Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków

Na obszarach niewyposażonych w zbiorczą sieć kanalizacyjną typu grawitacyjnego, z uwagi na niekorzystne ukształtowanie terenu, budowę geologiczną terenu (cieki wodne) lub rozproszoną zabudowę, wykonywana jest kanalizacja ciśnieniowa. System kanalizacji ciśnieniowej tworzą indywidualne przepompownie ścieków zlokalizowane na terenach poszczególnych posesji i spięte wspólnym kolektorem ściekowym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków.

Przepompownie ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. wykorzystywane są w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej oraz ciśnieniowej i przeznaczone są do transportu ścieków na duże odległości bądź do podnoszenia na wyższy poziom.

Wykorzystanie przepompowni ścieków umożliwia oddalonym od kolektorów kanalizacyjnych:
 • indywidualnym posesjom
 • gospodarstwom rolnym
 • osiedlom jednorodzinnym
 • ośrodkom wypoczynkowo-wczasowym
 • zakładom przemysłowym
 • miejskim i gminnym systemom kanalizacyjnym
Przepompowywanie ścieków bytowo-gospodarczych, wód drenażowych i opadowych oraz ścieków przemysłowych do kolektorów zbiorczych lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. W systemach kanalizacyjnych przepompownie te mogą być stosowane jako przepompownie pośrednie, strefowe i centralne.

Zalety

Wewnętrzny układ hydrauliczny standardowo składa się z :

 • nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne,
 • kompletne wyposażenie przepompowni,
 • gwarancja wieloletniej, niezawodnej pracy,
 • łatwość i szybkość wbudowania przepompowni w każdych warunkach gruntowo-wodnych, ograniczająca do minimum prace ziemne i montażowe,
 • zautomatyzowana, bezobsługowa praca urządzenia,
 • możliwość przepłukiwania rurociągów poprzez podłączenie przez złączkę "strażacką",
 • zastosowanie energooszczędnych silników dostępnych również w wersji przeciwwybuchowej,
 • niskie koszty zakupu i eksploatacji,
 • stały nadzór techniczny oraz gwarancyjna i pogwarancyjna obsługa techniczna,
 • łatwy dostęp do części zamiennych,
 • realizacja indywidualnych wymagań i dostosowanie wyrobu do wymogów klienta,
 • niskie koszty zakupu oprzyrządowania dodatkowego,
 • wysoka sprawność i długotrwała żywotność w szczególnie trudnych warunkach eksploatacyjnych,
 • średnica i kąt króćca napływowego dostosowane do wymogów klienta,
 • powiadamianie GSM.

 

Typ Ilość pomp Sterowanie Materiał zbiornika Śred. zbiornka Wysokość zbiornika Pompy Śred.
rurociągu
tłocznego
      [mm [mm [typ moc kW mm
PSB 1-2 UZS.4 UZS.6 UZS.7 UZS.8 - beton B45,
- polimerobeton,
- PEHD
1000-1200 3000-6000 FZV.1
FZR.1
FZX.1
FZY.1
0,55-3,0 DN50-DN65
PSC 1-2 UZS.6 UZS.7 UZS.8 - beton B45,
- polimerobeton
1200-2500 3000-6000 FZV.2
FZB.2
FZE.2
FZD.2
1,1-11,0 DN65-DN100
PSD 2 UZS.6 UZS.7 UZS.8 - beton B45,
- polimerobeton
1500-2500 3000-6000 FZB.3
FZC.3
FZD.3
FZE.3
FZV.3
2,2-30,0 DN80-DN150
PSE 1 UZS.4 UZS.6 - polimerobeton 800-1200 1600-2600 FZR.1
FZV.1
FZB.1
FZX.1
FZY.1
0,55-3,0 DN32-DN50
* Zakresy wydajności i ciśnień dobierany wg indywidualnych uzgodnień

Zbiorniki

Przepompownie ścieków wykonywane są z czterech podstawowych typów zbiorników;

 • polietylen PE
 • polimerobeton
 • beton B 45
 • poliester zbrojony włóknem szklanym z wylewanym dnem polimerobetonowym
W zależności od wymagań projektanta powyższe zbiorniki wykonuje się w zakresie średnic od 600 do 2500 mm i wysokościach do 6000 mm. W górnej części zbiornika montowany jest właz umożliwiający zejście do przepompowni lub wyciągnięcie pomp oraz elementów wyposażenia hydraulicznego.
Typy włazów dobiera się w zależności gdzie zlokalizowana jest przepompownia: w ciągu czy poza ciągiem komunikacyjnym.

Układ zabezpieczająco - sterujący

Sterowanie pracą pomp dokonuje się za pomocą urządzeń zabezpieczająco-sterujących UZS.4, UZS.7, UZS.8. Stosowane są pływakowe sygnalizatory poziomu lub hydrostatyczne i ultradźwiękowe systemy kontroli poziomów. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS w wykonaniach zewnętrznych przystosowane są do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego w temperaturze otoczenia -30°C do +40°C, przy wilgotności względnej powietrza do 80% przy 20°C, w otoczeniu wolnym od wody oraz pyłów, gazów i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokość miejsca zainstalowania nie powinna przekraczać 1000 m nad poziomem morza. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS zbudowane są z elementów automatyki elektronicznej, elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej. Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS przystosowane są do zawieszania na ścianie budynku lub bezpośrednio na zbiorniku przepompowni lub jego okolicy. W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze. Wszystkie urządzenia posiadają w wykonaniu standardowym akustyczno-optyczną sygnalizację stanów alarmowych. Oferowane systemy monitoringu GSM przewidziane są do monitorowania pracy przepompowni ścieków pracujących w obszarze działania telefonii komórkowej GSM.

 

Układ hydrauliczny

Wewnętrzny układ hydrauliczny standardowo składa się z :

 • stopy sprzęgające z prowadnicami lub bez prowadnic tzw. sprzęg górny
 • pionowych rurociągów tłocznych
 • zaworów zwrotnych systemu "SZUSTER"
 • zaworów odcinających
 • kolektora tzw. "portki" / przepompownia dwu pompowa /
 • przyłącza do płukania instalacji

Rurociągi, kolektor, kołnierze oraz elementy złączne wykonywane są ze stali kwasoodpornej. Stopy sprzęgające i zawory wykonywane są z żeliwa zabezpieczone korozyjnie farbami proszkowymi.

Ponadto przepompownie wyposażone są w:
 • drabinkę złazową
 • pomost roboczy / dla zbiorników pow. 5000 mm wysokości /
 • łańcuchy do opuszczania i wyciągania pomp
 • łańcuch do mocowania sygnalizatorów poziomu
 • system wentylacji grawitacyjnej

Powyższe elementy wykonane są ze stali kwasoodpornej / wentylacja PVC /.

 


Wyroby powiązane z pompą

Materiały do pobrania

Realizacje

Łobez - ul. ŚwiętoborzecGrudziądz - NettoNowe Marzy - STATOIL

Aktualności

Nowa strona www
Już jest - nowa strona internetowa Hydro-Vacuum S.A. - fabryki pomp i systemów pompowych.
Czytaj
Nowe wykonanie materiałowe pomp głębinowych GCE
Nowe pompy głębinowe GCE zyskały dodatkowe wykonanie materiałowe różniące się od dotychczasowego tym, że wirnik wykonany jest z żeliwa. Dzięki temu pompy GCE w nowym wykonaniu materiałowym są jeszcze...
Czytaj
Pompy głębinowe GCE - nowość
Pompy głębinowe GCE to nowa generacja pomp głębinowych GC/GCA/GCB dedykowanych do instalacji PN10 i PN16. Nowa innowacyjna konstrukcja pomp GCE zaprojektowana przez inżynierów Działu Badawczo-Rozwojowego...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: