Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2007-10-01

Hydro-Vacuum S.A. dostawcą pomp dla przemysłu petrochemicznego


W miesiącu sierpniu Hydro-Vacuum S.A. zakończyło dostawy 36 pomp dla nowej instalacji produkcji rozpuszczalników w Rafinerii Nafty Jedlicze. Podpisany z początkiem tego roku kontrakt był kolejnym, największym w dotychczasowej historii, etapem wieloletniej współpracy Hydro-Vacuum S.A. z Rafinerią Jedlicze. Realizacja umowy obejmowała dostawę pomp bocznokanałowych typu SKG i SKC, pomp odśrodkowych typu KS5, nadzór nad montażem, współuczestnictwo w rozruchu, a także szkolenie pracowników obsługi linii procesowej Rafinerii. Dzięki nowej linii produkcyjnej, gdzie jednym z istotnych elementów są dostarczone przez Hydro-Vacuum S.A. zespoły pompowe Rafineria Jedlicze przejmie produkcję pełnego asortymentu rozpuszczalników w grupie PKN ORLEN S.A.
Następujący w ostatnich latach dynamiczny rozwój przemysłu chemicznego i związane z tym inwestycje w nowy potencjał produkcyjny oraz w modernizację istniejących wcześniej środków produkcji, stymulowane dodatkowo zmienianymi normami i przepisami, zaostrzającymi wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska, wywołały zmiany w produktach jednego z największych polskich producentów pomp Hydro-Vacuum S.A. Okazało się bowiem, że stosowane w minionych okresach, przez odbiorców z branży chemicznej i petrochemicznej, a produkowane przez Hydro-Vacuum S.A. zespoły pompowe z trudem spełniały wymogi klientów.

Opisana sytuacja był bodźcem podjęcia przez Hydro-Vacuum S.A. prac badawczo-rozwojowych, a w konsekwencji pojawienia się w ofercie pomp w wykonaniu ze staliw: zarówno węglowych jaki i austenitycznych, ze zmianami konstrukcyjnymi pozwalającymi na stosowanie prócz pojedynczych uszczelnień czołowych, uszczelnień kompaktowych podwójnych back to back i tandem z instalacjami cieczy buforowej (Plan 52 wg API) i zaporowej (Plan 53 wg API) chroniących doskonale otoczenie przed nawet minimalnym wyciekiem z pompy przetaczanego medium. Tą drogą swoje „nowe” życie otrzymały pompy samozasysające bocznokanałowe, odśrodkowe, próżniowe i dmuchawy. Dodatkowo zaostrzono tolerancje wykonawcze poszczególnych elementów, co doprowadziło do budowy zespołów pompowych o parametrach mieszczących się w wąskich granicach wyznaczanych przez klientów.

Właśnie takie zespoły pompowe z korpusami i wirnikami wykonanymi ze staliwa węglowego 200-400, płytami fundamentowymi ze stali St3S, kompaktowymi uszczelnieniami wału z cieczą zaporową (wg API Plan52), zgodne z normą ATEX 100a trafiły do Jedlicz.Klient znając wagę pomp dla instalacji i jej bezpiecznej eksploatacji w trakcie odbiorów pomp wymagał przeprowadzenia szeregu badań, a w tym: badania szczelności poszczególnych części pomp identyfikujących ewentualne, a niedopuszczalne mikropęknięcia za pomocą penetrantów, badania szczelności korpusów, członów i innych elementów przy ciśnieniu kontrolnym 6,3 MPa, badania szczelności montażu za pomocą azotu przy ciśnieniu 2,0 MPa. Wszystkie próby i badania zakończyły się pozytywnie i potwierdziły wysoką jakość postawionych do dyspozycji użytkownika produktów.

Hydro-Vacuum S.A. stawia na dzień dzisiejszy do dyspozycji swoich klientów z branż: chemicznej, petrochemicznej, szeroki asortyment nowoczesnych i spełniających wymogi bezpiecznej eksploatacji i aktualnych norm, zespołów pompowych. Jednocześnie w sposób bardzo elastyczny dostosowuje je do zindywidualizowanych potrzeb potencjalnych użytkowników.Obserwuj nas na kanałach: