Stacja prób pomp

Stacja prób pomp

Strona główna > Usługi > Stacja prób pomp


Stacja prób pomp w HYDRO-VACUUM S.A. jest największą i najnowocześniej wyposażoną tego typu jednostką w Polsce. Parametry tego obiektu pozwalają na testowanie pomp o wydajności do 8000 m3/h, wysokości podnoszenia do 1600 m oraz mocy silników do 2000 KW przy napięciach 6000 V, 1000 V, 500 V, 400 V.

HYDRO-VACUUM S.A. to innowacyjna, nowoczesna fabryka będąca liderem produkcji pomp i systemów pompowych w Polsce. Potencjał badawczy i techniczno-technologiczny pozwala nie tylko na konstruowanie i wytwarzanie szeregu nowoczesnych pomp, ale także na kompleksową realizację zleceń badawczych, remontowo-badawczych i remontowych.

Posiadane oprogramowanie ANSYS CFX/CFD do obliczeń numerycznych 3D pozwala na analizę i optymalizację kształtów kanałów przepływowych pomp, ukierunkowaną na osiągnięcie najwyższej efektywności energetycznej. Na podstawie wirtualnego modelu 3D możliwe jest wykonanie prototypu metodami klasycznymi lub szybkiego prototypowania "Rapid Prototyping". W pełni funkcjonalny prototyp poddawany jest pomiarom weryfikującym na stacji prób, gdzie wyznaczane są nie tylko podstawowe charakterystyki energetyczne pomp, ale również prowadzone są badania kawitacyjne i termowizyjne. Takie działanie daje możliwość szybkiej analizy odchyleń parametrów badanych pomp i dokonania ewentualnych działań korygujących. Analiza uzyskanych pomiarów pozwala na optymalną konfigurację agregatu pompowego, co ma istotne znaczenie dla energooszczędności transportu cieczy u docelowych użytkowników. Dodatkową zaletą sprzężenia wyników pomiarów rzeczywistych i analiz numerycznych CFD jest możliwość diagnozy przyczyn niewłaściwej pracy pomp w systemie pompowym i wskazanie ewentualnych środków zaradczych, eliminujących wpływ niewłaściwie zaprojektowanego systemu na podwyższoną awaryjność i niską efektywność energetyczną zainstalowanych agregatów pompowych.

Korzyści i oferta dla klientów:

 • Kompleksowa obsługa zleceń badawczych
 • Kompleksowa, profesjonalna obsługa zleceń remontowych
 • Weryfikacja szerokiego spektrum istotnych parametrów pomp w oparciu o atestowane urządzenia pomiarowe, a w tym charakterystyki: energetyczne (wysokość podnoszenia, moc oraz sprawność w zależności od wydajności: H(Q), P(Q), n(Q) oraz nadwyżki antykawitacyjnej NPSH(Q)
 • Dokumentowanie poprawności wykonania usług w postaci protokołu z badania pompy
 • Możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa wysoko wykwalifikowanej i odpowiednio wyposażonej kadry inżynierskiej (tel. kontaktowy: 56 450 74 19, 56 450 75 27)

Schemat stacji prób pomp:

 • Falownik 2MW
 • Szafa rozdzielcza
 • Transformator 2,5 MVA 6kV
 • Transformator 0,8 MVA 0,4kV; 0,5kV; 1,0kV
 • Szafy pomiarowe 5a- 0,4 kV; 5b- 0,5 kV; 5c- 1,0 kV
 • Szafa pomiarowo-przełączeniowa 6 kV
 • Szafy przyłączeniowe
 • Zbiorniki wody 2 x 80 m3
 • Kolektor zasilający DN700
 • Kolektor pomiarowy DN700/ PN25/ 8000 m3/h
 • Kolektor pomiarowy DN300/ PN40/ 2500 m3/h
 • Kolektor pomiarowy DN200/ PN160/ 1000 m3/h
 • Kolektor pomiarowy DN150/ PN160/ 630 m3/h
 • Kolektor pomiarowy DN100/ PN100/ 250 m3/h
 • Kolektor pomiarowy DN50/ PN100/ 63 m3/h
 • Studnia ciśnieniowa 600 x 7000
 • Zbiornik podposadzkowy 4000x1500x4000
 • Pomieszczenie sterownicze
 • Szafa automatyki AKPiA

Możliwości badawcze stacji prób pomp:

Pompy jednostopniowe:
 • Q do 8000 m3/h
 • H do 100 m
 • P do 2000 kW
 • Średnice króćców tłocznych do DN700
Pompy jednostopniowe - zatapialne:
 • Q do 2500 m3/h
 • H do 100 m
 • P do 1000 kW
 • Średnice króćców tłocznych do DN400
Pompy wielostopniowe:
 • Q do 1000 m3/h
 • H do 1600 m
 • P do 2000 kW
 • Średnice króćców tłocznych do DN300
Pompy wielostopniowe głębinowe:
 • Q do 1000 m3/h
 • H do 1600 m
 • P do 2000 kW
 • Średnice króćców tłocznych do DN300
Pompy jednostopniowe - dwustrumieniowe:
 • Q do 8000 m3/h
 • H do 250 m
 • P do 2000 kW
 • Średnice króćców tłocznych do DN700

Aktualności

Nowa strona www
Już jest - nowa strona internetowa Hydro-Vacuum S.A. - fabryki pomp i systemów pompowych.
Czytaj
Nowe wykonanie materiałowe pomp głębinowych GCE
Nowe pompy głębinowe GCE zyskały dodatkowe wykonanie materiałowe różniące się od dotychczasowego tym, że wirnik wykonany jest z żeliwa. Dzięki temu pompy GCE w nowym wykonaniu materiałowym są jeszcze...
Czytaj
Pompy głębinowe GCE - nowość
Pompy głębinowe GCE to nowa generacja pomp głębinowych GC/GCA/GCB dedykowanych do instalacji PN10 i PN16. Nowa innowacyjna konstrukcja pomp GCE zaprojektowana przez inżynierów Działu Badawczo-Rozwojowego...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: