Wielostopniowe pompy wirowe

Wielostopniowe pompy wirowe WH

Pompy z serii WH są odśrodkowymi wielostopniowymi pompami poziomymi z członami pierścieniowymi z zamkniętymi wirnikami i kierownicami odśrodkowo-dośrodkowymi. Pompy WH są przeznaczone do tłoczenia czystych lub lekko zanieczyszczonych cieczy (maksymalna zawartość zanieczyszczeń – 100 mg/dm3 dla pomp typu WHA oraz śladowa zawartość cząstek nieścierających dla WHI, WHS i WHG) o temperaturach do 140oC, w zakresie wytrzymałości materiałów użytych do ich budowy.

Zastosowanie

 • Energetyka - woda zasilająca kotły, woda gorąca, kondensat,
 • Instalacje przemysłowe, podnoszenia ciśnienia, gaśnicze,
 • Instalacje wody użytkowej, komunalnej i pitnej,
 • Instalacje przetłaczania destylatów, rozpuszczalników, paliw, „ciekłych gazów” (WHG),
 • Układy filtracyjne i odwróconej osmozy,
 • Systemy nawadniające, naśnieżające
 • Myjnie wysokociśnieniowe, płuczki

Zalety pomp

 • Wysoka sprawność,
 • Dobre własności antykawitacyjne,
 • Różnorodność wykonań materiałowych,
 • Zdolność samoczynnego zasysania cieczy (WHS, WHG)
 • Prosta budowa,
 • Możliwość zmiany ustawienia kąta króćca ssawnego,
 • Stosowanie tulei ochronnych wału oraz wymiennych pierścieni bieżnych.

DANE TECHNICZNE

 • Wydajność Q: do 700 m3/h
 • Wysokość podnoszenia H: do 700 m
 • Temperatura cieczy pompowanej t: do 140oC (150oC)
 • Temperatura otoczenia: do 40oC
 • Max. ciśnienie w obudowie 75 bar
 • Max. ciśnienie zasilania 15 bar
* Dotyczy wybranych konstrukcji.

Pompy WHA/WHP - ogólnego przeznaczenia

Pompy typu WHA/WHP są poziomymi pompami wielostopniowymi przeznaczonymi do pompowania wody o temperaturze do 140oC, oraz paliw płynnych i innych cieczy w zakresie odporności materiałów użytych do ich budowy. W pompach WHA/WHP króciec tłoczny skierowany jest ku górze, natomiast króciec ssawny można ustawiać dowolnie co 90o. Pierwszy stopień pompy wyposażony jest w specjalny wirnik o podwyższonych własnościach antykawitacyjnych. Wirniki pomp WHA/WHP uszczelnione są wymiennymi pierścieniami bieżnymi. Wał pompy chroniony jest tulejami ochronnymi i uszczelniony pakunkiem szczeliwa miękkiego lub uszczelnieniem mechanicznym czołowym. Wysokie ciśnienie w dławnicy tłocznej redukowane jest przez specjalny system dławienia ciśnienia, co znacząco redukuje obciążenie uszczelnienia.

Pompy WHA w wersji do pompowania wody o temperaturze +150oC z konstrukcyjnie zastosowanymi uszczelnieniami wału pompy kompaktowymi typu BC. Przeznaczone są one do pracy z gorącą wodą w tych gałęziach przemysłu, gdzie linie procesowe wymagają zasilania gorącą wodą technologiczną oraz w zakładach energetycznych i elektrociepłowniach. Zaleca się zastosowanie chłodnicy typu CH-25 w celu obniżenia temperatury pracy uszczelnień kompaktowych wału pompy, co wydłuża ich okres eksploatacji.

Pompy WHS - z członem samozasysającym

Pompy typu WHS są poziomymi pompami wielostopniowymi z członem samozasysającym, przeznaczonymi do pompowania wody o temperaturze do 80oC oraz paliw płynnych i innych cieczy w zakresie odporności materiałów użytych do ich budowy. Pompy WHS to specjalne rozwinięcie konstrukcji pompy WHA, w której za ostatnim stopniem zastosowano dodatkowy człon krążeniowo-próżniowy. Zdolność samozasysania realizowana jest poprzez człon krążeniowy z kanałami bocznymi i wirnikiem otwartym, który zasysa gaz z przestrzeni wlotowej wirnika odśrodkowego ostatniego stopnia poprzez otwory odciążające i wtłacza go bezpośrednio do korpusu tłocznego. Rozwiązanie to umożliwia wyssanie gazu z przestrzeni roboczej pompy oraz instalacji ssawnej, powodując brak konieczności stosowania dodatkowych układów zalewających. Pompa WHS samoistnie zasysa ciecz ze zbiornika położonego poniżej osi pompy, pod warunkiem jej uprzedniego zalania.

Pompy WHI - z wirnikiem wstępnym o obniżonym NPSH

Pompa ogólnego przeznaczenia, przystosowana do pompowania medium o temperaturze do 140oC w zakresie odporności materiałów użytych do jej budowy o podwyższonych własnościach ssawnych (obniżonym NPSH). Pompa wyposażona jest w dodatkowy osiowy wirnik wstępny zamontowanym przed wirnikiem odśrodkowym pierwszego stopnia w korpusie ssawnym z wlotem osiowym, co powoduje że wymagana antykawitacyjna nadwyżka NPSH pompy WHI jest niższa niż dla pompy WHA.

Pompy WHG - z członem samozasysającym i wirnikiem wstępnym

Pompa samozasysająca, przystosowana do pompowania medium o temperaturze do 80oC w zakresie odporności materiałów użytych do jej budowy, o podwyższonych własnościach ssawnych (obniżonym NPSH). Pompa WHG samoistnie zasysa ciecz ze zbiornika położonego poniżej osi pompy, pod warunkiem jej uprzedniego zalania. Zdolność samozasysania realizowana jest identycznie jak w pompie WHS. Pompa WHG wyposażona jest w dodatkowy osiowy wirnik wstępny zamontowanym przed wirnikiem odśrodkowym pierwszego stopnia oraz wlot osiowy, co powoduje że jej wymagana nadwyżka antykawitacyjna NPSH jest niższa niż dla pompy WHA i WHS.
 • Wirnik separuje gaz od cieczy na skutek siły odśrodkowej.
 • Człon samozasysający wysysa gaz poprzez otwory odciążające i przetłacza go do korpusu tłocznego.
 • Ciecz zaporowa utrzymywana jest w kierownicy odśrodkowej i spirali korpusu na skutek:
  • od napływu działa siła odśrodkowa wirnika,
  • od tłoczenia działa ciśnienie gazu wytwarzane w członie samozasysającym

Zasada działania stopnia samozasysającego

Pole pracy

Progam Doboru Pomp Hydro-Vacuum S.A.

Szybkie i proste narzędzie online do doboru pompy na podstawie zadanych kryteriów.

Dzięki PDP za pomocą funkcji „Dobór hydrauliczny” można dobrać konkretne pompy konfigurując m.in. obszar zastosowania, typoszereg pomp, konstrukcję pomp, pompowane medium, punkt pracy itd. Alternatywnie korzystając z „Katalogu produktów” można w wygodny sposób przeglądać katalog pomp stanowiący ofertę produkcyjną Hydro-Vacuum S.A.

Efektem doboru jest karta katalogowa pompy zawierająca wszelkie niezbędne dane hydrauliczne (charakterystykę), elektryczne, materiałowe, konstrukcyjne, gabarytowe itd.

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest rejestracja nowego konta. Po podaniu kilku niezbędnych danych i zatwierdzeniu formularza na podany email wysyłany jest link aktywacyjny. Po kliknięciu linka można już korzystać w pełni z Programu Doboru Pomp Hydro-Vacuum S.A.

Zachęcamy do założenia konta i wypróbowania naszego programu.
Pomoc techniczna w obsłudze programu tel. 56 45 07 545 (dni robocze w godz. 7:00-15:00)

Wyroby powiązane z pompą

Materiały do pobrania

Aktualności

Pomoc dla przemysłu energochłonnego
Hydro-Vacuum S.A. w dniu 22 marca 2024 r. r. otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu drugiego wniosku o udzielenie pomocy publicznej w związku z cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc udzielona...
Czytaj
Baza wiedzy nowy artykuł naukowy i wywiad
W naszym dziale Baza wiedzy dodaliśmy dwie pozycje: wywiad prasowy jaki przeprowadził Redaktor czasopisma Kierunek Pompy z Jakubem Grabowskim Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu "Nowoczesne rozwiązania przy produkcji...
Czytaj
Targi IFAT, 13-17 maja 2024, Monachium
Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić na najważniejsze wydarzenie branżowe w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wod-kan, odpadów i recyklingu - Międzynarodowe Targi IFAT, które...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: