Zgłoszenie Uruchomienia (Tłoczni, Przepompowni, Zestawu)

Strona główna > Serwis > Uruchomienia
Zgłoszenie gotowości do montażu i/lub uruchomienia tłoczni, przepompowni ścieków, zestawu hydroforowego.

Proszę o wypełnienie poniższego formularza.

Proszę o zapoznanie się poniższymi informacjami.

 1. Zakres działań montażowych i uruchomieniowych, które zostały ujęte w cenie tłoczni/przepompowni ścieków / zestawu hydroforowego (dalej obiektu) przedstawiono w ofercie handlowej i/lub potwierdzeniu zamówienia.
 2. Warunkiem koniecznym przyjęcia przez Serwis Hydro-Vacuum S.A. zgłoszenia do montażu i/lub uruchomienia obiektu jest poprawne wypełnienie druku zgłoszenia. Data wpływu prawidłowych i kompletnych dokumentów decyduje o dacie rejestracji zgłoszenia i kolejności obsługi zlecenia.
 3. Gotowość do montażu i/lub uruchomienia obiektu należy zgłaszać na 10 dni roboczych (liczonych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed planowanym terminem.
 4. Po potwierdzeniu zarezerwowania terminu montażu i/lub uruchomienia może zostać on anulowany bezkosztowo przez Zleceniodawcę na 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem Serwisu. W przypadku późniejszego terminu anulacji kolejny przyjazd będzie przyjazdem płatnym. Od tego terminu zostanie wyznaczony kolejny termin zgodnie z punktem 3.
 5. Jeżeli w ofercie handlowej Hydro-Vacuum S.A. nie zaznaczono inaczej - montaż i/lub uruchomienie zostaną przeprowadzone w godzinach między 7:00 i 18:00 w dni robocze (liczonych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
  Dodatkowe opłaty montażu i uruchomienia:
 • wykonywane od 18:00 do 7:00 w dni robocze;
 • wykonywane w sobotę i niedzielę;
 • wykonywane w dni ustawowo wolne od pracy;
 • Opłaty dodatkowe mogą się ze sobą łączyć w przypadku równoczesnego wystąpienia większej ilości warunków opisanych wcześniej.
 1. Możliwe jest zlecenie wykonania dodatkowych czynności - nieujętych w ofercie handlowej, jednakże wymaga ono odrębnego, pisemnego zlecenia na adres serwis@hv.pl. Czynności będą rozliczane zgodnie z odrębną ofertą przygotowaną przez Serwis Hydro-Vacuum S.A.
 2. W przypadku braku możliwości dokonania montażu i/lub uruchomienia oraz szkolenia z eksploatacji przez Serwis i konieczności kolejnych przyjazdów w celu zakończenia prac, zostaną Państwo obciążeni dodatkowymi kosztami. W przypadku uruchomienia urządzenia przy pomocy agregatu prądotwórczego, kolejny przyjazd Serwisu Hydro-Vacuum S.A. związany z uruchomieniem i parametryzacją urządzenia na zasilaniu docelowym – będzie odpłatny.
 3. W przypadku gdy Serwis stwierdzi, że obiekt nie jest przygotowany do montażu i/lub uruchomienia -– Serwis odstąpi od wykonywania dalszych czynności i sporządzi protokół. W przypadku odmowy podpisania Protokołu montażu i/lub uruchomienia przez osobę wyznaczoną do kontaktu Serwis wykona zdjęcia potwierdzające stan zastany. Kolejny przyjazd będzie przyjazdem płatnym. Terminy późniejsze będą ustalane zgodnie z punktem 3.
 4. W przypadku gdy po zakończeniu montażu nie będzie możliwości rozpoczęcia eksploatacji urządzenia, odpowiedzialność za wszystkie zniszczenia powstałe w okresie od zakończenia montażu do rozpoczęcia eksploatacji pozostaje po stronie Zleceniodawcy.

Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

  Dane Zleceniodawcy


Nazwa firmy:
NIP firmy ( jeżeli osoba prywatna - 0000000000):
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica / nr:
Imię:
Nazwisko:
Nr telefonu:
Adres e-mail:


  Lokalizacja obiektu


Dane zgodne z danymi Zleceniodawcy

Nazwa firmy/ miejsce:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica / nr:
Współrzędne GPS [szer, dł]: - mile widziane :)

  Dane Wyrobu


Typoszereg:
Zakres działań:
Dokładny typ wyrobu:
Numer fabryczny:
Numer zamówienia:
Numer Oferty:
Sugerowany termin wykonania:

  Dane użytkownika


Imię:
Nazwisko:
Nr telefonu:
Adres e-mail:

  Osoba upoważniona
          do podpisania odbioru


Dane zgodne z danymi Zleceniodawcy

Imię:
Nazwisko:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Uwagi:

  Wyślij potwierdzenie Zlecenia Uruchomienia na podany adres e-mail Zleceniodawcy

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu - Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Wynik:  

Aktualności

Targi IFAT, 13-17 maja 2024, Monachium
Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić na najważniejsze wydarzenie branżowe w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki wod-kan, odpadów i recyklingu - Międzynarodowe Targi IFAT, które...
Czytaj
Wielostopniowe pompy wirowe typu WHG
Wielostopniowe pompy wirowe typu WHG przeznaczone są do pracy w instalacjach przetłaczania destylatów, rozpuszczalników, paliw, ciekłych gazów. Pompa WHG samoistnie zasysa ciecz ze zbiornika położonego poniżej...
Czytaj
Pomoc dla przemysłu energochłonnego
Hydro-Vacuum S.A. w dniu 19 grudnia 2023 r. otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pomocy publicznej w związku z cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc udzielona została...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: