Baza wiedzy

TOP 17 pytań o pompy głębinowe - odpowiedzi naszego Specjalisty

Strona główna > Baza wiedzy > TOP 17 pytań o pompy głębinowe

Czy do studni głębinowej i kopanej można zastosować ten sam model pompy?

Tak. W obu przypadkach można zastosować ten sam typ pompy. Dobór urządzenia zależy od wymaganych parametrów studni i instalacji. W przypadku studni kopanej, gdzie jej średnica jest dużo większa niż klasycznej studni głębinowej praktycznie zawsze musi być stosowany płaszcz przyspieszający optymalizujący warunki chłodzenia (różni producenci silników wymagają różnej minimalnej prędkości opływu silnika. Przeciętnie waha się ona od 0,1 do 0,2 m/s). Inna sprawą jest czy lustro dynamiczne wody w studni kopanej będzie pozwalało na zabudowę pompy głębinowej (niewystarczająca "grubość" warstwy wody w studni - odległość od dna do lustra wody). Istnieje również konstrukcja pomp zatapialnych, wielostopniowych pozwalająca na zabudowę w studni kopanej, bez konieczności stosowania specjalnego płaszcza przyspieszającego i przy niekorzystnym położeniu lustra dynamicznego. Pompy mają korpus ssawny u dołu.

Czy w każdej studni powinna być pompa głębinowa?

Jeżeli położenie lustra dynamicznego wody w studni i warunki przyłączeniowe pozwalają, można zastosować przykładowo pompę samozasysającą

Samozasysające pompy SK

Czy w jednej studni można zastosować więcej niż jedną pompę dla kilku odbiorców?

Tak, jeżeli parametry studni (wydajność, średnica, położenie lustra dynamicznego wody) będą na to pozwalać. Nie można pompować z większa sumaryczną wydajnością niż zmierzona wydajność eksploatacyjna studni.

Zapuszczanie pompy głębinowej do studni

Studnia głębinowa

Jaka jest zasada doboru średnicy pompy do średnicy studni?

Średnica studni musi być o tyle większa od średnicy instalowanej pompy głębinowej aby można było swobodnie zabudować pompę na wymaganej głębokości. Ogólna zasada mówi, że studnia powinna mieć o ok. 10% większą średnicę wewnętrzną niż zewnętrzna, maksymalna średnica agregatu pompowego. Nie należy mylić średnicy znamionowej rury studziennej z jej średnicą wewnętrzną.

Jakie inne parametry studni i potrzeb odbiorców należy wziąć pod uwagę dobierając pompę głębinową?

Dobierając pompę głębinową należy zwrócić uwagę na dwie grupy parametrów: źródła (studni) oraz parametry odbiorcy. Parametry studni:
  • położenie lustra statycznego (ustabilizowany poziom wody w studni w czasie gdy nie pompuje się wody),
  • wydajność eksploatacyjna (czyli wydajność maksymalna z jaką można pompować wodę ze studni),
  • depresja (wartość określająca opadnięcie lustra wody w studni, od poziomu lustra statycznego, w czasie pompowania, parametr ten jest tym większy im z większa wydajnością pracuje pompa),
  • wewnętrzna średnica studni,
Wszystkie te informacje można uzyskać w trakcie pompowania próbnego prowadzonego przez Wykonawcę studni. Jeżeli studnia istnieje taką usługę (pompowanie próbne) można zamówić w firmie studniarskiej. Parametry odbiorcy:
  • zapotrzebowanie na wodę,
  • wymagane ciśnienie w zasilanej instalacji,

Czy skład/jakość wody ma wpływ na dobór i pracę pompy?

Skład chemiczny pompowanej wody determinuje wybór odpowiedniego wykonania materiałowego pompy i sposobu jej eksploatacji (inna pompa będzie do słodkiej wody surowej, inna do solanki a jeszcze inna do wody mineralnej). Przy dużej ilości żelaza i manganu w surowej wodzie studziennej może wystąpić konieczność okresowego wyjęcia pompy ze studni i usunięcia z obudowy silnika odkładających złogów. Złogi żelaza i manganu mogą spowodować uszkodzenie silnika w skutek ograniczenia wymiany ciepła z otoczeniem. Częstotliwość tych zabiegów zależy od zawartości w wodzie żelaza i manganu. Należy, niestety to określić doświadczalnie lub oprzeć się o opinię okolicznych studniarzy.

Czy rodzaj i parametry pompy głębinowej determinują w jakikolwiek sposób rodzaj instalacji wodnej?

To nie rodzaj pompy ma determinować parametry instalacji wodnej. To zasilana instalacja determinuje rodzaj dobieranej / zastosowanej pompy. Źle dobrana pompa może mieć wpływ na zasilaną instalację (uderzenia hydrauliczne, przekroczenie ciśnienia dopuszczalnego zastosowanej armatury i hydroforu).

Kiedy wybrać pompę jedno-, a kiedy trzyfazową?

Zastosowanie silnika jedno- lub trój- fazowego w dużej mierze zależy od możliwości zasilającej instalacji elektrycznej. Generalnie pompy jednofazowe oferowane są do mocy znamionowej 2,20 kW. Silniki trójfazowe mają większy moment rozruchowy i mniejszą wartość prądu rozruchowego. Jednakże silnik jednofazowy nie jest tak wrażliwy na zakłócenia pochodzące z sieci zasilającej. Silnik trójfazowy wymaga lepszego zabezpieczenia niż silnik jednofazowy, który z kolei musi być wyposażony w kondensator rozruchowy (pierwsza rzecz jaka ulegnie awarii).

Co zyskujemy wybierając pompy głębinowe z przetwornicą częstotliwości?

Zastosowanie przemienników częstotliwości do regulacji parametrów pomp głębinowych pozwala na utrzymywanie praktycznie stałego ciśnienia w zasilanej instalacji, niweluje całkowicie efekt uderzenia hydraulicznego generowanego przez załączenie / wyłączenie pompy. Jednakże należy pamiętać, że zastosowanie przemiennika częstotliwości ograniczone jest kształtem i przebiegiem charakterystyki zastosowanej pompy. Nie zawsze zastosowanie przemiennika częstotliwości do końca eliminuje konieczność zastosowania klasycznego zbiornika hydroforowego. Szczególnie w warunkach minimalnych poborów wody (np. dolnopłuk, konewka, czajnik). Każdy taki pobór, bez zastosowania zbiornika hydroforowego, uruchamia pompę.

Czy montaż zbiornika hydroforowego jest konieczny?

Wszystko zależy od zasilanego Obiektu. Inaczej wygląda to w przypadku budynku mieszkalnego charakteryzującego się dużą zmiennością zapotrzebowania na wodę, a inaczej w przypadku systemu irygacyjnego, gdzie punkt pracy pompy jest praktycznie stały. Zbiornik hydroforowy stanowi rezerwuar wody pod ciśnieniem, pozwala na ograniczenie ilości załączeń pompy głębinowej. Zbiornik hydroforowy chroni łączniki ciśnieniowe, presostaty i przetworniki ciśnienia przed skutkami i konsekwencjami uderzenia hydraulicznego generującego się w instalacji tłocznej pompy.

Jakie są skutki źle dobranego zbiornika hydroforowego?

Podstawową konsekwencją źle dobranego (w domyśle - zbyt małego) jest częste załączenie się pompy głębinowej. Przekłada się to na zwiększenie zużycia energii i szybsze zużycie pompy.

Jakie elementy instalacji przyłączeniowej mają kluczowe znaczenie dla poprawnego funkcjonowania systemu z pompą głębinową?

Na tak ogólnie sformułowane pytanie , można odpowiedzieć równie ogólnikowo. Wszystkie elementy instalacji przyłączeniowej mają kluczowe znaczenie dla poprawnego funkcjonowania systemu z pompą głębinową. W instalacji poprawnie zbudowanej nie ma zbędnych elementów. Podstawową zasadą jest aby optymalizować wielkość (średnice) instalacji przyłączeniowej, czyli stosowanie takich średnic armatury aby stawiała ona możliwie najmniejsze opory przepływu. Prędkość przepływu w rurociągach nie powinna przekraczać 2,0 m/s. Nie należy szukać oszczędności "na średnicy" stosowanej armatury i rurociągów oraz jakości armatury (zawory zwrotne , zawory odcinające).

Czy praca pompy głębinowej jest zależna od pory roku i warunków temperaturowych?

Generalnie praca pompy głębinowej nie zależy pory roku i temperatury powietrza. Choć są studnie, w których poziom statycznego lustra wody w studni i wielkość depresji może zależeć od pory roku. Zimą i wiosną lustro wody położone jest wyżej, zaś latem i jesienią niżej a depresja jest większa. Zależy to od warunków hydrogeologicznych . W tym przypadku należy zaufać Wykonawcy studni, który powinien znać lokalne warunki hydrogeologiczne. i zaproponowac głębokość zapuszczenia pompy.

Studnia głębinowa

Po czym poznać pompę dobrej jakości? Na co zwrócić uwagę przy wyborze konkretnego modelu?

Nie ma jednoznacznych cech, po których można rozpoznać pompę głębinową dobrej jakości. Należy kierować się marką producenta / oferenta i warunkami gwarancji (gotowością poniesienia odpowiedzialności przez oferenta). Często bardzo dobry wyrób źle dobrany i błędnie eksploatowany ulega szybciej awarii niż wyrób przeciętnej jakości dobrany poprawnie i eksploatowany z godnie z Instrukcją Obsługi.

Co wpływa na efektywność energetyczną pompy głębinowej?

Podstawowym wskaźnikiem efektywności energetycznej pomp głębinowych jest jej sprawność. Nie bez wpływu jest sposób doboru pompy do indywidualnych warunków ujęcia i zasilanej instalacji. Źle dobrana pompa nie będzie pracowała efektywnie.

Na jaki okres przewidziana jest żywotność pompy głębinowej?

Żywotności pompy głębinowej pracującej w optymalnych warunkach, w zależności od wielkości i mocy waha się od 5 000 do 30 000 godzin pracy. W rzeczywistości te teoretyczne resursy są krótsze ponieważ warunki, w których pompy są eksploatowane nie są optymalne.

Jak często należy przeprowadzać przegląd/serwis pompy głębinowej?

Pompy głębinowe są bezobsługowe. Nie wymagają specjalnych zabiegów serwisowych. Okresowe wyjęcie pompy głębinowej ze studni wynikać może z konieczności oczyszczenia złogów żelaza i manganu odkładających się na powierzchni silnika i w obszarze kosza ssawnego. W tym wypadku wystarczy skutecznie oczyścić z zewnątrz pompę za pomocą myjki ciśnieniowej bez konieczności jej rozbierania.

Nie ma również ściśle określonego resursu serwisowego. Praktycznie wystarczy pomierzyć i zanotować parametry pompy w czasie jej pierwszego uruchomienia a następnie okresowo (np. raz w roku) przeprowadzać pomiary i porównywać je z pierwotnymi (czas napełnienia zbiornika hydroforowego, natężenie prądu, uzyskiwane ciśnienia). Jeżeli parametry te odbiegają od pierwotnych o 10% (jest to proces narastający) należy brać już pod uwagę możliwość wybudowania pompy ze studni i podjęcia prac serwisowych (po wcześniejszym wyeliminowaniu innych czynników mogących mieć wpływ na prace pompy, np. : armatury przyłączeniowej lub / i zmiennych warunków hydrogeologicznych).

Na pytania odpowiadał: Doradca Techniczny Jakub Franczak - tel. 56 45 07 527

Formularz zapisu na newsletter Hydro-Vacuum S.A.

Aktualności

Targi IFAT, 13-17 maja 2024, Monachium
Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić na najważniejsze wydarzenie branżowe w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wod-kan, odpadów i recyklingu - Międzynarodowe Targi IFAT, które...
Czytaj
Wielostopniowe pompy wirowe typu WHG
Wielostopniowe pompy wirowe typu WHG przeznaczone są do pracy w instalacjach przetłaczania destylatów, rozpuszczalników, paliw, ciekłych gazów. Pompa WHG samoistnie zasysa ciecz ze zbiornika położonego poniżej...
Czytaj
Pomoc dla przemysłu energochłonnego
Hydro-Vacuum S.A. w dniu 19 grudnia 2023 r. otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy publicznej w związku z cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc udzielona została...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: