziesięcioosobowa grupa gości zagranicznych.

Temat tegorocznego spotkania naukowców z praktykami brzmiał „Proekologiczne konstrukcje pomp i systemów pompowych dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków”. Z cennymi wykładami wystąpili naukowcy reprezentujący Politechniki: Warszawską - prof. dr hab. inż. W. Jędral, Wrocławską - prof. dr hab. inż. J. Plutecki, Poznańską - prof. dr hab. J. Bagieński, Gdańską - dr inż. K. Żochowski i Koszalińską - dr inż. T. Gruszecki. Ciekawe referaty wygłosili rownież przedstawiciele eksploatacji: inż. J. Kluczyński i mgr inż. P. Michalkiewicz, a także pracownicy Hydro-Vacuum S.A.: mgr inż. S. Predel, mgr inż. Z. Karbowski, mgr inż. St. Rożnowski.Wykład wprowadzający prof. W. Jędrala w sposób jednoznaczny wykazał ważkość aspektów ochrony środowiska (problem emisji do otoczenia mediów pompowanych, hałasu, zużycia energii) które trzeba uwzględniać będąc zarówno eksploatatorem, użytkownikiem, projektantem pomp, a także projektantem układów instalacyjno – pompowych. Duża część kolejnych wykładów i dyskusji skoncentrowała się na najważniejszym, sformułowanym problemie – możliwości oszczędnej i racjonalnej gospodarki energią. Uczestnicy konferencji poszukiwali możliwości oszczędzania energii zarówno drogą racjonalnego doboru pomp do systemu i właściwego sterowania pracą pomp (prof. dr hab. inż. J. Plutecki) jak też zastosowaniem energooszczędnych napędów i wysokosprawnej hydrauliki pomp.

Prof. Jan Bagiński przedstawił własną koncepcję wprowadzenia do oceny pomp zatapialnych współczynnika sprawności energetycznej. Ocena pomp produkcji Hydro-Vacuum S.A. przy pomocy zaproponowanego współczynnika wg słów pana profesora wypadła niezwykle korzystnie dla pomp Hydro-Vacuum S.A. Potwierdziła to późniejsza ocena pomp i przepompowni ścieków z systemem separacji ciał stałych (tłoczni) ze strony eksploatacji przedstawiona przez mgr inż. P. Michalkiewicza. Warto tu wspomnieć, że w przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, gdzie Prezesem jest pan P. Michalkiewicz prawie dwa lata eksploatowanych jest 9 tłoczni ścieków typ TSA produkcji Hydro-Vacuum S.A. Dyskusja naukowców i praktyków przeciągnęła się do późnych godzin popołudniowych.Wieczorem na uczestników konferencji oczekiwały przygotowane przez organizatora konferencji atrakcje dla ciała i ducha. Po zmaganiach sportowych wśród których warto wymienić wyścigi gokartów, łodzi wiosłowych, przeciąganie liny, można było wypocząć na zorganizowanych spacerach pod żaglami i przy koncercie muzyki irlandzkiej delektując się dodatkowo pokazami tańców irlandzkich i degustacją kilkudziesięciu marek piwa z całego świata.

Autorzy i tematyka poszczególnych wykładów:
  1. Prof. dr hab. mgr inż. Waldemar Jędral, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej – „Punkty styczności konstrukcji, działania i zastosowania pomp oraz ekologii”,
  2. Prof. dr hab. inż. Janusz Plutecki, Wydziałowy Zakład Maszyn Przepływowych, Wydział Mechaniczno Energetyczny, Politechnika Wrocławska - „Regulacja zmiennoobrotowa parametrów nie zastąpi dopasowania pompy do układu”,
  3. Prof. dr. hab. inż. Jan Bagieński, Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska – “Współczynnik sprawności energetycznej zatapialnych pomp ściekowych”.
  4. Dr inż. Kazimierz Żochowski, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska – Możliwości poprawy sprawności pomp głębinowych Hydro-Vacuum S.A. drogą zastosowania nowoczesnych komputerowych metod projektowania,
  5. Dr inż. T. Gruszecki, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Koszalińska – „Pompownie kanalizacyjne pracujące w układzie szeregowym i równoległym – zasady obliczeń i uwarunkowania zastosowań”,
  6. mgr inż. J. Kluczyński, MPWiK Włocławek, „Ujęcia wód podziemnych dla miasta Włocławka oraz efekty modernizacji pomp głębinowych Hydro-Vacuum S.A. w ocenie eksploatatora”,
  7. mgr inż. P. Michalkiewicz, PUK Sp. z o.o. w Zawidowie, „Doświadczenia z eksploatacji tłoczni ścieków”,
  8. mgr inż. St. Rożnowski, Hydro-Vacuum S.A. – „Zmodernizowane typoszeregi pomp głębinowych Hydro-Vacuum S.A.”
  9. mgr inż. S. Predel, Hydro-Vacuum S.A. – „Nowości w typoszeregach pomp zatapialnych Hydro-Vacuum S.A.”
  10. mgr inż. Z. Karbowski, Hydro-Vacuum S.A. – „ Systemy sterowania i nadzoru pracy zespołów pompowych w ofercie Hydro-Vacuum S.A.


Obserwuj nas na kanałach: