Zgłoszenie zlecenia naprawy

Strona główna > Serwis > Zlecenie naprawy
Serwis Hydro-Vacuum S.A. świadczy usługi odpłatne naprawy pomp oraz agregatów pompowych.

W związku zainteresowaniem dokonania ekspertyzy/naprawy agregatu pompowego proszę o wypełnienie poniższego formularza.

Agregat pompowy zostanie poddany ekspertyzie w siedzibie naszej firmy w Grudziądzu następnie otrzymają Państwo kosztorys i po jego akceptacji Serwis Hydro-Vacuum S.A. przystąpi do naprawy wyrobu. Informujemy że czas oczekiwania ustalany jest indywidualnie w zależności od zakresu wykonywanych prac.

Odpłatna usługa odbioru agregatu pompowego - dotyczy tylko firm

Informujemy że istnieje możliwość skorzystania z odpłatnej usługi odbioru agregatu pompowego, jeśli jesteście Państwo zainteresowani proszę o zaznaczenie w formularzu odpowiedniej opcji. Koszty transportu są indywidualnie wyliczane na podstawie gabarytów, terminu odbioru oraz odległości. W celu zapoznania się z ich wysokością należy kontaktować się z Serwisem telefonicznie ( 56 45 07 452) lub za pośrednictwem emaila (serwis@hv.pl)
  1. Odbiór towaru od Klienta następuje w przeciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania przez Hydro-Vacuum S.A. prawidłowego zgłoszenia.
  2. Nadawane przesyłki powinny być opakowane w sposób odpowiedni dla stosowanego przewozu. W szczególności, ale nie wyłącznie, opakowanie powinno:
  • zabezpieczać przesyłkę przed jakimikolwiek uszkodzeniami mogącymi powstać w wyniku działania sił wewnętrznych oraz zwykłych sił zewnętrznych podczas całego transportu;
  • uniemożliwiać dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów;
  • nie stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia;
  • być bezpieczne dla innych przesyłek;
  1. Przewoźnik ma prawo odmówić realizacji transportu w przypadku, gdy opakowanie jest niewłaściwe. Klient ponosi wówczas koszty związane z przyjazdem przewoźnika.
  2. Przyjęcie przez Przewoźnika przesyłki do przewozu nie stanowi potwierdzenia prawidłowości sposobu opakowania przesyłki. Przewóz przesyłki niedostatecznie zabezpieczonej odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność Kilenta.
  3. Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, przesyłki o masie powyżej 30 kg muszą znajdować się na nośniku transportowym.
UWAGA! Na czas ekspertyzy/naprawy nie będzie wysyłany wyrób zastępczy.

Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

  Dane Zleceniodawcy


Nazwa firmy:
NIP firmy ( jeżeli osoba prywatna - 0000000000):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica / nr:


  Transport


Własny

Odbiór H-V


Dane jak wyżej

Termin odbioru:
Firma / Osoba:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica, nr:

  Dane Wyrobu


Typoszereg:
Dokładny typ wyrobu:
Numer fabryczny (łącznik ciśnieniowy wpisać 111111):
Typ silnika:
Numer fabryczny silnika:
Ilość sztuk do transportu:
Waga rzeczywista wyrobu [kg]:
Długość w metrach:
Rodzaj opakowania do transportu:
Rodzaj zabezpieczenia na czas transportu:

  Osoba do kontaktu


Imię:
Nazwisko:
Nr telefonu:
Adres e-mail:


  Opis awarii


Proszę opisać awarię:

  Wyślij potwierdzenie złożenia Reklamacji na podany adres e-mail osoby do kontaktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu - Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Wynik:  

Aktualności

Targi IFAT, 13-17 maja 2024, Monachium
Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić na najważniejsze wydarzenie branżowe w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wod-kan, odpadów i recyklingu - Międzynarodowe Targi IFAT, które...
Czytaj
Wielostopniowe pompy wirowe typu WHG
Wielostopniowe pompy wirowe typu WHG przeznaczone są do pracy w instalacjach przetłaczania destylatów, rozpuszczalników, paliw, ciekłych gazów. Pompa WHG samoistnie zasysa ciecz ze zbiornika położonego poniżej...
Czytaj
Pomoc dla przemysłu energochłonnego
Hydro-Vacuum S.A. w dniu 19 grudnia 2023 r. otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy publicznej w związku z cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc udzielona została...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: