Zestawy Hydroforowe

Zestawy Hydroforowe ZHG

Strona główna > > zestawy ZHG
Zestawy hydroforowe jako układy równoległe kilku pomp, przeznaczone są do przetłaczania wody, podnoszenia ciśnienia w sieciach wodociągowych, kompensacji strat hydraulicznych wynikających z charakterystyki zasilanego rurociągu.

Zestawy pompowe przeznaczone są do pompowania wody pitnej i lub czystej wody użytkowej nie zawierającej wtrąceń stałych o temperaturze nie przekraczającej 25oC. Maksymalne ciśnienie pracy zestawu: 10 bar

Główne obszary zastosowań:

 • Wielorodzinne, wysokościowe budynki mieszkalne.
 • Budynki użyteczności publicznej (hotele, szpitale, budynki biurowe i administracyjne, banki).
 • Lokalne systemy podnoszenia ciśnienia.

DANE TECHNICZNE

 • Wydajność: 0,9 ÷ 60 m3/h
 • Wysokość podnoszenia: 10 ÷ 90 m
 • Temperatura cieczy pompowanej: max 25oC
 • Ciśnienie pracy: 10 [bar]

Budowa:

Zestawy hydroforowe to układ kilku pomp, z reguły, jednakowej wielkości, połączonych równolegle za pośrednictwem armatury zwrotnej i odcinającej kolektorami napływowym i tłocznym. Pompy zestawu zabudowane są na konstrukcji nośnej wykonanej z profili stalowych. Konstrukcja nośna wyposażona jest w wibroizolatory, umożliwiające ustawienie zestawu na posadzce pompowni.

Zestawy hydroforowe typu ZHG są zbudowane w oparciu o równolegle połączone, zamknięte w płaszczach hermetycznych pompy głębinowe GAB. Liczba zastosowanych pomp w zestawie mieści się w granicach od 2 do 4 sztuk. Oznaczenie zestawu należy budować zgodnie z kluczem podanym na początku niniejszego katalogu. Zestawy o tego typu konstrukcji z wykorzystaniem pomp pracujących w pompowanym medium, charakteryzują się bardzo cichą pracą, nie powodują uciążliwości, nawet w przypadku instalacji w pomieszczeniach bezpośrednio sąsiadujących z zasobami mieszkaniowymi.

Agregaty pompowe: W zestawie ZHG zastosowano pompy głębinowe typu GAB. Są to wielostopniowe agregaty podwodne o wydajnościach od 0.9 m3/h do 15 m3/h i w zależności od ilości stopni, podnoszeniu od 10 m H2O do 90 m H2O.

Konstrukcja nośna: Pompy w zestawach hydroforowych zabudowane są na konstrukcji nośnej w postaci ramy wykonanej ze stali austenitycznej. Konstrukcja nośna za pośrednictwem wibroizolatorów ustawiona jest w miejscu instalacji. Zastosowanie wibroizolatorów ogranicza przenoszenie się drgań na podłoże oraz eliminuje konieczność przygotowania specjalnego fundamentu.

Armatura i kolektory: Kolektory spinają, za pośrednictwem armatury, pompy w układzie równoległym. Kolektory, płaszcze hermetyczne i wszelkie przyłącza wykonane są ze stali nierdzewnej. Do kolektorów podłączone są manometry i przetworniki ciśnienia. Dodatkowo na kolektorze tłocznym zainstalowane są przeponowe zbiorniki ciśnieniowe, minimalizujące skutki uderzeń hydraulicznych w trakcie załączania i wyłączania poszczególnych pomp zestawu. Z uwagi na specyfikę zasilanych niektórych obiektów (wysokościowe, wielorodzinne budynki mieszkalne), które charakteryzują się dużą zmiennością poboru wody, objętość tych zbiorników może wahać się od 18 dm3 do 200 dm3.
Typ Zesawu Typ Pompy
ZHG.1 GAB.2
ZHG.2 GAB.4
ZHG.3 GAB.5

W każdym przypadku jest możliwe uzgodnienia i sprecyzowanie szczegółowych wymagań we wszystkich aspektach dotyczących oferowanego zestawu.

Możliwości mikroprocesorowego regulatora, standardowo stosowanego w układach sterowania zestawów ZHG:

 • regulacja prędkości pompy w zależności od ciśnienia panującego w kolektorze tłocznym (w układzie przemiennikowym, h = 1). Czyli utrzymanie stałego ciśnienia lub jego wartości w określonym przedziale poprzez załączanie kolejnych pomp i regulację prędkości obrotowej pompy aktualnie współpracującej z przemiennikiem częstotliwości.
 • załączanie i wyłączanie agregatu pompowego w zależności od ciśnienia w kolektorze tłocznym (w układzie kaskadowym, h = 2). Czyli utrzymanie stałego ciśnienia lub jego wartości w określonym przedziale poprzez załączanie kolejnych pomp.
 • rozruch kolejnych agregatów zestawu (za pośrednictwem przemiennika częstotliwości lub bezpośrednio z sieci elektrycznej, względnie za pośrednikiem rozrusznika tyrystorowego - "soft-startu").
 • Bilansowanie czasu pracy pomp - wyrównanie stopnia zużycia oraz próba ruchowa pomp, w zestawie uwzględniającym zapotrzebowanie przeciwpożarowe (wszystkie identyczne pompy zestawu). Funkcja ta realizowana jest w ten sposób, iż jako pierwsza uruchamiana jest pompa najkrócej pracująca albo mająca najdłuższy czas postoju.
 • Uniemożliwia jednoczesne uruchomienie więcej niż jednej pompy. Możliwe jest zadanie czasu, po którym nastąpi rozruch kolejnej pompy zestawu.
 • Zatrzymanie zestawu i przejście w stan czuwania w przypadku braku rozbiorów,
 • Wyłączenie pomp w przypadku zaprogramowanych ciśnień dopuszczalnych.
 • Dopasowanie charakterystyki układu do charakterystyki zasilanego rurociągu przez dyskretną zmianę wartości ciśnień zadanych w zależności od ilości włączonych pomp lub zadanej, mierzonej wartości przepływu (współpraca z przepływomierzem - opcja),
 • Odczyt wszystkich mierzonych parametrów pracy,
 • Zmiana wartości parametrów zadanych w zależności od zadanych przedziałów czasowych (opcja),
 • W przypadku awarii przemiennika częstotliwości system sterowania automatycznie przechodzi w tryb pracy kaskadowej,
 • W przypadku awarii regulatora - układ sterowania pozwala przejść na ręczny tryb pracy.

Oprogramowanie regulatora stwarza następujące możliwości:

 • Zbieranie informacji o wielkości wartości mierzonych w przeciągu ostatnich siedmiu dni,
 • Zapamiętanie wszystkich zmian stanu pracy zestawu z podaniem dokładnego czasu zdarzenia (układ zapamiętuje do 1000 zdarzeń),
 • Zbieranie informacji o czasie pracy poszczególnych pomp,
 • Wyprowadzenie przez łącze szeregowe pakietów danych, o uzgodnionym formacie, do urządzenia zewnętrznego (radiomodemu, modemu telefonicznego, modemu GSM, komputera).
Zestaw hydroforowy zbudowany z trzech pomp GAB.2.08 z szafą sterowniczą po za konstrukcją zestawu z kolektorami gwintowanymi, wyposażony w układ sterowania, w którym przemiennik częstotliwości związany jest z jedną pompą, pozostałe uruchamiają się kaskadowo, bezpośrednio z sieci. Układ sterowania typu UZS 8.01. Zestaw bez wyposażenia i pomp dodatkowych.

Szafa sterownicza

Układ sterowania zabudowany jest w szafie o stopniu ochrony IP54. Wielkość szafy jest uzależniona od wielkości zestawu. Wymiary szaf podane są w tabelach wymiarowych zestawów. Szafa metalowa, malowana proszkowo. Szafa posiada własną, indywidualną konstrukcję nośną (ramę pionową), uniwersalną dla każdego jej położenia. Z jednej strony konstrukcja ta podparta jest na wibroizolatorach, z drugiej przymocowana do konstrukcji nośnej pomp.

Na drzwiach szafy sterowniczej znajdują się:
 • Płyta czołowa ZZ wa regulatora z panelem operatorskim,
 • Przełącznik wyboru trybu pracy dla każdej z pomp (praca w trybie: ręcznym / automatycznym),
 • Przełączniki "Start" / "Stop", dla każdej z pomp,
 • Kontroli stanu pracy i awarii.
 • Kontrolka: "Awaria zasilania",
 • Kontrolka: Suchobieg".
Z boku szafy sterowniczej znajduje się wyłącznik główny.

Zabezpieczenia przed suchobiegiem

Pompy zestawu standardowo zabezpieczane są przed suchobiegiem za pomocą sond konduktometrycznych umieszczonych w płaszczach hermetycznych. Dodatkowo zestaw współpracujący ze zbiornikiem otwartym, może być wyposażony w wyłączniki pływakowe lub system sond konduktometrycznych względnie współpracować z sondą hydrostatyczną sterującą procesem napełniania zbiornika. W tym przypadku zestaw nie posiada przetwornika ciśnienia na kolektorze napływowym. W przypadku współpracy z siecią wodociągową pompy zestawu chronione są przed suchobiegiem za pomocą wyżej wspomnianych już sond konduktometrycznych oraz przetwornika ciśnienia zainstalowanego w na kolektorze ssawno-napływowym. Jako dodatkowe zabezpieczanie możemy zaproponować łącznik ciśnieniowy LCA zainstalowany na kolektorze ssawno-napływowym zestawu.

Uwagi dotyczące miejsca instalacji:

 • Pomieszczenie powinno być o wymiarach umożliwiających takie ustawienie zestawu hydroforowego aby był swobodny dostęp do jego poszczególnych elementów,
 • Temperatura w miejscu instalacji zestawu powinna mieścić się w granicach od +5oC do + 40oC
 • Pomieszczenie powinno posiadać instalację wentylacyjną umożliwiającą jednokrotna wymianę powietrza w ciągu godziny,
 • Ze względu na posadowienie zestawu na wibroizolatorach umożliwiających jego wypoziomowanie nie jest wymagane dodatkowe, specjalne fundamentowanie zestawu.
 • Posadzka pomieszczenia powinna być wykonana ze spadem w kierunku wpustów podłogowych umożliwiających skuteczne odwodnienie miejsca instalacji. Niedopuszczalne jest zalanie woda pracującego zestawu hydroforowego.
 • W przypadku zasilania zestawu z otwartego zbiornika magazynowego, zestaw należy tak umiejscowić aby zapewniony był minimalny napływ statyczny o wartości 1,0 m w punkcie wpięcia zestawu. W innym przypadku należy skontaktować się w z producentem w celu dobrania i zastosowania odpowiedniej przystawki zalewającej.

Atrybuty zestawów:

 • Parametry pomp zastosowanych w zestawach zgodne ZZ z PN-EN-ISO 9906:1999 w klasie 2.
 • Deklaracja zgodności CE.
 • Pompy i konstrukcja zestawu wykonane całkowicie z materiałów nierdzewnych i odpornych na działanie wody wodociągowej.
 • Sposób zabudowy w płaszczu hermetycznym zapewnia cichobieżną pracę pomp (do 40dB), pozwala to na instalowanie zestawu wprost w pomieszczeniach piwnicznych.
 • Zasilanych budynków bez konieczności dodatkowych prac związanych z izolacją dźwiękochłonną tych pomieszczeń.
 • Brak zewnętrznych uszczelnień ruchowych.
 • Zabudowa hermetyczna umożliwia eksploatację w trudnych warunkach: wysoka wilgotność powietrza, duże zapylenie, ryzyko podtopienia (zalania pomieszczenia pompowni).


Progam Doboru Pomp Hydro-Vacuum S.A.

Szybkie i proste narzędzie online do doboru pompy na podstawie zadanych kryteriów.

Dzięki PDP za pomocą funkcji „Dobór hydrauliczny” można dobrać konkretne pompy konfigurując m.in. obszar zastosowania, typoszereg pomp, konstrukcję pomp, pompowane medium, punkt pracy itd. Alternatywnie korzystając z „Katalogu produktów” można w wygodny sposób przeglądać katalog pomp stanowiący ofertę produkcyjną Hydro-Vacuum S.A.

Efektem doboru jest karta katalogowa pompy zawierająca wszelkie niezbędne dane hydrauliczne (charakterystykę), elektryczne, materiałowe, konstrukcyjne, gabarytowe itd.

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest rejestracja nowego konta. Po podaniu kilku niezbędnych danych i zatwierdzeniu formularza na podany email wysyłany jest link aktywacyjny. Po kliknięciu linka można już korzystać w pełni z Programu Doboru Pomp Hydro-Vacuum S.A.

Zachęcamy do założenia konta i wypróbowania naszego programu.
Pomoc techniczna w obsłudze programu tel. 56 45 07 545 (dni robocze w godz. 7:00-15:00)

Wyroby powiązane z pompą

Materiały do pobrania

Aktualności

Relacja z Jubileuszowego XXX Kongresu Użytkowników Pomp w Legnicy
W dniach 7-8 maja w Legnicy odbyła się jubileuszowa XXX edycja Kongresu Użytkowników Pomp. Konferencję otworzył wywiad publiczny, który poprowadził Adam Grzeszczuk - właściciel firmy BMP. Wiceprezes...
Czytaj
Pomoc dla przemysłu energochłonnego
Hydro-Vacuum S.A. w dniu 22 marca 2024 r. r. otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu drugiego wniosku o udzielenie pomocy publicznej w związku z cenami energii elektrycznej i gazu ziemnego. Pomoc udzielona...
Czytaj
Baza wiedzy nowy artykuł naukowy i wywiad
W naszym dziale Baza wiedzy dodaliśmy dwie pozycje: wywiad prasowy jaki przeprowadził Redaktor czasopisma Kierunek Pompy z Jakubem Grabowskim Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu "Nowoczesne rozwiązania przy produkcji...
Czytaj
Więcej aktualności

Obserwuj nas na kanałach: