Łączniki ciśnieniowe LCS

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Łączniki LCS są przeznaczone do zabezpieczania urządzeń, głównie pomp przed pracą przy zbyt niskim ciśnieniu w instalacji. Typowym zastosowaniem tych łączników są układy hydroforowe zasilane ze zbiorników otwartych, studni lub sieci wodociągowej, gdzie wymagana jest ochrona przed obniżeniem ciśnienia w rurociągu. Podobnie jak łącznik LCA jest stycznikiem sterowanym, w tym przypadku spadkiem ciśnienia.

Zalety:

  • poza silnikami 230V o mocy do 2,2kW łączniki LCS mogą współpracować z silnikami trójfazowymi 400V o mocy do 4kW,
  • trwałość (konstrukcja oparta o sprawdzony, obecny na rynku od wielu lat łącznik ciśnieniowy typu LCA),
  • szeroki zakres załączania i wyłączania,
  • gwarancja 24 miesiące.

Warunki pracy:

  • Łączniki są przeznaczone do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych wolnych od pyłów, gazów i par wybuchowych lub chemicznie czynnych.
  • Dopuszczalna wysokość instalowania nie może być większa niż 2000 m n.p.m.
  • Dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi od -5oC do 40oC.
  • Najniższa wilgotność względna może dochodzić do 50% przy temperaturze 40oC i do 90% przy temperaturze 20oC.
  • Stopień ochrony IP 43 (pod warunkiem montażu łącznika pokrywą ku górze).

Przykład instalacji:

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji 230 V 400 V
Znamionowe prądy łączeniowe 16 A 10 A
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Kategoria pracy AC-3
Znamionowe napięcie probiercze izolacji 2,5 kV
Znamionowa trwałość łączeniowa 106 cykli
Znamionowa częstość łączeń zwykła 120 cykl/h
Moc silników sterowanych bezpośrednio [kW] 2,2 kW 4,0 kW
Minimalna temperatura czynnika napędowego 0oC
Maksymalna temperatura czynnika napędowego 40oC
Rodzaj czynnika napędowego woda, powietrze, olej maszynowy, olej napędowy
Przekroje przewodów przyłączeniowych min 1,5 mm2 max 4,0 mm2
Masa łącznika - z gwintem G1/4” 0,41kg
Masa łącznika - z gwintem G1/2” 0,50kg

Zasada działania, budowa:

Względem łączników LCA – LCS mają odwrócone działanie, tzn. wyłączają pompę po spadku ciśnienia poniżej wartości nastawionej. Łączniki LCS umożliwiają nastawę ciśnienia zadziałania (zgodnie z wykresem poniżej), bez zmiany różnicy ciśnienia (delty, histerezy), która jest stała i wynosi około 1bar. Wykonane są jako trzytorowe lub jednotorowe dwuprzerwowe rozłączniki manewrowe prądu przemiennego, niskonapięciowe, mechanizowane. Łącznik ciśnieniowy typu LCS stanowi odmianę stycznikową zwierną (po wzroście ciśnienia zwarty). Podstawa, korpus, szczęka ruchoma i nieruchoma są wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Miedziane zestyki mają nakładki ze srebrotlenku kadmu. Obudowa łącznika jest wykonana z poliwęglanu. Po wykryciu niskiego ciśnienia w instalacji LCS wstrzymuje pracę układu. Kolejne załączenie systemu pompowego nastąpi po fizycznym wciśnięciu i trzymaniu przycisku RESET, do czasu powrotu wymaganego ciśnienia roboczego.

Przekrój

Możliwe nastawy

Montaż

Łącznik ciśnieniowy należy podłączyć do rurociągów, wkręcając go na złączkę o gwincie G1/2”, którego minimalna długość musi wynosić 15 mm. Połączenie należy uszczelnić podkładką gumową lub włosiem konopnym. Przed wkręceniem łącznika złączkę należy dokładnie ogratować. Niedopuszczalne są ostre krawędzie złączki, gdyż mogą uszkodzić gumową podkładkę

UWAGA! Niedopuszczalne jest dokręcanie łącznika za pokrywę. Łącznik należy nakręcić kluczem maszynowym 30 mm. Wszelkie prace muszą być wykonywane po uprzednim wyłączeniu zasilania.


INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Łącznik może być przyłączony do sieci elektrycznej zgodnie ze schematem elektrycznym (Rys. 2), przez osoby posiadające właściwe kwalifikacje i uprawnienia. Przewody łączeniowe muszą być dobrane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Łącznik należy zabezpieczyć od skutków zwarć. Znaki ochronne są widoczne i trwale naniesione na korpusie łącznika. Wymagane jest podłączenie przewodu ochronnego do zacisku ochronnego! Przewód elektryczny należy przytwierdzić do instalacji, tak aby nie wywierał naprężeń na zaciski łącznika.

Gabaryty:

Nastawianie łącznika LCS:

Nastawa fabryczna – wyłączanie 0,5bar; załączanie 1,5bar.

Ustawienie ciśnienia zadziałania łącznika dokonuje się poprzez regulację nakrętką PW. Różnica ciśnień między załączaniem a wyłączaniem (delta, histereza) nie podlega regulacji - jest stała i wynosi około 1bar. W celu dokonania zmian nastaw należy podłączyć łącznik do instalacji hydraulicznej, odłączyć zasilanie elektryczne i zdemontować jego pokrywę. Obracanie nakrętką Pw w prawo podwyższa ciśnienie zadziałania, w lewo – obniża je. Po zakończonej regulacji należy zamontować pokrywę łącznika.

Eksploatacja:

Wymagane są okresowe przeglądy łącznika. Częstotliwość dokonywania przeglądów uzależniona jest od warunków pracy łącznika.
UWAGA: Przed przeglądem należy wyłączyć linię zasilającą!
W trakcie przeglądu łącznik należy dokładnie oczyścić z kurzu. Oś szczęki ruchomej, oś dźwigni przerzutowej oraz końce sprężyny przerzutowej (włożone w otwory szczęki ruchomej) należy naoliwić kilkoma kroplami oleju maszynowego. Części nadmiernie zużyte (zestyki, sprężyny itp.) należy wymienić oraz sprawdzić trwałość połączeń śrubowych i w razie powstania luzów dokręcić wkręty.

Przechowywanie i transport:

Łączniki są pakowane w indywidualne pudełka kartonowe. Przechowywać je należy w pomieszczeniach zamkniętych (o temp. +5oC ÷ 35oC przy wilgotności względnej powietrza do 70%), wolnych od par i gazów chemicznie czynnych. Łączniki należy transportować tylko krytymi środkami transportu.

Uwaga!

Łącznik nie wyłączy pompy dopóki ciśnienie w instalacji będzie utrzymywało się powyżej nastawy wyłączania – taka sytuacja nastąpi gdy podczas pracy pompy zaistnieje przyczyna suchobiegu i jednocześnie ustaną pobory wody lub będą niewielkie. W takim przypadku łącznik nie zabezpieczy pompy przed suchobiegiem, ponieważ ciśnienie nie zostanie obniżone („spuszczone”) do wartości zadziałania łącznika.

Wyroby powiązane z pompą

Materiały do pobrania

Sklep internetowy

Wybrane produkty zakupisz w naszym sklepie internetowym.
Transport gratis dla zamówień powyżej 3000zł brutto.
Szybkie i wygodne zakupy!

Aktualności

Relacja z Jubileuszowego XXX Kongresu Użytkowników Pomp w Legnicy
W dniach 7-8 maja w Legnicy odbyła się jubileuszowa XXX edycja Kongresu Użytkowników Pomp. Konferencję otworzył wywiad publiczny, który poprowadził Adam Grzeszczuk - właściciel firmy BMP. Wiceprezes...
Czytaj
Pomoc dla przemysłu energochłonnego
Hydro-Vacuum S.A. w dniu 22 marca 2024 r. r. otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu drugiego wniosku o udzielenie pomocy publicznej w związku z cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc udzielona...
Czytaj
Baza wiedzy nowy artykuł naukowy i wywiad
W naszym dziale Baza wiedzy dodaliśmy dwie pozycje: wywiad prasowy jaki przeprowadził Redaktor czasopisma Kierunek Pompy z Jakubem Grabowskim Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu "Nowoczesne rozwiązania przy produkcji...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: