Pompy Szybowe

Jednostopniowe pompy zatapialne do instalacji w szybach rurowych FZS

Zastosowanie

Pompy z serii FZS są jednostopniowymi zespołami pompowymi o konstrukcji monoblokowej, napędzanymi silnikami trójfazowymi zabudowanymi na wspólnym wale. Pompy montowane są w szybach rurowych.

Pompy FZS są przeznaczone do tłoczenia wody czystej, surowej, rzecznej, morskiej, technologicznej lub lekko zanieczyszczonej o temperaturach do 40oC, w zakresie wytrzymałości materiałów użytych do ich budowy.

 • ujęcia brzegowe,
 • systemy irygacyjne,
 • pompy wody chłodzącej,
 • pompownie przeciwpowodziowe,
 • instalacje przemysłowe, podnoszenia ciśnienia, gaśnicze,
 • instalacje wody użytkowej, komunalnej lub pitnej.

DANE TECHNICZNE

 • Wydajność (Q): do 4500 m3/h
 • Wysokość podnoszenia (H): do 44 m
 • Prędkość obrotowa: do 1500 r.p.m.
 • Maksymalna temperatura pompowanej cieczy (t): do +40oC
 • Wielkości szybów rurowych (s): do DN1000

Budowa i zasada działania pompy z wlotem promieniowym

Wirnik(1) zabudowany jest na wale(5), który podparty jest w dwóch łożyskach tocznych. Na wale pomiędzy łożyskami osadzono wirnik elektrycznego silnika napędowego(14). Łożysko dolne(8) przenosi siłę osiową oraz promieniową i osadzone jest w korpusie łożyskowym dolnym(9). Łożysko górne(6) przenosi wyłącznie siłę promieniową i zabudowane jest w korpusie łożyskowym górnym(7). Korpusy łożyskowe połączone są do korpusów silnika(11 & 12) i wraz z uzwojeniem silnika elektrycznego(4) stanowią zespół napędowy. Do górnego korpusu łożyskowego(7) zamontowany jest korpus górny(13), w którym znajduję się przyłącza kabli zasilających i sygnałowych. Kable wyprowadzone są na zewnątrz poprzez dławnice zapewniające stopień ochrony silnika IP68. Wirnik pompy(1) zasysa ciecz poprzez dyfuzor wlotowy(2) i przetłacza ją do kierownicy łopatkowej(3). Następnie ciecz przepływa wokół korpusów silnika zapewniając jego odpowiednie chłodzenie. Pompa zamontowana jest w szybie rurowym co zapewnia odpowiedni przepływ wokół silnika i umożliwia odprowadzenie cieczy do instalacji. Część robocza pompy odseparowana jest od silnika poprzez komorę olejową(10). W komorze zabudowane jest uszczelnienie mechaniczne(16) oddzielające komorę od części suchej silnika. Pomiędzy komorą olejową a wirnikiem pompy zabudowane jest drugie uszczelnienie mechaniczne(16) oddzielające komorę olejową od pompowanego medium. Ze względu na naturalne przepuszczanie cieczy przez uszczelnienia mechaniczne i konieczność zabezpieczenia silnika przed zalaniem w przypadku awarii obu uszczelnień, pomiędzy komora olejową i korpusem łożyska dolnego zabudowano komorę odcieków(17) w której może gromadzić się ciecz z uszczelnienia. W tej komorze znajduje się czujnik informujący o wysokim stanie odcieku lub awarii uszczelnienia.


Konstrukcja

Pompa FZS jest pompą wirową z wirnikiem o przepływie odśrodkowym lub diagonalnym współpracującym z kierownicą łopatkową.
 • Jednostopniowa pompa zatapialna, do instalacji w szybach rurowych.
 • Budowa modułowa.
 • Pompa w układzie pionowym.
 • Asynchroniczny, trójfazowy napęd, zabezpieczony czujnikami PTC oraz czujnikami zawilgocenia komory suchej silnika. Opcjonalnie czujniki Pt100 temperatury silnika oraz Pt100 łożysk.
 • Dwa uszczelnienia mechaniczne z komorą olejową oraz komorą przecieków, w której znajduje się czujnik obecności wody.
 • Zamknięty diagonalny wirnik.
Zabezpieczenia, czujniki

Pompa wyposażona jest w czujniki, które zapobiegają zagrożeniom i uszkodzeniom pompy. Do analizy sygnałów z czujników niezbędne są odpowiednie przetworniki pomiarowe.

Wszystkie czujniki znajdują się wewnątrz pompy i są podłączone do przewodu zaciskowego.
Pozycja Czujnik
1 Wyciek w silniku (komora uzwojenia i przyłączy)
2 Temperatura łożyska (łożysko górne)
3 Temperatura łożyska (łożysko dolne)
4 Wyciek z uszczelnienia mechanicznego
5 Przetwornik drgań
6 Temperatura silnika (PTC)
7 Temperatura silnika (Pt100)


Przykładowy montaż

Komora pompowa oraz szyb powinny być wykonane i posadowione zgodnie z dokumentacją i dobrą praktyką inżynierską.

Dla szybów rurowych przekraczających 4m długości, wymagane jest zamontowanie szybu do ścian komór przy pomocy specjalnych uchwytów kotwiących.

Agregat pompowy jest gotowy do poprawnej eksploatacji jeżeli poziom tłoczonego medium w komorze czerpalnej osiągnął co najmniej poziom minimalny.

Nie dopuszcza się spadku poziomu cieczy poniżej minimalnej wartości HWmin. Może doprowadzić to do uszkodzenia pompy na skutek kawitacji oraz zawirowań zasysającego powietrza.

Zabroniona jest praca pompy na sucho.

Zakotwiczenie szybu w komorze

Dla szybów rurowych przekraczających 4m długości, wymagane jest zamontowanie szybu do ścian komór. Szyb powinien być wyposażony w specjalne gniazda do których należy wkręcić śrubę z uchem. Na ścianach zbiornika betonowego należy zakotwić specjalne uchwyty kotwiące. Między śrubą, a uchwytem kotwiącym należy zamontować śrubę rzymską łączący szyb z elementem kotwiącym.

Widok mocowań szybu od strony kołnierza kotwiącego

Widok mocowań szybu wzdłuż komory pompowej

Zawiesie pompy z ogniwami montażowymi i krzyżakiem centrującym

Ilość oczek zaczepowych zależna jest od wysokości podnoszenia urządzenia wyciągowego względnie ukształtowania obiektu (dostępne jako wyposażenie dodatkowe).

Dla głębszych głębokości z krzyżakiem centrującym.

Pole pracy

Wyroby powiązane z pompą

Materiały do pobrania

Sklep internetowy

Wybrane produkty zakupisz w naszym sklepie internetowym.
Transport gratis dla zamówień powyżej 3000zł brutto.
Szybkie i wygodne zakupy!

Aktualności

Relacja z Jubileuszowego XXX Kongresu Użytkowników Pomp w Legnicy
W dniach 7-8 maja w Legnicy odbyła się jubileuszowa XXX edycja Kongresu Użytkowników Pomp. Konferencję otworzył wywiad publiczny, który poprowadził Adam Grzeszczuk - właściciel firmy BMP. Wiceprezes...
Czytaj
Pomoc dla przemysłu energochłonnego
Hydro-Vacuum S.A. w dniu 22 marca 2024 r. r. otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu drugiego wniosku o udzielenie pomocy publicznej w związku z cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc udzielona...
Czytaj
Baza wiedzy nowy artykuł naukowy i wywiad
W naszym dziale Baza wiedzy dodaliśmy dwie pozycje: wywiad prasowy jaki przeprowadził Redaktor czasopisma Kierunek Pompy z Jakubem Grabowskim Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu "Nowoczesne rozwiązania przy produkcji...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: