Pompy próżniowe

Pompy próżniowe, dmuchawy PW, DW

Zastosowanie

Pompy próżniowe i dmuchawy z wirującym pierścieniem cieczowym (zwane ogólnie sprężarkami) stosowane są w różnych procesach technologicznych gdzie jest potrzebne ssanie i tłoczenie gazów pozbawionych olejów, w szczególności w przemysłach: chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, papierniczym, i tekstylnym a także do zalewania pomp wirowych i lewarów.

Pompy typu PW, DW znajdują zastosowanie w przemysłach:

 • chemicznym,
 • farmaceutycznym,
 • spożywczym,
 • papierniczym,
 • tekstylnym.Dozwolone jest pompowanie gazów suchych o temperaturze do 150oC, oraz gazów nasyconych parami o temperaturze do 100oC z cieczą w ilości do 30% zapotrzebowania cieczy roboczej do pracy z doprowadzeniem w układzie bezpośrednim - "PB". Przy pompowaniu gazów nasyconych, ilość cieczy roboczej dopływającej do sprężarki przewodem, należy zmniejszyć o ilość cieczy dopływającą z gazem, aby nie przeciążać napędu. Jeżeli temperatura tej mieszaniny na wlocie do pompy jest wyższa od znamionowej w układzie "PB" (15oC dla wody), wydajność pompowanego gazu przez PW, należy odpowiednio korygować. Dopuszczalna temperatura cieczy roboczej na wylocie ze sprężarki do 80oC

Możliwe jest stosowanie różnego rodzaju cieczy roboczej, zależnie od wymagań procesu technologicznego, pod warunkami:

 • gęstości od 800 do 1200kg/m3,
 • lepkości do 60mm2/s w 20oC.
 • agresywność korozyjna cieczy roboczej będzie się mieściła w zakresie odporności materiałów konstrukcyjnych części układu hydraulicznego sprężarki.
Przy zastosowaniu cieczy roboczej w obiegu o gęstości i lepkości odbiegającej od parametrów wody, wymaga się korekty mocy na wale sprężarki. Moc napędu wymaga uzgodnienia z producentem. Dopuszcza się pompowanie gazu zanieczyszczonego cząstkami nieścieralnymi o wielkości do 0,2mm w ilościach śladowych. Pożądane jest stosowanie filtrów na przewodzie ssawnym, aby zabezpieczyć sprężarkę przed zniszczeniem. Sprężarki mogą być napędzane silnikami elektrycznymi zasilanymi prądem o częstotliwości 50 i 60Hz. Dopuszcza się stosowanie innego sposobu przeniesienia napędu, pod warunkiem przenoszenia przez wał tylko momentu skręcającego.

DANE TECHNICZNE

Pompy próżniowe

 • Wydajność: 4,5 ÷ 1600 m3/h
 • Ciśnienie zasysania ps min: 33 (40) hPa abs mm
 • Prędkość obrotowa: do 1500 r.p.m.
 • Masa: 44,4 ÷ 1492 kg
 • Moc silnika: 0,75 ÷ 45 kW


DANE TECHNICZNE

Dmuchawy

 • Wydajność: 7,5 ÷ 1650 m3/h
 • Ciśnienie sprężania (manometryczne) pt max: 0,15 (0,30) MPa
 • Prędkość obrotowa: do 1500 r.p.m.
 • Masa: 45,4 ÷ 1492 kg
 • Moc silnika: 0,75 ÷ 100 kW

Możliwość dostawy pomp próżniowych z osprzętem - systemów próżniowych zawierających:

 • Pompę próżniową
 • Separator
 • Chłodnicę
 • Armaturę
 • Orurowanie
 • Opomiarowanie

Szczegółowych informacji na ten temat udziela:


Janusz Sadkowski
j.sadkowski@hv.pl,   56 45 07 423


Pompa PW.4.13 z kompletną instalacja wody roboczej w układzie zamkniętym. Wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy. Wykonanie do strefy zagrożonej wybuchem. Zastosowanie w przemyśle drzewnym.

Pompa PW.7.24 z kompletną instalacją wody roboczej w układzie zamkniętym. Wymiennik ciepła płytowy. Zastosowanie w przemyśle drzewnym.

Pompa PW.1.13 z prostą instalacją wody roboczej w układzie otwartym.

Pompa PW.1.12 z instalacją wody roboczej w układzie kombinowanym. Wyposażony w układ zalewania pompy odśrodkowej.

Pompa PW.4.22 z kompletną instalacją wody roboczej w układzie zamkniętym. Wymiennik ciepła płytowy. Zastosowanie w przemyśle tłuszczowym.

Cechy:

 • wysoka jakość,
 • gwarantowana wieloletnia niezawodna praca i łatwy dostęp do części zamiennych,
 • realizacja indywidualnych wymagań i dostosowanie wyrobów do potrzeb klientów,
 • stały nadzór techniczny oraz gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa serwisowa,
 • niskie koszty zakupu i eksploatacji,
 • stosunkowo duża żywotność w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Zasada działania, konstrukcja

Zasada działania sprężarki z wirującym pierścieniem cieczowym jest następująca. W cylindrycznej obudowie "O", częściowo wypełnionej cieczą znajduje się wirnik skrzydełkowy "W" z piastą o dużej średnicy. Po uruchomieniu pompy, z powodu wirowania wirnika, ciecz zostanie wprowadzona w ruch okrężny i odrzucona na ściany obudowy tworząc pierścień cieczowy. Jeżeli wirnik zostanie umieszczony mimośrodowo w stosunku do obudowy, to przy piaście powstanie wolna od cieczy przestrzeń sierpowa podzielona łopatkami wirnika na oddzielne komory. Objętość komór początkowo wzrasta a po minięciu dolnego położenia maleje. Jeżeli w bocznych ścianach (tarczach), stanowiących osiowe zamknięcie komór, wyciął otwory na początku (okno ssące "S") i na końcu (okno tłoczne "T") przestrzeni sierpowej to na skutek powiększenia objętości komory gaz będzie do niej zasysany a następnie w skutek jej zmniejszania sprężany i wytłaczany na zewnątrz. Ponieważ razem ze sprężonym gazem przez okno tłoczne usuwana jest część cieczy z pierścienia musi był ona stale uzupełniana.

Zasada działania pompy z wirującymi pierścieniami cieczowymi:

Z zasady działania wynika konstrukcja sprężarek z wirującym pierścieniem cieczowym. Są to pompy obrotowe, bezzaworowe, wyporowe. Ciecz robocza tworząca pierścień doprowadzana jest w sposób ciągły i częściowo usuwana z pompowanym gazem. Na konstrukcję pompy składają się części nieruchome jak: obudowa zwana członem dystansowym, tarcze sterujące zwane członami ssawnymi i tłocznymi oraz korpusy boczne zamykające pompę wraz z korpusami łożyskowymi i uszczelnienia. Częściami ruchomymi są: wirniki, wał, pierścienie uszczelniające i łożyska zamontowane na wale. Uszczelnienie wału jest obustronne i może był uszczelnieniem miękkim sznurowym lub mechanicznym czołowym.

Dmuchawy nie różnią się budową od pomp próżniowych jednostopniowych - są maszynami odwracalnymi. Jedynie różnią się poborem mocy co zostało uwzględnione w doborach pomp z silnikami napędowymi. Pompy próżniowe i dmuchawy z wirującym pierścieniem cieczowym produkowane są od 1950 roku i są one ciągle udoskonalane. Stosowane są na terenie całego kraju w wielu zakładach produkcyjnych oraz były i są przedmiotem eksportu. Wyróżniają się:

 • zwartą konstrukcją
 • niezawodnością działania
 • prostym nadzorem (przestrzeń robocza nie wymaga smarowania)
 • niskimi kosztami eksploatacji
Pod względem parametrów technicznych są porównywalne z wyrobami tego typu znanych producentów europejskich. W czasie długotrwałych badań eksploatacyjnych uzyskiwano potwierdzenie zakładanych techniczno-eksploatacyjnych parametrów pracy.

Podłączenie urządzenia

Na całość urządzenia próżniowego (sprężarkowego) składa się:
 • agregat próżniowy
 • oddzielacz cieczy roboczej
 • przewody rurowe
 • zawory i osprzęt
Przewody ssawne i tłoczne muszą być dokładnie wykonane i ułożone, aby nie powodowały działania sił i momentów na kołnierze sprężarki. Aby warunek ten by, spełniony należy na przewodach wykonać odpowiednie wydłużki kompensujące wydłużenia termiczne przewodów lub stosował mieszki kompensacyjne. Przewody rurowe przed zmontowaniem należy dokładnie oczyścić z rdzy i gratu po spawaniu.

Do sprężarki nie może dostać się żadne ciało obce gdyż grozi to uszkodzeniem układu wirującego pompy. Kierunek przepływu gazu przez sprężarkę określają strzałki na korpusach ssawnych i tłocznych. Otwory przewodów rurowych na stronie ssawnej, tłocznej i dopływie cieczy roboczej nie mogą być mniejsze od otworów przyłączy. Uszczelki nie mogą przesłaniać otworu rury.

Przewód tłoczny może być prowadzony pionowo nie wyżej niż jeden metr od króćca sprężarki. W przewodach rurowych należy utrzymywać jak najmniejsze jednostkowe straty hydrauliczne. Montaż urządzenia dokonuje się jednym z trzech sposobów w zależności od rodzaju pracy:

Rodzaj pracy - układ otwarty, z bezpośrednim zasilaniem pompy wodą świeżą jako cieczą roboczą.
Ten rodzaj pracy jest stosowany gdy nie przywiązujemy wagi do zużycia wody. Jeżeli występują wahania ciśnienia doprowadzanej wody wodociągowej powyżej 25%, pompa próżniowa winna sama pobierać wodę ze zbiornika, do którego dopływ wody świeżej z instalacji wodociągowej regulowany jest zaworem sterowanym pływakiem lub otworem przelewowym w zbiorniku. Poziom wody w zbiorniku powinien utrzymywać się na poziomie wału pompy. Przy pracy pompy próżniowej jeżeli nie zachodzi potrzeba oddzielenia odprowadzanej wody i gazu po stronie tłocznej, można zrezygnować ze zbiornika "oddzielacza" wody roboczej. Przewód tłoczny wyprowadza się do ścieku.

Rodzaj pracy - z cieczą roboczą w układzie zamkniętym (obiegowym).
Ten rodzaj pracy zalecany jest do stosowania przy pompowaniu gazów żrących i szkodliwych dla otoczenia. Przy zbyt dużych oporach przepływ przez wymiennik ciepła "w", w rurociągach obiegowych "h" należy przewidzieć pompę wspomagającą. Przy pracy przerywanej, gdy pompa pracuje tylko kilka minut, a do następnego uruchomienia upłynie okres czasu pozwalający na obniżenie temperatury cieczy obiegowej do ustalonej wartości, można zrezygnować z wymiennika ciepła.

Rodzaj pracy - z doprowadzeniem cieczy roboczej w układzie kombinowanym.
Ten rodzaj pracy zaleca się w normalnych warunkach eksploatacji. Ilość świeżej cieczy jest mniejsza niż w 1 rodzaju pracy. W celu uzyskania zwartej budowy całego urządzenia w pompie próżniowej można zastosować oddzielacz nasadzany na króciec tłoczony pompy. Dotyczy to 1 i 3 rodzaju pracy.

Wymagania eksploatacyjne

 • niezależnie od rodzaju pracy, sprężarka ( pompa próżniowa lub dmuchawa ) musi pobierać odpowiednią ilość cieczy roboczej.
 • dla osiągnięcia parametrów katalogowych, temperatura cieczy roboczej wydalonej z pompy próżniowej, mierzona na przewodzie tłocznym nie może być większa od 15oC ( przy użyciu wody). Jeżeli pewne względy na to nie pozwalają i woda ma temperaturę wyższą nastąpi spadek wydajności. Wydajność katalogową należy korygować współczynnikiem k = f (t, ps) wg wykresu zawartego w katalogu. Punkt pracy pompy próżniowej powinien znajdować się powyżej krzywej granicznej.
 • z uwagi na osadzanie się zanieczyszczeń w przewodach rurowych i ściankach zbiornika cieczy roboczej (rdza, brud) należy zbiornik co pewien czas wyczyścić. Przy użyciu jako cieczy roboczej wody z dużą zawartością związków wapnia należy wodę zmiękczać. W innym przypadku sprężarkę najpóźniej po 6 miesiącach zdemontować i oczyścić z osadu lub przepłukać odpowiednimi roztworami chemicznymi, np. 5% roztworem wodnym kwasu solnego z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 • w pompach próżniowych dwustopniowych w przypadku pojawienia się kawitacji (trzaski), punkt pracy leży poniżej krzywej granicznej na wykresie k = f (t, ps), należy pracować z otwartym zaworem napowietrzającym "l" lub należy obniżyć temperaturę cieczy roboczej. Jeżeli zjawisko nie ustępuje, dalsza eksploatacja jest niedozwolona (prowadzi do zniszczenia pompy).

Wpływ temperatury wody roboczej na ciśnienie ssania i wydajność pomp próżniowych:

Jedno stopniowe pompy:

Dwu stopniowe pompy:

Wyroby powiązane z pompą

Materiały do pobrania

Realizacje

Rakowice - PWiK BolesławiecIrlandia - Ośrodek Cavan

Aktualności

Pomoc dla przemysłu energochłonnego
Hydro-Vacuum S.A. w dniu 22 marca 2024 r. r. otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu drugiego wniosku o udzielenie pomocy publicznej w związku z cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc udzielona...
Czytaj
Baza wiedzy nowy artykuł naukowy i wywiad
W naszym dziale Baza wiedzy dodaliśmy dwie pozycje: wywiad prasowy jaki przeprowadził Redaktor czasopisma Kierunek Pompy z Jakubem Grabowskim Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu "Nowoczesne rozwiązania przy produkcji...
Czytaj
Targi IFAT, 13-17 maja 2024, Monachium
Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić na najważniejsze wydarzenie branżowe w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wod-kan, odpadów i recyklingu - Międzynarodowe Targi IFAT, które...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: