Projekty Unijne

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007-2013

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw

Projekt szkoleniowy:

"Kompetencje pracowników kluczem do rozwoju firmy Hydro-Vacuum S.A." realizowany w partnerstwie z Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" w Toruniu, jako Liderem

Okres realizacji: 01.12.2012 r. - 31.05.2014 r.
Wartość projektu: 559.880,64 zł

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Hydro-Vacuum S.A. na rynku krajowym i zagranicznym w wyniku podniesienia wiedzy i umiejętności pracowników firmy poprzez szkolenia.
Hydro-Vacuum S.A. w Grudziądzu - Ewelina Janczak tel. 56/ 4507491
TNOiK "Dom Organizatora" w Toruniu - Iwona Lackowska tel. 56/ 6219258
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Relacja z Jubileuszowego XXX Kongresu Użytkowników Pomp w Legnicy
W dniach 7-8 maja w Legnicy odbyła się jubileuszowa XXX edycja Kongresu Użytkowników Pomp. Konferencję otworzył wywiad publiczny, który poprowadził Adam Grzeszczuk - właściciel firmy BMP. Wiceprezes...
Czytaj
Pomoc dla przemysłu energochłonnego
Hydro-Vacuum S.A. w dniu 22 marca 2024 r. r. otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu drugiego wniosku o udzielenie pomocy publicznej w związku z cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc udzielona...
Czytaj
Baza wiedzy nowy artykuł naukowy i wywiad
W naszym dziale Baza wiedzy dodaliśmy dwie pozycje: wywiad prasowy jaki przeprowadził Redaktor czasopisma Kierunek Pompy z Jakubem Grabowskim Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu "Nowoczesne rozwiązania przy produkcji...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: