Odśrodkowe jednostopniowe FZ

Pompy odśrodkowe jednostopniowe FZ

Pompy jednostopniowe odśrodkowe typu FZ w zależności od zastosowanego wirnika, konstrukcji i materiałów służą do pompowania wody czystej, brudnej, ścieków komunalnych i przemysłowych. Pompy FZ mają zastosowanie głównie w pompowaniu ścieków, w tym zawierających domieszki ciał stałych i długowłóknistych a także cieczy zawierających powietrze i gazy. Mogą być z powodzeniem wykorzystywane do pompowania szlamów surowych, zawierających osady czynne oraz szlamów gnilnych.

Różne konstrukcje wirników w pompach FZ w tym najnowszy FZF oraz mnogość stosowanych materiałów do budowy elementów pompy sprawiają, że wachlarz pompowanych cieczy jest bardzo szeroki.

W pompach FZ stosowane są wysokosprawne, energooszczędne silniki w tym napęd opracowany przez Dział Badawczo- Rozwojowy Hydro-Vacuum S.A. z wewnętrznym układem chłodzenia umożliwiający pracę pompy zarówno na sucho jak i w zatopieniu.

Pompy FZ posiadają wiele sposobów montażu pompy w instalacji.

Rodzaje napędów w pompach FZ

 • Wodoszczelne IP 68 chłodzone otaczającym medium
 • Silniki wentylatorowe IP 55
 • Wodoszczelne IP 68 z wewnętrznym układem chłodzenia z możliwością pracy niezatapialnej

Wykonania konstrukcyjnePompy z wirnikami FZA

Pompy typu FZA wyposażona jest w wielołopatkowy wirnik jednostronnie otwarty do pompowania wody nie zawierających wytrąceń abrazyjnych o średnicy większej niż 25 mm oraz zanieczyszczeń włóknistych. Pompa FZA nie posiada wbudowanych zabezpieczeń silnika. Silnik napędowy pomp FZA jest silnikiem „mokrym” – wypełniony jest olejem wazelinowym białym wg. PN-60/M-96105.

Agregaty pompowe FZA mogą być zastosowane między innymi w:
 • ogrodnictwie,
 • budownictwie,
 • gospodarstwach rolnych,
 • zagospodarowaniu wody deszczowej,
 • odwadnianiu zalanych obiektów,
 • opróżnianiu basenów lub zbiorników

FZA


Pompy z wirnikami FZB

Pompy typu FZB są wyposażone w wirnik zamknięty kanałowy. Pompa przeznaczona jest do pompowania cieczy zanieczyszczonych z zawartością elementów stałych i szlamowych (np. woda z piaskiem itp.), pozbawionych substancji włóknistych.

Cechami charakterystycznymi tego typu układów są:
 • Wysoka sprawność układu hydraulicznego,
 • Mniejsze „swobodne” przeloty w stosunku do układów typu Vortex
Pompy tego typu mają zastosowanie w tłoczniach ścieków produkcji Hydro-Vacuum SA, jednakże mogą również być stosowane do pompowania innych mediów poza podczyszczonymi ściekami.

FZB


Pompy z wirnikami FZC

Pompy typu FZC wyposażone są w dwułopatowe wirniki zamknięte i przeznaczone są do pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych, długowłóknistych i szlamowych. Głównym przeznaczeniem jest pompowania ścieków surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadów czynnych, osadów gnilnych itp.

Cechami charakterystycznymi tego typu układów są:
 • duży „swobodny” przelot przez wirnik, uniemożliwiający zapychanie się układu wirującego,
 • znacznie wyższa sprawność niż pomp z układami typu Vortex przy zbliżonym przelocie w obydwu układach, co daje potencjalnie mniejsze moce silników.
Pompy typu FZC można stosować zamiennie w stosunku do pomp z wirnikami typu Vortex. Przedniej tarczy w FZC nie reguluje się, wirnik na wlocie jest uszczelniany na powierzchni walcowej a nie na czołowej, pierścienie bieżne są wykonane z ZbCr32, dodatkowo na wlocie wirnika jest stosowane podcięcie uniemożliwiające dostawanie się piasku pomiędzy wirnik a pierścień bieżny i zabezpieczające przed blokowaniem się układu.

FZC


Pompy z wirnikami FZE

Pompy typu FZE wyposażone są w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special i przeznaczone są do pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych, długowłóknistych i szlamowych. Głównym przeznaczeniem jest pompowanie ścieków surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadów czynnych, osadów gnilnych itp.

Cechami charakterystycznymi tego typu układów są:
 • duży „swobodny” przelot pod wirnikiem, uniemożliwiający zapychanie się układu wirującego,
 • niska wrażliwość na zapychanie się układu wirującego pompy
Pompy typu FZE można stosować zamiennie w stosunku do pomp FZC. Sprawność układów jest niższa niż to ma miejsce dla pomp z wirnikami dwułopatowymi lecz rekompensowane to jest wysoką sprawnością ruchową pomp zamontowanych w mokrych przepompowniach ścieków i wód deszczowych.

FZE


Pompy z wirnikami FZF

Unikatowe na polskim rynku pompy FZF to połączenie powiększonego swobodnego przelotu przez pompę z tarczą rozcierającą a to wszystko przy zachowaniu wysokich sprawności.

Cechami charakterystycznymi tego typu układów są:
 • duży „swobodny” przelot w szczególności powiększony na wlocie do wirnika,
 • opływowa krawędź wlotowa łopatek o niskiej wrażliwość na zapychanie się układu wirującego pompy.
„Po pierwsze przetłoczyć” - Pompy FZ z jednostronnie otwartymi wirnikami typu F wyposażone są w innowacyjny specjalnie powiększony swobodny przelot na wlocie kanału łopatkowego oraz wyobloną, cofniętą w środkowej części i o dużym promieniu zaokrąglenia krawędź wlotową łopatek, które minimalizują możliwość zatrzymania ciał włóknistych na wlocie wirnika.

„Po drugie rozetrzeć” – wykonana z wysoko twardego stopu żeliwa wysokochromowego tarcza rozcierająca z kanałem sferycznym rozcina ciała włókniste dostające się do szczeliny czołowej wirnika.

FZF

„Po trzecie oszczędnie” - Układ przepływowy pomp FZF został zoptymalizowany przy użyciu najnowszych metod numerycznej mechaniki płynów CFD, umożliwiający osiągniecie najwyższych sprawności przy zachowaniu dużego swobodnego przelotu, pozwalające zmniejszyć koszty transportu ścieków. Ograniczono koszt remontów i wydłużono okres wysokosprawnej eksploatacji dzięki zastosowaniu precyzyjnie regulowalnej tarczy rozcierającej oraz ograniczono ryzyko wzrostu drgań w trakcie wieloletniej eksploatacji dzięki zastosowanie dwukanałowego wirnika zapewniającego równomierne zużywanie łopatek. Pompy FZF dostępne są również w wykonaniu całego układu przepływowego z wysoko twardego stopu żeliwa wysokochromowego wydłużającego czas eksploatacji w szczególności w sieciach kanalizacyjnych narażonych na duże ilości piasku.

Zalety tego typu układów są:
 • Wysokosprawny układ przepływowy zoptymalizowany przy użyciu najnowszych metod numerycznej mechaniki płynów CFD, umożlwiający osiągniecie niskich energochłonności transportu ścieków.
 • Duzy swobodny przelot dodatkowo powiększony na wlocie do wirnika
 • Opływowa o dużym promieniu zaokrąglenia i cofniętą krawędź wlotowa łopatki wciągająca ciała włókniste w przestrzeń między łopatkową o wysokiej prędkości, niwelująca możliwość zawieszenia ciał włóknistych na wlocie wirnika
 • Regulowalna tarcza rozcierająca wykonana z wysoko twardego stopu żeliwa wysokochromowego
 • Sferyczny kanał rozcierający zapewniający samooczyszczanie szczeliny czołowej wirnika
 • Precyzyjne śruby regulacyjne zapewniające prostą regulację szczeliny czołowej umożlwiające utrzymanie niskich strat przepływu powrotnego w szczelinie czołowej w długim okresie eksploatacji
 • Dwie łopaty zapewniające niskie drgania w trakcie wieloletniej eksploatacji
 • Możliwość wykonania całego układu przepływowego z wysoko twardego stopu żeliwa wysokochromowego wydłużającego czas eksploatacji w szczególności w sieciach kanalizacyjnych narażonych na podważone ilości piasku.
 • Pompy napędzane wysokosprawnymi silnikami elektrycznymi, dostępnymi w wersji wentylatorowej, zatapialnej i z wewnętrznym układem chłodzenia.

Pompy z wirnikami FZP

Pompy typu FZP są wyposażone w wirnik kanałowy zamknięty, wielołopatowy o łopatkach z przestrzenną krzywizną. Pompa tego typu jest przeznaczona do pompowania wody czystej oraz wody zanieczyszczonej z zawartością piasku.

Cechami charakterystycznymi tego typu układów są:
 • wysoka sprawność układu hydraulicznego, wyższa niż we wszystkich poprzednio omawianych sięgająca 84%.
 • niższe NPSH w stosunku do pomp FZB dzięki zastosowaniu poszerzonego wlotu i przestrzennej łopatki.

FZP


Pompy z wirnikami FZR, FZX, FZY

Pompy są wyposażone w wielołopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompy wyposażone są w urządzenie rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłóknistymi, które w przypadku zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowały by jej zatkanie.

Pompy FZR nie posiadają wbudowanych zabezpieczeń silnika. Silnik napędowy pomp FZR jest silnikiem „mokrym” – wypełniony jest olejem wazelinowym białym wg. PN-60/M-96105. Pompy występuje tylko jako FZR.1.

Pompy FZR mogą być stosowane w:
 • małych przepompowniach ścieków gospodarczo - bytowych i przemysłowych,
 • oczyszczalniach ścieków jako agregaty pomocnicze,
 • ogrodnictwie,
 • budownictwie,
 • gospodarstwach rolnych,
 • opróżnianiu przydomowych szamb,
 • zagospodarowaniu wody deszczowej,
 • odwadnianiu zalanych obiektów,
 • opróżnianiu basenów lub zbiorników.
Pompy FZX mogą być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem. Pompy FZX są wyposażone w zabezpieczenie termiczne uzwojeń silnika oraz zabezpieczenie przed zawilgoceniem komory silnika. Pompy tego typu występują tylko w wersji zatapialnej. Silnik napędowy pomp FZX jest silnikiem „suchym”. Występuje tylko jako FZX.1.

Pompy FZX mogą być stosowane w:
 • przydomowych przepompowniach ścieków,
 • przepompowniach ścieków gospodarczych i przemysłowych,
 • przepompowywanie ścieków z pomieszczeń o niedostatecznej wentylacji.
Pompy FZY nie są wyposażone w zabezpieczenie termiczne uzwojeń silnika oraz zabezpieczenie przed zawilgoceniem komory silnika. Pompa FZY może być wyposażona w ten sam zestaw czujników jak FZX, jednak jest to wyposażenie ponadstandardowe. Pompy tego typu występują tylko w wersji zatapialnej. Silnik napędowy pomp FZY jest silnikiem „suchym”. Pompa występuje tylko jako FZY.1

Pompy FZY mogą być stosowane w:
 • przydomowych przepompowniach ścieków,
 • przepompowniach ścieków gospodarczych i przemysłowych,
 • przepompowywanie ścieków z pomieszczeń o niedostatecznej wentylacji.
Pompy typu FZE można stosować zamiennie w stosunku do pomp FZC. Sprawność układów jest niższa niż to ma miejsce dla pomp z wirnikami dwułopatowymi lecz rekompensowane to jest wysoką sprawnością ruchową pomp zamontowanych w mokrych przepompowniach ścieków i wód deszczowych.

FZR, FZX, FZY


Pompy z wirnikami FZV

Pompy typu FZV wyposażone są w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex i przeznaczone są do pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych, długowłóknistych i szlamowych. Głównym przeznaczeniem jest pompowanie ścieków surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadów czynnych, osadów gnilnych itp.

Cechami charakterystycznymi tego typu układów są:
 • duży „swobodny” przelot pod wirnikiem, uniemożliwiający zapychanie się układu wirującego,
 • niska wrażliwość na zapychanie się układu wirującego pompy
Pompy typu FZV można stosować zamiennie w stosunku do pomp FZC. Sprawność układów jest niższa niż to ma miejsce dla pomp z wirnikami dwułopatowymi lecz rekompensowane to jest wysoką sprawnością ruchową pomp zamontowanych w mokrych przepompowniach ścieków i wód deszczowych.

FZV

Pompy odśrodkowe HV do pompowania wody morskiej

W przypadku przepompowywania wody morskiej na statkach, bądź w portach i dokach oraz pompowania cieczy o podwyższonym stężeniu chlorków na przykład w kopalniach, szerokie zastosowanie znajdują pompy odśrodkowe typu FZ do wody morskiej produkcji Hydro-Vacuum S.A.

Rozwiązaniem proponowanym przez Hydro-Vacuum SA są pompy zatapialne z korpusem silnika, pokrywą łożyskową górną i korpusami dławic, wykonanymi z brązu B101. Natomiast elementy hydrauliki pompy, takie jak: wirnik, korpus olejowy, korpus tłoczny, pokrywa wlotowa wykonane z ZbCr32. Wszystkie elementy złączne pompy wykonane są ze stali A4.

Silniki z wewnętrznym układem chłodzenia IP68 z możliwością pracy niezatapialnej

Zasada działania wewnętrznego układu chłodzenia:
 • chłodzenie silnika odbywa się poprzez wewnętrzny układ chłodzenia, który odbiera ciepło od korpusu silnika i przekazuje je do pompowanej cieczy poprzez ścianę rozgraniczającą silnik i pompę
 • chłodziwem w układzie jest mieszanina glikolu z wodą, co powoduje, że może on pracować w niskich temperaturach.
 • ruch cieczy w układzie wewnętrznym wymusza osiowy wirnik o niskiej energochłonności
 • układ wewnętrzny jest całkowicie odseparowany od pompowanej przez pompę cieczy, co powoduje że jest on odporny na zarastanie, tak jak ma to miejsce w układach chłodzonych pompowanym medium np.: ściekami komunalnymi.
 • w układzie chłodzenia panuje niskie ciśnienia, niezależne od parametrów pompy, co zmniejsza ryzyko rozszczelnienia układu.

Rozkład przepływu w wewnętrznym uklładzie chłodzenia silnika

Pole pracy

Progam Doboru Pomp Hydro-Vacuum S.A.

Szybkie i proste narzędzie online do doboru pompy na podstawie zadanych kryteriów.

Dzięki PDP za pomocą funkcji „Dobór hydrauliczny” można dobrać konkretne pompy konfigurując m.in. obszar zastosowania, typoszereg pomp, konstrukcję pomp, pompowane medium, punkt pracy itd. Alternatywnie korzystając z „Katalogu produktów” można w wygodny sposób przeglądać katalog pomp stanowiący ofertę produkcyjną Hydro-Vacuum S.A.

Efektem doboru jest karta katalogowa pompy zawierająca wszelkie niezbędne dane hydrauliczne (charakterystykę), elektryczne, materiałowe, konstrukcyjne, gabarytowe itd.

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest rejestracja nowego konta. Po podaniu kilku niezbędnych danych i zatwierdzeniu formularza na podany email wysyłany jest link aktywacyjny. Po kliknięciu linka można już korzystać w pełni z Programu Doboru Pomp Hydro-Vacuum S.A.

Zachęcamy do założenia konta i wypróbowania naszego programu.
Pomoc techniczna w obsłudze programu tel. 56 45 07 545 (dni robocze w godz. 7:00-15:00)

Wyroby powiązane z pompą

Materiały do pobrania

Sklep internetowy

Wybrane produkty zakupisz w naszym sklepie internetowym.
Transport gratis dla zamówień powyżej 3000zł brutto.
Szybkie i wygodne zakupy!

Realizacje

DZMiUW Wrocław - Pompownia RędzinPKE S.A. - Elektrownia Jaworzno IIIPrzepompownia ścieków MWiO - GrudziądzZUOK - Olsztyn

Zapytania ofertowe

Pompy zatapialne

Aktualności

Relacja z Jubileuszowego XXX Kongresu Użytkowników Pomp w Legnicy
W dniach 7-8 maja w Legnicy odbyła się jubileuszowa XXX edycja Kongresu Użytkowników Pomp. Konferencję otworzył wywiad publiczny, który poprowadził Adam Grzeszczuk - właściciel firmy BMP. Wiceprezes...
Czytaj
Pomoc dla przemysłu energochłonnego
Hydro-Vacuum S.A. w dniu 22 marca 2024 r. r. otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu drugiego wniosku o udzielenie pomocy publicznej w związku z cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc udzielona...
Czytaj
Baza wiedzy nowy artykuł naukowy i wywiad
W naszym dziale Baza wiedzy dodaliśmy dwie pozycje: wywiad prasowy jaki przeprowadził Redaktor czasopisma Kierunek Pompy z Jakubem Grabowskim Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu "Nowoczesne rozwiązania przy produkcji...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: