Profil firmy

Hydro-Vacuum S.A. Fabryka pomp i systemów pompowych

Strona główna > Profil firmy
Hydro-Vacuum S.A. to dynamicznie rozwijający się lider branży produkcji pomp w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej z długoletnim doświadczeniem. Początki historii fabryki sięgają 1862 roku.

Budując strategię firmy kierujemy się celami zrównoważonego rozwoju.

Naszą misją jest prowadzenie działalności w sposób uwzględniający koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR, ESG) i w jej ramach dostarczanie Klientom urządzeń do pompowania różnorodnych mediów, które pozwolą również eksploatatorom naszych produktów na realizację celi zrównoważonego rozwoju, a w szczególności w takich kierunkach jak odnawianie zasobów i korzystanie z nich w sposób racjonalny.

Kierujemy się przesłaniem, że prawdziwy sukces biznesu to ten, który służy ludziom, przynosi korzyść pracownikom i środowisku.

Opracowując konstrukcję nowych wyrobów firma przyczynia się do realizacji wielu celów zawartych w światowej strategii zrównoważonego rozwoju ONZ, tzw. Agendzie 2030, w tym celów nr 6 i 7 dotyczących zapewnienia wszystkim dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi oraz źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie. Opracowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego miniturbiny pozwalają m.in. na odzysk energii traconej w sieciach ciepłowniczych i w miejscach zrzutu cieczy (wody czystej i zanieczyszczonej). Koncepcja opracowana została z myślą o zwiększeniu dostępności tego typu urządzeń po przystępnej cenie. Z kolei zmodernizowane konstrukcje pomp istotnie ograniczyły wielkość mocy wbudowanej, a inwestycje w farmy fotowoltaiczne zapewniają fabryce korzystanie z energii odnawialnej.

Lider innowacji
 • Własny Dział Badawczo-Rozwojowy pracuje nad opracowywaniem nowych konstrukcji pomp, modernizacją istniejących i kastomizacją produktów.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska również z tytułami doktora nauk technicznych
 • W fabryce prowadzone są Doktoraty wdrożeniowe – w ramach rozwoju kompetencji kadry wspierana jest realizacja kilku prac doktorskich pracowników (w zakresie pomp i systemów pompowych oraz odlewnictwa)
 • Nowoczesna Stacja Prób Pomp kompleksowo obsługuje zlecenia badawcze
 • Posiadamy kilkanaście patentów i praw ochronnych na nasze wynalazki
 • Organizujemy Konferencje Naukowo-Techniczne gromadzące naukowców z branży pompowej oraz eksploatatorów pomp i systemów pompowych
 • Uczestniczymy w konferencjach technicznych i naukowych, gdzie dzielimy się wiedzą z naszymi partnerami
 • Współpracujemy z uczelniami technicznymi
 • W procesie projektowania wykorzystujemy m.in. programy do projektowania 3D SolidWorks CAD 3D oraz ANSYS Fluent do symulacji przepływów a także Magmasoft do symulacji procesów odlewniczych
Lider jakości
 • Posiadamy zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Corocznie system poddawany jest kontroli przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A.
 • Prowadzimy wewnętrzną ocenę biznesu z punktu widzenia strategii zrównoważonego rozwoju i koncepcji zarządzania zgodnie z zasadami CSR i ESG
Lider elastyczności i realizacji dużych niestandardowych projektów
 • Ściśle współpracujemy z naszymi klientami doradzając najlepsze rozwiązania w ramach zrównoważonego rozwoju
 • Oprócz gotowych rozwiązań „z półki” oferujemy również usługi projektowania systemów pompowych
 • Systemy pompowe szyte są na miarę tzn. że ścisła, partnerska współpraca następuje już na etapie diagnozowania potrzeb, łącznie z wizytami naszych specjalistów na obiekcie Klienta
 • Efekt to powstanie produktu dokładnie spełniającego potrzeby i wymagania Klienta i środowiska naturalnego
Zaplecze produkcyjne
 • Własna odlewnia żeliwa i metali kolorowych zapewnia części do produkcji pomp i systemów pompowych oraz pozwala na istotną i rzeczywistą racjonalizację procesów ograniczania emisji dwutlenku węgla
 • Wydział obróbki detali wyposażony jest w nowoczesne obrabiarki CNC sterowane numerycznie współpracujące z robotami przemysłowymi
 • Doświadczona i wykwalifikowana kadra na wydziale montażu montuje z półfabrykatów i części finalny produkt
 • Dział Jakości testuje i sprawdza produkty pod kątem spełniania wymogów jakościowych oraz zgodności z dokumentacją
 • Automatyzacja produkcji
Załoga
 • Zgrany, a jednocześnie autonomiczny zespół pracowników Hydro-Vacuum S.A. to podstawa sukcesu
 • Organizujemy imprezy integracyjne, wspólne wycieczki, morsowanie
 • Bierzemy udział w akcjach charytatywnych
 • Bierzemy udział w działaniach na rzecz środowiska naturalnego
 • Aktywnie wspomagamy kształcenie młodych kadr, współpracujemy ze szkolnictwem zawodowym i akademickim
 • Nasi pracownicy realizują swoje ambicje naukowe podnosząc kwalifikacje i przygotowując rozprawy doktorskie
Globalny zasięg
 • Nasze pompy i systemy pompowe trafiają do użytkowników na całym świecie
 • Ponad 30% ogólnej produkcji trafia na eksport
 • Główne kierunki eksportowe to Europa, kraje dalekiego wchodu, kraje arabskie
 • Jedne z największych zrealizowanych projektów to dostawa pomp dla ujęcia i stacji uzdatniania wody o wydajności 200 000 m3/na dobę dla populacji około 1,5 mln ludzi, oraz hydroelektrowni o łącznej mocy zainstalowanych silników: 16,2 MWh i optymalnej wydajności: 67 000 m3/h
Klienci
 • Grupy naszych Klientów są bardzo zróżnicowane
 • Dostarczamy pompy zarówno klientom indywidualnym, rolnikom, ogrodnikom itp.. poprzez naszą sieć dystrybucyjną jak również bezpośrednio do zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych jak i zakładów, koncernów przemysłowych, elektrociepłowni, kopalń węgla brunatnego, hydroelektrowni, elektrociepłowni gazowych, użytkowników LPG itp.
Nagrody i wyróżnienia
 • Nasze produkty znajdują uznanie w oczach ekspertów z branży pompowej czego dowodem są liczne, przyznane nagrody i wyróżnienia
 • Nasza firma jest klasyfikowana w rankingu najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce
Obsługa serwisowa
 • Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Hydro-Vacuum S.A., podlegają obsłudze serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej.
 • Naprawy serwisowe są realizowane bezpośrednio przez serwis Hydro-Vacuum S.A., jak również przez autoryzowane punkty serwisowe.
 • W przypadku zaistnienia nagłej konieczności, interwencje serwisowe są podejmowane 24h na dobę.
 • Wszystkie wyroby Hydro-Vacuum S.A., objęte są gwarancją od 12 do 60 miesięcy, w zależności od typu.Prezes Zarządu - Wojciech Grabowski
Wiceprezes Zarządu - Barbara Miller
Członek Zarządu - Alicja Staromłyńska
Członek Zarządu – Jakub Grabowski
Członek Zarządu – Ewelina Janczak
Członek Zarządu – Mariusz Simiński
Członek Zarządu – Marcin Janczak

Kapitał Zakładowy 2.265.631,65 zł., KRS nr 0000026737 - w Sądzie Rejonowym w Toruniu. VII Wydział Gospodarczy KRS.

NIP: 876-02-03-813
REGON: 87000342400000

Aktualności

Relacja z Jubileuszowego XXX Kongresu Użytkowników Pomp w Legnicy
W dniach 7-8 maja w Legnicy odbyła się jubileuszowa XXX edycja Kongresu Użytkowników Pomp. Konferencję otworzył wywiad publiczny, który poprowadził Adam Grzeszczuk - właściciel firmy BMP. Wiceprezes...
Czytaj
Pomoc dla przemysłu energochłonnego
Hydro-Vacuum S.A. w dniu 22 marca 2024 r. r. otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu drugiego wniosku o udzielenie pomocy publicznej w związku z cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc udzielona...
Czytaj
Baza wiedzy nowy artykuł naukowy i wywiad
W naszym dziale Baza wiedzy dodaliśmy dwie pozycje: wywiad prasowy jaki przeprowadził Redaktor czasopisma Kierunek Pompy z Jakubem Grabowskim Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu "Nowoczesne rozwiązania przy produkcji...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: