Pompy samozasysające

Pompy samozasysające SKC/SKD

Strona główna > > pompy SKC/SKD
Pompy wirowe, krążeniowe z bocznym kanałem i wirnikiem odśrodkowym przed pierwszym stopniem, służą do pompowania cieczy w zakresie odporności korozyjnej materiałów użytych do ich budowy i zawierających cząstki stałe nieścieralne o wielkości do 0,5 mm w ilościach śladowych.
Pompa SKC przeznaczona jest do pracy z napływem lub jako pompa normalnie ssąca po uprzednim zainstalowaniu zaworu zwrotnego na przewodzie ssącym i bezwzględnym zalaniu cieczą pompy i układu ssawnego.
Pompa SKD samozasysająca, wymagane jest zalanie samej pompy, bez potrzeby zalewania przewodu ssawnego cieczą.

Pompy SKC/SKD mają możliwość pompowania cieczy z minimalną nadwyżką ciśnienia nad punktem wrzenia. Mały zapas antykawitacyjny NPSHr i bardzo dobre zdolności zasysania są szczególnymi zaletami tych pomp. Przeznaczone są do pompowania paliw ropopochodnych oraz mieszaniny skroplonego propanu z butanem, bez udziału fazy gazowej.

DANE TECHNICZNE

 • Wydajność Q: 0,2 ÷ 30 m3/h
 • Wysokość podnoszenia H: do 310 m
 • Temperatura cieczy pompowanej t: -40oC ÷ +180oC
 • gęstość cieczy: do 1,3 kg/dm3
 • lepkość cieczy: do 150mm2/s

Cechy

 • gwarantowana wieloletnia niezawodna praca i łatwy dostęp do części zamiennych,
 • realizacja indywidualnych wymagań i dostosowanie wyrobów do potrzeb klientów,
 • stały nadzór techniczny oraz gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa serwisowa,
 • niskie koszty zakupu i eksploatacji,
 • stosunkowo duża żywotność w trudnych warunkach eksploatacyjnych,
 • duża odporność na zmienne warunki klimatyczne, w tym na pracę w skrajnych temperaturach otoczenia,
 • współpraca ze zbiornikami nadziemnymi.

Budowa

Pompy typu SKC/SKD po stronie ssawnej mają osiowy wlot o zwiększonej średnicy, a po stronie tłocznej wylot wyprowadzony pionowo do góry. Przed pierwszym stopniem od strony ssawnej zastosowano wirnik odśrodkowy i kierownicę. Stopnie pompy są typowymi stopniami pompy krążeniowej z bocznymi kanałami i otwartymi wirnikami. Pompy od strony tłocznej mają zabudowane łożysko kulkowe i odpowiednie uszczelnienie wału. W zależności od przeznaczenia i rodzaju wykonania konstrukcyjnego pompy stosuje się między innymi uszczelnienie czołowe zapewniające całkowitą szczelność.

Uszczelnienie czołowe może być smarowane i przepłukiwane cieczą pompowaną lub cieczą doprowadzoną z zewnątrz. Dla pomp w wykonaniu LPG zastosowano pomiędzy stopniami specjalną masę uszczelniającą LOCTITE-573 a w pozostałych wykonaniach - uszczelki o grubości 0,11 mm. Pompy w wykonaniu LPG poddawane są specjalnym testom na szczelność i wytrzymałość mechaniczną.
Pompa SKD ma dodatkowo zabudowany dyfuzor na korpusie ssawnym oraz rurkę obiegową przez którą, w czasie gdy pompa z przewodu ssawnego pompuje powietrze, cieczą znajdującą się w pompie smarowane jest łożysko ślizgowe umieszczone w kierownicy pompy.

Wymagania techniczne

Przy wykonaniu instalacji należy szczególna uwagę zwracać na przestrzeganie niżej podanych wymagań technicznych:
 • należy dążyć do tego, żeby ograniczyć do minimum, opory przepływu w przewodzie ssawnym,
 • nie należy zmieniać przekroju przepływu tuż przed pompą przez montowanie kolan, filtrów, zasów lub zwężek,
 • należy koniecznie przewidzieć stosowanie przed pompą odcinka uspakajającego strugę gazu o długości równej 20 średnicom rurociągu.
Wyznaczona ze wzoru geometrycznego wysokość napływu Hzs [m] musi być bezwarunkowo zachowana. Podczas wyłączenia pompy zawór kulowy po stronie tłocznej pompy musi być w połowie otwarty. W przypadku całkowitego otwarcia tego zaworu powstanie niebezpieczeństwo, (pompa będzie pracowała poza zakresem katalogowym) odparowania gazu. Zawór kulowy w przewodzie wyrównawczym ciśnienia od strony ssawnej do zbiornika oraz zawór kulowy od strony ssącej musi być całkowicie otwarty, podczas uruchomiania pompy należy mieć absolutną pewność, że pompa jest wypełniona płynnym gazem.

Aby mieć pewność, że pompa jest zalana gazem, wskazane jest zainstalowanie poniżej zaworu kulowego w przewodzie tłocznym, przepływomierza lub wskaźnika przepływu,
 • przewód ssawny powinien być możliwie jak najkrótszy, należy chronić cały układ pompowy przed oddziaływaniem ciepła z otoczenia,
 • prędkość przepływu gazu w przewodzie ssącym nie może przekraczać 1 m/s,
 • dla cieczy zanieczyszczonych należy w rurociągu zainstalować filtr,
 • wolny przekrój filtra musi stanowić co najmniej trzykrotność przekroju wlotowej znamionowej średnicy pompy.
 • filtr okresowo czyścić,
 • średnica minimalna przewodu ssącego musi być co najmniej takiej samej długości jak przyłącza do pompy (dr > ds) na całej długości rurociągu (od wyjścia ze zbiornika do przyłącza pompy),
 • kierunek przepływu gazu oznaczony jest na pompie strzałkami,
 • instalacja rurowa musi być wykonana tak, żeby można było przyłączyć do pompy bez naprężeń (zaleca się stosowanie kompensatorów),
 • instalację rurową należy przed podłączeniem do pompy starannie oczyścić z odprysków powstałych podczas spawania, z opiłków, rdzy i podobnych ciał obcych,
 • jeżeli pompa używana jest w obszarach zagrożonych wybuchem, muszą być stosowane urządzenia zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bezpieczeństwa,
 • kierunek obrotów silnika musi być zgodny z kierunkiem pompy (wskazany na korpusie ssawnym),
 • kierunek obrotów silnika lewy patrz na pompę od strony silnika,
 • po ustawieniu pompy na fundamencie i podłączeniu do instalacji należy sprawdzić ustawienie sprzęgła
Zachować lokalne przepisy dotyczące urządzeń elektrycznych.

Wymagania techniczne wobec układu hydraulicznego w procesie pompowania płynnych węglowodorów (gaz płynny propan-butan)

Dla związków ciekłych takich jak mieszanina propanu z butanem i innych obowiązują określone prawa fizyczne. Gaz płynny propan-butan jest mieszaniną wyższych węglowodorów nasyconych charakteryzujących się dużą prężnością par zależną od temperatury otoczenia. W normalnych warunkach fizycznych (1013 hPa, 20oC) są one gazami cięższymi od powietrza (gęstość większa od powietrza) przy niekontrolowanym wypływie snują się przy powierzchni ziemi wypełniając wszelkie zagłębienia. Faza lotna tego gazu jest łatwo palna, zmieszana z powietrzem stanowi bardzo groźną mieszaninę wybuchową. Faza płynna gazu jest lżejsza od wody i parując utrzymuje sie na powierzchni. W wolnej przestrzeni przechodzenie z fazy płynnej w fazę lotną rozpoczyna sie przy temperaturze -30oC (mieszanina propan-butan w proporcjach 50/50). Aby utrzymać mieszaninę propanu z butanem w stanie ciekłym w całym procesie dystrybucji, a w szczególności na dopływie do wirnika pierwszego stopnia pompy, ciśnienie cieczy musi mieć pewną nadwyżkę ciśnienia Ap w stosunku do wartości wyznaczonej z krzywej parowania cieczy.

Warunki pracy pomp

Aby proces pompowania i praca pompy odbywały się bez zakłóceń, musi być spełniony podstawowy warunek określony poniższym równaniem.

Hzs = -(NPSHr + Δhs) [m]

Δhs - wysokość strat hydraulicznych w rurociągu ssawnym (m)
Hzs - geometryczna wysokość napływu (n)
NPSHr - wymagana nadwyżka antykawitacyjna, określona przez producenta, gwarantująca prawidłową pracę pomp (m)

Niespełnienie wymaganej wartości Hzs wyznaczonej w toku obliczeń w projekcie technicznym obiektu (stacji LPG) w konsekwencji będzie prowadziło do zniszczenia pompy, zwłaszcza uszczelnień mechanicznych czołowych na wale pompy, łożyska ślizgowego w pompie i całego układu hydraulicznego (wirniki i człony). Prawidłowo zaprojektowany układ pompowy musi spełniać warunek:

NPSHav > NPSHr [m]

NPSHav - rozporządzalna nadwyżka antykawitacyjna istniejąca w układzie pompowym (m)

Zminimalizować wysokość napływu Hzs możemy przez zmniejszenie strat hydraulicznych Δhs w rurociągu ssawnym (dopływowym) i tylko w ten parametr możemy ingerować.


Pole pracy

Progam Doboru Pomp Hydro-Vacuum S.A.

Szybkie i proste narzędzie online do doboru pompy na podstawie zadanych kryteriów.

Dzięki PDP za pomocą funkcji „Dobór hydrauliczny” można dobrać konkretne pompy konfigurując m.in. obszar zastosowania, typoszereg pomp, konstrukcję pomp, pompowane medium, punkt pracy itd. Alternatywnie korzystając z „Katalogu produktów” można w wygodny sposób przeglądać katalog pomp stanowiący ofertę produkcyjną Hydro-Vacuum S.A.

Efektem doboru jest karta katalogowa pompy zawierająca wszelkie niezbędne dane hydrauliczne (charakterystykę), elektryczne, materiałowe, konstrukcyjne, gabarytowe itd.

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest rejestracja nowego konta. Po podaniu kilku niezbędnych danych i zatwierdzeniu formularza na podany email wysyłany jest link aktywacyjny. Po kliknięciu linka można już korzystać w pełni z Programu Doboru Pomp Hydro-Vacuum S.A.

Zachęcamy do założenia konta i wypróbowania naszego programu.
Pomoc techniczna w obsłudze programu tel. 56 45 07 545 (dni robocze w godz. 7:00-15:00)

Wyroby powiązane z pompą

Materiały do pobrania

Sklep internetowy

Wybrane produkty zakupisz w naszym sklepie internetowym.
Transport gratis dla zamówień powyżej 3000zł brutto.
Szybkie i wygodne zakupy!

Aktualności

Relacja z Jubileuszowego XXX Kongresu Użytkowników Pomp w Legnicy
W dniach 7-8 maja w Legnicy odbyła się jubileuszowa XXX edycja Kongresu Użytkowników Pomp. Konferencję otworzył wywiad publiczny, który poprowadził Adam Grzeszczuk - właściciel firmy BMP. Wiceprezes...
Czytaj
Pomoc dla przemysłu energochłonnego
Hydro-Vacuum S.A. w dniu 22 marca 2024 r. r. otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu drugiego wniosku o udzielenie pomocy publicznej w związku z cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc udzielona...
Czytaj
Baza wiedzy nowy artykuł naukowy i wywiad
W naszym dziale Baza wiedzy dodaliśmy dwie pozycje: wywiad prasowy jaki przeprowadził Redaktor czasopisma Kierunek Pompy z Jakubem Grabowskim Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu "Nowoczesne rozwiązania przy produkcji...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: