Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków i wód opadowych PS

Przepompownie PS produkowane przez Hydro-Vacuum S.A. przeznaczone są do pompowania zarówno ścieków sanitarnych, jak i wód opadowych (deszczowych, roztopowych), drenażowych oraz ścieków technologicznych. W zależności od typu zastosowanej pompy, parametrów hydraulicznych, materiałów wykorzystanych do budowy poszczególnych podzespołów pompowni, może być przystosowana do każdych warunków pracy, pompowanego medium, warunków posadowienia.

Przepompownie znajdują zastosowanie zarówno jako elementy infrastruktury kanalizacyjnej zewnętrznej (sieci kanalizacyjne), jak i zakończenie instalacji kanalizacyjnej w budynkach jedno i wielorodzinnych (przydomowe przepompownie ścieków). Pompownie Hydro-Vacuum S.A. są sytuowane w ciągach pieszych, jezdnych, na poboczach, placach, parkingach, terenach zielonych, wzdłuż tuneli podziemnych a także w ciągach dróg szybkiego ruchu, wzdłuż linii kolejowych oraz przy torowiskach tramwajowych zapewniając efektywne odwodnienie strategicznej infrastruktury komunikacyjnej. Przepompownie PS stosowane są również w systemach przeciwpożarowych, w których szczególnie istotne jest zapewnienie niezawodności, bezpieczeństwa pracy i odpowiedzialną realizację inwestycji, co gwarantuje współpraca z Hydro-Vacuum S.A.

Uzasadnieniem do zastosowania przepompowni w układzie jest przede wszystkim:
 • Osiągnięcie maksymalnego zagłębienia sieci grawitacyjnej zgodnie z zasadami projektowania systemów kanalizacyjnych
 • Zróżnicowana topografia terenu
 • Wysoki poziom wód gruntowych
 • Znaczne odległości pomiędzy miejscem zrzutu ścieków, a odbiornikiem
Przepompownie ścieków i wód opadowych PS produkcji Hydro-Vacuum S.A. wykonane są z najwyższej jakości materiałów, charakteryzują się wytrzymałością i niezawodnością, przy jednoczesnej wysokiej wydajności i efektywności działania oraz zneutralizowanym wpływie na środowisko.

Zalety

Wewnętrzny układ hydrauliczny standardowo składa się z :

 • nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne stosowanych pomp
 • niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
 • zoptymalizowana konstrukcja przyjazna obsłudze eksploatacyjnej i serwisowej
 • zautomatyzowana praca urządzenia
 • stosowanie energooszczędnych silników, wysokosprawnych i optymalnie dobranych pomp, również w wersji przeciwwybuchowej
 • nieograniczony i szybki dostęp do części zamiennych
 • wymiary, rzędne i kąty dostosowane do uwarunkowań inwestycyjnych
 • wsparcie techniczne oraz serwisowe na każdym etapie inwestycji
 • realizacja indywidualnych wymagań i dostosowanie wyrobu do wymogów Klienta

 

TYP pompowni Ilość pomp Rodzaj sterowania Materiał zbiornika Średnica zbiornika [mm] Typ pompy Śred.
rurociągu
tłocznego [mm]
PSB 1-2 UZS.4, UZS.7, UZS.8 - Beton C35/45,
- Polimerobeton,
- PEHD
1000 - 1500 FZ.1 DN50
PSC 1-2 UZS.7, UZS.8 - Beton C35/45,
- Polimerobeton,
- PEHD
1200-2000 FZ.2 DN65
PSD 2 i więcej UZS.7, UZS.8 - Beton C35/45,
- Polimerobeton
1500-4000 FZ.2 - FZ.9 DN80 - DN400
PSE 1 UZS.4 - PEHD 800-1000 FZ.1 DN50
*na indywidualne zapytanie istnieje możliwość niestandardowej konfiguracji pompowni spoza typoszeregu

Budowa przepompowni

Przepompownie ścieków produkcji Hydro-Vacuum S.A. są kompletnymi, w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami i składają się z czterech podzespołów:

 • wysokosprawnych pomp typu FZ
 • zbiornika, stanowiącego komorę czerpalną, w którym gromadzone jest medium
 • układu sterowania - urządzenia zabezpieczająco – sterującego UZS oraz czujników poziomu medium
 • osprzętu hydrauliczno – mechanicznego
Pompy oraz zestawy sprzęgające pomp, drabiny złazowe, poręcze, pomosty obsługowe, orurowanie tłoczne, prowadnice do pomp, belki wsporcze, włazy, a także wszystkie inne elementy wyposażenia pompowni PS wykonane są ze stali nierdzewnej.

Produkowane w fabryce przykrycia włazowe oferowane są na rynku również, jako odrębny produkt.

Hydro-Vacuum S.A. produkuje również i oferuje na rynku kominkowe neutralizatory odorów FW. FW wykonany jest z PEHD i wypełniony wkładem z impregnowanego węgla aktywnego. FW zapewnia oczyszczanie wydostającego się z przepompowni powietrza ze wszystkich substancji złowonnych i toksycznych.

Hydro-Vacuum S.A. jest też producentem wkładek dennych, anty-sedymentacyjnych ECN zabudowywanych w strefie dennej zbiornika przepompowni w celu eliminacji stref martwych i ograniczenia procesów beztlenowych (zagniwania ścieków), w wyniku których powstają substancje toksyczne.

Wkładka denna ECN wykonana z GRP kierunkuje zanieczyszczenia stałe w stronę wlotu do pompy, gwarantując efektywne wypompowanie zanieczyszczeń do rurociągu tłocznego, zbiorczego tym samym minimalizuje odkładanie się osadów na dnie pompowni. Układ zasilająco – sterujący UZS produkcji Hydro-Vacuum S.A. zapewnia natomiast bezpieczną, ciągłą pracę przepompowni w trybie automatycznym.

Pompy

Przepompownie mogą być wyposażone w jedną, dwie, trzy lub więcej pomp. W przepompowniach Hydro-Vacuum S.A. stosowane są jednostopniowe odśrodkowe pompy FZ. W układach wielopompowych jedna pompa stanowi rezerwę czynną. W zależności od rodzaju pompowanego medium oraz parametrów pracy (Q, H) stosowane są następujące odmiany pomp:

 • z rozdrabniaczem typu FZR, FZY
 • o swobodnym przepływie, typu FZV, FZE
 • z wirnikiem kanałowym zamkniętym, typu FZB, FZC
 • z wirnikiem kanałowym półotwartym, typu FZF, FZA
Pompy z wirnikiem o swobodnym przepływie (Vortex lub Vortex Special) zmniejszają ryzyko zapychania się pomp.

Pompy z wirnikiem wielokanałowym stosowanie są głównie do pompowania wód opadowych, ścieków przemysłowych nie zawierających elementów długowłóknistych lub ścieków po wstępnej separacji ciał stałych.

Pompy z wirnikiem dwukanałowym przeznaczone są do tłoczenia ścieków surowych zawierających elementy włókniste. Charakteryzują się stosunkowo małymi mocami i wysoką sprawnością.

Pompy w pompowni instalowane są na zestawie sprzęgającym ZSP (żeliwne kolano sprzęgające wraz prowadnicami rurowymi ze stali nierdzewnej).

Osprzęt hydrauliczno – mechaniczny

 • Układ wentylacji grawitacyjnej lub grawitacyjno – mechanicznej
 • Opcjonalnie przepływomierz instalowany na rurociągu tłocznym w celu pomiaru rzeczywistej wydajności przepompowni
 • Opcjonalnie instalacja do płukania rurociągu tłocznego w postaci przyłącza strażackiego
 • Zasuwy odcinające miękkouszczelnione lub nożowe
 • Zawory zwrotne kulowe kolanowe lub liniowe

Rurociągi tłoczne oraz elementy złączne wykonane są ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, 1.4307, 1.4401 lub 1.4404 lub PEHD. Kolana sprzęgające i armatura zwrotna i odcinająca wykonane są z żeliwa szarego zabezpieczonego farbami antykorozyjnymi.

 • Drabina złazowa wykonana ze stali nierdzewnej gat. min. 1.4301, posiadającą oznakowanie CE na zgodność z normą PN-EN 14396:2006
 • Pomost obsługowy, stosowany opcjonalnie w przepompowniach o wysokości zbiornika powyżej 4m
 • Łańcuchy do opuszczania i wyciągania pomp
 • Łańcuch do mocowania czujników poziomu
 • Kolana sprzęgające wraz z prowadnicami

 

Sterowanie

Sterowanie pracą pomp odbywa się za pomocą urządzenia zabezpieczająco – sterującego UZS.

Do pomiaru poziomu ścieków w przepompowni stosuje się pływakowe sygnalizatory poziomu i/lub sondy hydrostatyczne czy ultradźwiękowe. Na podstawie wskazań czujników poziomu, przy pomocy podzespołów urządzenia sterującego odbywa się automatyczna praca przepompowni. Urządzenia zabezpieczająco – sterujące posiadają opcjonalnie akustyczno – optyczną sygnalizację stanów alarmowych.

Pompownia jest przystosowana do współpracy ze zdalnym systemem monitoringu i zarządzania pracą obiektów infrastruktury wod-kan.

 

Zbiornik

Przepompownie posiadają zbiorniki, wykonywane alternatywnie z:

 • Beton C35/45
 • Polimerobeton
 • PEHD
W zależności od wymagań projektowych i inwestycyjnych, standardowo, stosuje się zbiorniki o średnicach od DN800 do DN3000 oraz wysokościach maksymalnych do 10m. W górnej części zbiornika montowany jest właz, umożliwiający zejście do przepompowni lub wyciągnięcie pomp oraz elementów wyposażenia hydraulicznego. W zależności od lokalizacji przepompowni, (w terenie najezdnym lub zielonym), stosuje się właz o odpowiedniej wytrzymałości.

CERTYFIKATY

Przepompownie Hydro-Vacuum S.A. posiadają Deklarację Właściwości Użytkowych i oznakowanie znakiem CE na zgodność z normą zharmonizowaną PN-EN 12050-1:2002.

Jako producent przepompowni z wieloletnim doświadczeniem proponujemy rozwiązania indywidualne dla każdego klienta w zależności od Państwa potrzeb.

Wyroby powiązane z pompą

Materiały do pobrania

Realizacje

Łobez - ul. ŚwiętoborzecGrudziądz - NettoNowe Marzy - STATOIL

Zapytania ofertowe

Przepompownie ścieków

Aktualności

Relacja z Jubileuszowego XXX Kongresu Użytkowników Pomp w Legnicy
W dniach 7-8 maja w Legnicy odbyła się jubileuszowa XXX edycja Kongresu Użytkowników Pomp. Konferencję otworzył wywiad publiczny, który poprowadził Adam Grzeszczuk - właściciel firmy BMP. Wiceprezes...
Czytaj
Pomoc dla przemysłu energochłonnego
Hydro-Vacuum S.A. w dniu 22 marca 2024 r. r. otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu drugiego wniosku o udzielenie pomocy publicznej w związku z cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc udzielona...
Czytaj
Baza wiedzy nowy artykuł naukowy i wywiad
W naszym dziale Baza wiedzy dodaliśmy dwie pozycje: wywiad prasowy jaki przeprowadził Redaktor czasopisma Kierunek Pompy z Jakubem Grabowskim Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu "Nowoczesne rozwiązania przy produkcji...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: