Aktualności

Aktualności

Strona główna > Aktualności
2007-11-07

Hydro-Vacuum S.A. w czołówce innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce


Zgodnie z opublikowanym 31 października 2007 r. przez „Rzeczpospolitą” rankingu największych przedsiębiorstw Hydro-Vacuum S.A. znalazło się na wysokim 16 miejscu w kategorii firm innowacyjnych (w poprzedniej edycji rankingu z 2005 roku zajmowała 36 miejsce).

Piąty już ranking „Rzeczpospolitej” opracowano na podstawie danych ankietowych zebranych od firm, a następnie zweryfikowanych przez organizatorów. Przy sporządzaniu zestawienia posłużono się syntetycznym wskaźnikiem, którego elementami były: udział wydatków na działalność B+R w stosunku do przychodów firmy, stosunek liczby zatrudnionych w działalności B+R do ogółu zatrudnionych w przedsiębiorstwie, a także informacje dotyczące sprzedanych licencji, uzyskanych patentów, funkcjonowania odrębnego działu B+R oraz opracowania produktu, który nie ma odpowiednika za granicą (innowacyjność międzynarodowa). Hydro-Vacuum S.A jako jedyny producent pomp i systemów pompowych, spośród wszystkich tego typu firm, działających w Polsce został uwzględniony w tym prestiżowym rankingu i to na wysokim 16-tym miejscu.

Rozumiejąc, iż dynamicznie i jak najszerzej zakrojone wdrażanie innowacji decyduje o przyszłości firmy i jej przewadze konkurencyjnej, Hydro-Vacuum S.A. z olbrzymią determinacją, niezależnie od sytuacji rynkowej, przeznacza znaczne nakłady na rozwój produktów znajdujących się w jej ofercie. Przeszło dwudziestoosobowy zespół pracowników działu badawczo-rozwojowego we współpracy z instytutami badawczymi i uczelniami technicznymi pracuje nad udoskonaleniem istniejących bądź konstrukcją nowych wyrobów. Cel podejmowanych działań to taka modernizacja i stworzenie nowych produktów, aby osiągały nie tylko konkurencyjne parametry techniczne ale, żeby ich produkcja, a następnie eksploatacja były jak najbardziej przyjazne środowisku. Powstające i modernizowane produkty muszą jednakże przede wszystkim spełniać wysokie wymogi klientów i o tym również pamięta kadra inżynieryjna spółki. Konsekwentne, wieloletnie działania w zakresie B+R ograniczają bieżące zyski firmy, jednak „Zaczyna przynosić efekty to, że załoga zgodziła się przed kilku laty, by wypracowane pieniądze nie szły na dywidendy i nie zostały skonsumowane, lecz przeznaczane na rozwój” – tłumaczy Dyrektor ds. Rozwoju inż. Jerzy Kossowicz.

Na sukces przedsiębiorstwa pracuje razem z doświadczoną kadrą, zespół młodych i zdolnych inżynierów, „….którzy nie są traktowani jak anonimowe trybiki w wielkiej machinie” jak twierdzi jeden z nich będący już Kierownikiem Zespołu Projektowego mgr inż. S. Predel. Co więcej – stworzono im optymalne warunki rozwoju i zawodowej realizacji. Obecnie w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i studiach na koszt macierzystej firmy uczestniczy 23 pracowników. – Młodzi, wykształceni ludzie mogą także w Grudziądzu znaleźć szanse na rozwój i realizowanie się w pracy. Przynajmniej nasza firma im to umożliwia. – twierdzi inż. Jerzy Kossowicz.

Tylko w ostatnim czasie Hydro-Vacuum S.A. opracowało i wdrożyło:
  • typoszeregi przepompowni
  • typoszereg tłoczni ścieków z separacją ciał stałych z innowacyjnym, chronionym patentami układem separatorów a także energooszczędnymi pompami wirnikowymi,
  • typoszereg pomp zatapialnych do cieczy zanieczyszczonych typu FZ, opartych o energooszczędne napędy, spełniających normy ATEX 100g,
  • typoszereg pomp odśrodkowych, jednostopniowych typu NHV o wydajności do 1900 m3/h,
  • typoszereg urządzeń zabezpieczająco-sterujących typu UZS współpracujących z monitoringiem, gwarantujących automatyczną pracę zespołów pompowych a także ich zabezpieczenie przed skutkami różnego typu awarii,
  • pompy wykonane ze staliw zarówno węglowych, jak i austenitycznych spełniające wysokie parametry techniczne, przeznaczone głównie dla odbiorców z branży chemicznej i petrochemicznej,
  • typoszereg sterowanych elektronicznie układów pompowych opartych o na pompach pionowych wielostopniowe typu OPA, zamkniętych w płaszczach hermetycznych pompach głębinowych i pompach odśrodkowych typu NHV.

Wszystkie wymienione wyroby trafiły już do eksploatacji i uzyskują pozytywne oceny użytkowników.

Obserwuj nas na kanałach: