Pompy pionowe wielostopniowe

Pompy pionowe wielostopniowe OPA, OPB

Strona główna > > pompy OPA, OPB
Pompy pionowe typu OPA, OPB są przeznaczone do pompowania i podwyższania ciśnienia wody pitnej, uzdatnionej nie zawierającej domieszek ścierających i długowłóknistych (zawartość piasku 50 g/m3 [dla OPA.0; OPA.1; OPA.2; OPA.3; OPB.2 i OPB.3] oraz 100 g/m3 [dla OPA.4; OPA.5; OPA.6; OPA.7]). Pompy OPA mogą być również stosowane do pompowania innych niż woda mediów, których lepkość nie przekracza 200 mm2/s, o agresywności w granicach odporności korozyjnej stosowanych materiałów konstrukcyjnych.

Pompy typu OPA, OPB znajdują zastosowanie w przemysłach:

 • systemach zaopatrzenia w wodę pitną i użytkową (wodociągi, hydrofornie, zestawy i układy hydroforowe),
 • wysokociśnieniowych układach obiegowych,
 • układach irygacyjnych,
 • układach odwadniających,
 • deszczowniach,
 • zasilaniu kotłów,
 • układach chłodzenia,
 • systemach gaśniczych,
 • pralniach,
 • myjniach przemysłowych,
 • myjniach samochodowych,
 • układach płuczących,
 • pompowniach kondensatu (tylko OPA.4 ÷ OPA.7).

DANE TECHNICZNE

 • Wydajność: 1,2 ÷ 75 m3/h
 • Wysokość podnoszenia: do 270 m
 • Temperatura cieczy pompowanej (OPA.0 ÷ 3, OPB.2 ÷ 3): do 70oC
 • Temperatura cieczy pompowanej (OPA.4 ÷ 7): do 120oC
 • Lepkość pompowanej cieczy: do 200mm2/s
 • Masa: 31 ÷ 283 kg
 • Moc silnika: 0,75 ÷ 22 kW

Cechy:

 • niska awaryjność,
 • niski koszt zakupu i eksploatacji,
 • łatwy dostęp do części zamiennych,
 • obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna oraz możliwość stałego nadzoru technicznego,
 • realizacja indywidualnych wymagań, dopasowanie wyrobów do potrzeb klienta.

Konstrukcja

Pionowe, wielostopniowe pompy wirowe, z przeciwlegle usytuowanymi króćcami ssawnym i tłocznym (układ "in line"). Napęd ze standardowego elektrycznego silnika kołnierzowego przekazywany jest przez sprzęgło (tulejowo-łupkowe w przypadku pomp OPA.0, OPA.1, OPA.2, OPA.3 lub tulejowe w przypadku pomp OPA.4, OPA.5, OPA.6, OPA.7). Korpus górny pompy stanowi jednocześnie zamocowanie dla silnika.

Siły poosiowe generujące się w układzie, w trakcie pracy pompy, przenoszone są przez zabudowane w głowicy pompy łożysko toczne (nie wymagające obsługi przez cały okres swojej eksploatacji).

Siły promieniowe przenoszone są przez łożysko ślizgowe, smarowane pompowanym medium, zabezpieczone przed pracą na sucho przez umieszczenie go w przestrzeni ssawno - napływowej korpusu dolnego pompy.

Wał pompy uszczelniony jest, w korpusie górnym pojedynczym uszczelnieniem czołowym (mechanicznym), którego typ uzależniony jest od ciśnienia i temperatury pompowanego medium.

Zalety pomp OPA, OPB

Pompy typu OPA charakteryzują się wysoką sprawnością i trwałością, wynikającą z zastosowania własnych rozwiązań konstrukcyjnych a prawidłowa konstrukcja elementów pompy umożliwia uzyskanie optymalnego układu hydraulicznego.

Pompy typu OPA, OPB charakteryzują się następującymi zaletami:
 • usytuowanie króćców ssawno-tłocznych ("in-line") pozwala na uproszczenie instalacji,
 • układ pionowy pompy pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni w miejscu zainstalowania agregatu,
 • konstrukcja pompy umożliwia stosowanie standardowego silnika (forma kołnierza IMV 1 lub IMV 18) co w sposób zasadniczy upraszcza serwis pompy,
 • sprzęgło łupkowo-tulejowe zapewnia prosty i bezproblemowy demontaż i montaż silnika na agregacie,
 • zewnętrzny płaszcz wraz z przepływającą w nim wodą tworzą wokół stopni pompy "ekran" tłumiący w znacznym stopniu szmery hydrauliczne,
 • położenie łożyska ślizgowego w zawsze zalanej przestrzeni korpusu dolnego zabezpiecza je przed pracą na sucho szybkim zużyciem.
Wyroby posiadają niezbędne atesty (do pompowania wody pitnej i na potrzeby gospodarcze), certyfikaty oraz świadectwa w zakresie bezpieczeństwa.

Dane, które należy podać w zapytaniu ofertowym:

 • określić oznaczenie literowo - cyfrowe, podać pełną nazwę słowną wykonań w kolejności podanej w strukturze oznaczenia wyrobu.
 • wymaganą wydajność pompy Q [ m3/h ],
 • wysokość podnoszenia pompy H [ m ],
 • rozporządzalna nadwyżka antykawitacyjna w układzie pompowym NPSHav [ m ],
 • rodzaj pompowanej cieczy pod względem chemicznym,
 • temperaturę pompowanej cieczy T [ oC ],
 • wskaźnik stężenia jonów wodorowych [ pH ],
 • gęstość cieczy p [ kg/m3 ],
 • lepkość pompowanej cieczy v [ mm2/s ],
 • ilość, wielkość oraz rodzaj zanieczyszczeń [ g/dm3 ],
 • napięcie zasilania U [ V ] i rodzaj rozruchu silnika,
 • częstotliwość sieci f [ Hz ],
 • rodzaj budowy silnika,
 • inne dane.

Ze względu na ewentualną modernizację wyrobu producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian danych technicznych, które nie wpłyną ujemnie na zmianę jakości wyrobu.Pole pracy

Progam Doboru Pomp Hydro-Vacuum S.A.

Szybkie i proste narzędzie online do doboru pompy na podstawie zadanych kryteriów.

Dzięki PDP za pomocą funkcji „Dobór hydrauliczny” można dobrać konkretne pompy konfigurując m.in. obszar zastosowania, typoszereg pomp, konstrukcję pomp, pompowane medium, punkt pracy itd. Alternatywnie korzystając z „Katalogu produktów” można w wygodny sposób przeglądać katalog pomp stanowiący ofertę produkcyjną Hydro-Vacuum S.A.

Efektem doboru jest karta katalogowa pompy zawierająca wszelkie niezbędne dane hydrauliczne (charakterystykę), elektryczne, materiałowe, konstrukcyjne, gabarytowe itd.

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest rejestracja nowego konta. Po podaniu kilku niezbędnych danych i zatwierdzeniu formularza na podany email wysyłany jest link aktywacyjny. Po kliknięciu linka można już korzystać w pełni z Programu Doboru Pomp Hydro-Vacuum S.A.

Zachęcamy do założenia konta i wypróbowania naszego programu.
Pomoc techniczna w obsłudze programu tel. 56 45 07 545 (dni robocze w godz. 7:00-15:00)

Wyroby powiązane z pompą

Materiały do pobrania

Aktualności

Artykuły naukowe pracowników Działu B+R
Zapraszamy do zapoznania się z artykułami naukowymi, które są efektem prowadzonych prac badawczych w Dziale Badawczo-Rozwojowym Hydro-Vacuum S.A. Artykuły ukazały się na łamach czasopisma Kierunek Pompy nr...
Czytaj
Hydro-Vacuum S.A. na Międzynarodowych Targach IFAT 2024 w Monachium
W dniach 13-17 maja 2024r. Hydro-Vacuum S.A. uczestniczyła we wiodących na świecie targach gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej i zarządzania surowcami IFAT 2024. Targi odbyły się w jednym z największych i...
Czytaj
Hydro-Vacuum S.A. na XXX-tym Kongresie Użytkowników Pomp w Legnicy
W dniach 7-8 maja w Legnicy odbyła się jubileuszowa, XXX edycja Kongresu Użytkowników Pomp. Konferencję otworzył wywiad publiczny, który poprowadził Adam Grzeszczuk - właściciel firmy BMP. W panelu...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: